Skip to main content
main content, press tab to continue
Rozwiązanie

Fuzje i przejęcia

Współpracujemy z Tobą na każdym etapie procesu zawierania transakcji fuzji i przejęć, niezależnie od tego, czy jesteś strategicznym nabywcą, sprzedawcą czy firmą private equity, która potrzebuje ludzi lub rozwiązań w zakresie ryzyka.

Kontakt

Mamy głęboką wiedzę na temat zarządzania ryzykiem w transakcjach fuzji i przejęć. Wspieramy strategicznych i finansowych nabywców i sprzedawców naszym doświadczeniem zdobytym w ubezpieczeniowym doradztwie przy ponad 2000 transakcji fuzji i przejęć oraz private equity każdego roku. Nasze autorskie badania i wnioski z nich mogą umożliwić Ci osiągnięcie zarówno krótko-, jak i długoterminowego sukcesu .

Współpracujemy z wszelkiego rodzaju klientami:

 • Cykliczni nabywcy
 • Firmy private equity
 • Nowi gracze w transakcjach fuzji i przejęć
 • Nabywcy strategiczni
 • Sprzedawcy planujący dezinwestycje

Doświadczenie, poparte naszymi badaniami, pokazuje, że udane transakcje fuzji i przejęć lub zbycia mają dwa wspólne motywy przewodnie:

 • Wczesne i intensywne skupienie się na integracji i komunikacji wśród pracowników (aspekty ludzkie)
 • Rygorystyczne podejście do zarządzania ryzykiem

Ponadto firmy private equity również cenią sobie stabilność i płynność finansową. Dążą do ograniczenia ekspozycji finansowej poprzez zawarcie ubezpieczeń transakcyjnych takich jak W&I. .

Znaczenie strategii personalnych w transakcjach fuzji i przejęć

Ludzie i kultura biznesowa są mocno powiązane w transakcjach fuzji i przejęć. Skuteczni negocjatorzy wiedzą, jak ważne jest wczesne identyfikowanie i rozwiązywanie kwestii pracowniczych. Współpracując z Tobą, upewniamy się, że HR jest partnerem biznesowym wraz z całym zespołem transakcyjnym.

Nasze badania pokazują, że odnoszący sukcesy nabywcy są lepsi w takich obszarach jak:

 • Utrzymanie kluczowych umiejętności pracowników
 • Siła przywództwa
 • Komunikacja i interakcje z pracownikami
 • Budowanie kultury zgodnej z celami strategicznymi

Jest wiele kroków, które możesz wykonać, aby upewnić się, że Twoja organizacja jest gotowa na pierwszą lub następną transakcję, a przygotowanie jest niezbędne.

HR może odegrać kluczową rolę w powodzeniu transakcji fuzji i przejęć, tworząc skuteczne strategie personalne, które wspierają szersze cele biznesowe. Jako partner wielu organizacji, wspieramy zespoły HR w przygotowaniu się do tej kluczowej roli. Pomagamy w następujących obszarach w:

 • Przeprowadzenie przygotowań przed zawarciem umowy
 • Identyfikowanie luk w strukturze i zasobach
 • Ustalenie planu fuzji i przejęć
 • Szkolenia

Zarządzanie ryzykiem fuzji i przejęć

Jeśli chodzi o ryzyko, unikanie nieoczekiwanego jest niezbędne. Wczesne identyfikowanie ryzyka i zarządzanie nim umożliwia negocjowanie z większą pewnością i szybkością. Nasz zespół oferuje zintegrowane podejście do transakcji.

Zespół WTW, składający się z ekspertów ds. ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności zarządczej, świadczeń pracowniczych i ubezpieczeń transakcyjnych, pracuje wspólnie, aby zidentyfikować ryzyka, przeprowadzić analizę i zaoferować rozwiązania, które chronią inwestycję. Ta unikalna struktura pozwala nam reagować dokładnie i szybko.

Nieustannie oceniamy, udoskonalamy i rozszerzamy przeglądy due diligence ubezpieczeń operacyjnych, aby zapewnić odpowiedni zakres ochrony dla wszystkich stron zaangażowanych w transakcję fuzji i przejęć - docelowego, nabywcy i kredytodawcy. Nasz zespół zapewnia wiedzę specjalistyczną, aby każdy audyt odzwierciedlał najnowszą pozycję rynkową dla działalności i ekspozycji docelowej.

Niezależnie od tego, czy jesteś nabywcą korporacyjnym, który chce osiągnąć długoterminową integrację strategiczną, sprzedawcą korporacyjnym, który chce zbyć firmę, czy firmą private equity o krótszym horyzoncie czasowym inwestycji, pomożemy Ci chronić się przed ryzykiem finansowym.

Nasz zespół ubezpieczeń transakcyjnych oferuje dostosowane rozwiązania w zakresie alokacji ryzyka transakcyjnego, w tym

 • Ubezpieczenie oświadczeń i gwarancji (W&I) zapewnia ochronę przed nieznanymi naruszeniami oświadczeń i gwarancji docelowych, składanych przez sprzedającego w umowie sprzedaży /zakupu (SPA).
 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności podatkowej zapewnia ochronę przed znanym ryzykiem podatkowym lub niepewną sytuacją podatkową, która jest kwestionowana przez organ podatkowy i nie jest w inny sposób objęta polisą W&I.
 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności warunkowej zapewnia ochronę szerokiego zakresu znanych ryzyk warunkowych, za które żadna ze stron transakcji nie chce ponieść odpowiedzialności finansowej (spory sądowe, zgody organów regulacyjnych itp.).

Jesteśmy gotowi współpracować z Tobą podczas całej Twojej podróży po fuzjach i przejęciach i pomóc Ci w sukcesie transakcji.

Contact us