Skip to main content
main content, press tab to continue
Rozwiązanie

Fuzje i przejęcia

WTW oferuje szeroką gamę produktów i usług, które mają na celu wsparcie naszych klientów na każdym etapie procesu zawierania transakcji, niezależnie od tego, czy jesteś strategicznym nabywcą, sprzedawcą czy firmą private equity.

Kontakt

Wniesiemy do Państwa transakcji wyjątkowe połączenie wiedzy o ryzyku i głębokiego zrozumienia kapitału ludzkiego i kultury organizacyjnej. Nasze doświadczenie bazuje na ponad 1000 transakcji M&A i private equity realizowanych każdego roku, jak również na naszych własnych badaniach, dzięki czemu pomagamy naszym klientom osiągnąć zarówno krótko-, jak i długoterminowy sukces.

Krok 1: Przed transakcją

 • Gotowość do transakcji
 • Identyfikacja celu
 • Przygotowanie do sprzedaży
 • Biuro Zarządzania Projektem

Krok 2: Due diligence i planowanie wdrożenia

 • Ekspozycja na ryzyko w zakresie finansowym
 • Ekspozycja na ryzyko w zakresie zasobów ludzkich (HR)
 • Warunki umowy
 • Planowanie wdrożenia
 • Planowanie wdrożenia
 • Biuro Zarządzania Projektem

Krok 3: Po transakcji

 • Efekty synergii
 • Integracja pracowników
 • Ryzyko i zarządzanie
 • Definiowanie i pomiar sukcesu
 • Przejście do normalnego działania
 • Biuro Zarządzania Projektem

Wszystkie nasze produkty i usługi są dostarczane przez doświadczonych specjalistów, którzy doskonale rozumieją organizację, ludzi, kulturę i profil ryzyka.

Doświadczenie wsparte naszymi badaniami pokazuje, że udane transakcje mają dwie wspólne cechy:

 1. Wczesny i silny nacisk na kwestie dotyczące ludzi
 2. Rygorystyczne podejście do zarządzania ryzykiem

Kadra zarządzająca, która ocenia transakcje swoich firm jako skuteczne w osiąganiu podstawowych celów, wskazuje na wyraźny nacisk na kwestie dotyczące ludzi i wczesne zaangażowanie HR w transakcję. Wyniki naszych badań pokazują, że firmy te lepiej utrzymują kluczowych pracowników, mierzą przywództwo, komunikują się i angażują pracowników oraz budują kulturę zgodną ze strategicznymi celami.

Jeśli chodzi o ryzyko, kluczowe jest unikanie niespodziewanych zdarzeń. Identyfikacja ryzyka i wczesne zarządzanie nim umożliwia wszystkim stronom pewniejsze prowadzenie negocjacji.

Nieustannie analizujemy, udoskonalamy i rozszerzamy badania due diligence ubezpieczeń operacyjnych — aby mieć pewność, że te ubezpieczenia są odpowiednie i skuteczne dla przedmiotu transakcji, nabywcy i kredytodawcy. Nasz zespół specjalizujący się w tym sektorze i lokalne biura posiadają odpowiednią wiedzę, aby zagwarantować, że każde badanie uwzględnia aktualną wiedzę o rynku przedmiotu transakcji i ekspozycjach.

Niezależnie od tego, czy są Państwo korporacją, która chce osiągnąć długoterminową integrację strategiczną, czy też funduszem private equity z krótszym horyzontem czasowym inwestycji, pomożemy Państwu zabezpieczyć się przed ryzykiem finansowym. Będziemy współpracować z Państwem, aby tworzyć i wdrażać zwycięskie strategie zarządzania talentami i przywództwem — czynniki krytyczne, gdy maksymalną wartość Państwa transakcji zapewniają ludzie.

Jesteśmy gotowi do współpracy z Państwem podczas całej transakcji, aby zapewnić, że będzie ona sukcesem.

Contact us