Skip to main content
main content, press tab to continue
Rozwiązanie

Talenty

Talenty są najważniejszym zasobem każdej odnoszącej sukcesy organizacji. Uwalniając potencjał talentów, firma WTW pomaga napędzać rozwój Twojej organizacji.

Kontakt

Wierzymy, że to ludzie tworzą przewagę konkurencyjną. Ambicje organizacji są nierozerwalnie związane z ich zespołami. Największe sukcesy odnoszą organizacje, które wzmacniają ambicje poprzez zapewnianie lepszego doświadczenia pracownika. Ponieważ firmy, w których ludzie się rozwijają, świetnie prosperują.

Nawet najbardziej wizjonerscy liderzy zmagają się z tym, jak zapewnić lepsze doświadczenie pracownika. Technologia, globalizacja i ciągłe innowacje wciąż zmieniają miejsce pracy, jego charakter oraz wymagają coraz to nowych umiejętności. Jednocześnie zróżnicowane, wielopokoleniowe zespoły pracowników są dziś bardziej elastyczne niż kiedykolwiek wcześniej — pracownicy są przyzwyczajeni do pracy w dowolnym miejscu i czasie, oczekując przy tym coraz bardziej spersonalizowanego, konsumenckiego doświadczenia.

Szybkie zmiany przynoszą nowe możliwości: Jak możemy zmienić sposób, w jaki kształtujemy i rozwijamy talenty, aby zarówno poszczególne osoby, jak i cała organizacja realizowały swoje ambicje?

Firma WTW może pomóc Twojej organizacji zmieniać się, rozwijać i świetnie prosperować poprzez pracę nad zrozumieniem jej wyzwań i celów. Dostarczamy rozwiązania, które łączą nasze rozległe doświadczenie i wiedzę o pracownikach z głębokim zrozumieniem Twojej działalności.

Współpracujemy z Tobą, aby uzyskać praktyczne informacje, które pomogą zatrudniać, kształtować, prowadzić i angażować talenty niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Łącząc odpowiednie zalecenia, dane, analizy i narzędzia IT, projektujemy i zapewniamy rozwiązania, które wzmacniają dzisiejsze ambicje Twoich pracowników i kształtują personel potrzebny w przyszłości.

Stworzenie atrakcyjnego doświadczenia pracownika

Współpracujemy z organizacjami w celu budowania doświadczenia pracownika poprzez wyraźne kształtowanie ich:

 1. Celu

  Sprawienie, aby praca miała większe znaczenie, pomagając talentom zrozumieć i utożsamiać się z celem organizacji, ukształtowanym przez jej misję, wizję, wartości i Propozycję Wartości dla Talentów (Talent Value Proposition - TVP)

 2. Pracy

  Oczekiwania dotyczące doświadczenia zawodowego uległy zmianie. Wspieraj talenty dzięki narzędziom, zasobom, technologii i środowisku, które są niezbędne do wykonywania wartościowej pracy spełniającej oczekiwania pracowników i organizacji.

 3. Ludzi

  Stworzenie wszechstronnych, zróżnicowanych zespołów, które sprzyjają silnym, opartym na wzajemnym wsparciu relacjom pomiędzy współpracownikami, menedżerami i liderami, zapewniając w ten sposób wysoką jakość pracy.

 4. Całkowitych Pakietów Wynagrodzeń

  Dzięki zrozumieniu korzyści i doświadczeń, które pracownicy cenią najbardziej, możesz stworzyć solidny portfel całkowitych pakietów wynagrodzeń, który uwzględnia konkurencyjne wynagrodzenia, benefity pracownicze, wellbeing i możliwości rozwoju kariery.

Contact us