Skip to main content
main content, press tab to continue
Rozwiązanie

Ryzyko finansowe, kadry kierowniczej i zawodowe (Finex)

Sukces Twojej organizacji zależy od jej reputacji, a także od zaangażowania jej kierownictwa i specjalistów. Nasza wiedza pomaga chronić tę reputację i wspierać dalszy sukces organizacji.

Kontakt

Organizacje zmagają się ze zmieniającymi się środowiskiem prawnym. Rośnie zależność od technologii, co daje przewagę podmiotom akceptującym ryzyko i firmom, które potrafią zidentyfikować szansę, zanim ich konkurenci podejmą działania.

Jednak z każdą szansą wiąże się również ryzyko. A ryzyko, ze względu na złożone, multidyscyplinarne zagrożenia stojące dziś przed firmami, jest obszarem większego zainteresowania kadry kierowniczej niż kiedykolwiek wcześniej. Oznacza to, że ochrona siebie i swojej organizacji ma kluczowe znaczenie.

Posiadamy bogate doświadczenie w obszarach ubezpieczenia ryzyka finansowego, kadry kierowniczej i zawodowego. Nasze wyspecjalizowane globalne zespoły mają odpowiednie doświadczenie, by dostarczać wiedzę o profilach ryzyka, znajdować dopasowane rozwiązania i korzystać z globalnego rynku ubezpieczeń, aby zapewnić realną wartość dodaną dla naszych klientów.

Nasi eksperci działają na rzecz podmiotów o zróżnicowanej wielkości, od małych i średnich organizacji, po globalne korporacje i instytucje rządowe. Wykraczając poza tradycyjne produkty ubezpieczeniowe i aspekty zarządzania ryzykiem, zapewniają usługi, dzięki którym nasi klienci są efektywniejsi i lepiej realizują swoje strategie.

Oto niektóre z obszarów, w których działamy:

  • Odpowiedzialność członków władz spółek kapitałowych
  • Odpowiedzialność cywilna zawodowa
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie nieuprawnionych praktyk pracodawcy
  • Odpowiedzialność cywilna funduszy emerytalnych
  • Ubezpieczenie sprzeniewierzenia instytucji finansowych
  • Ubezpieczenie cybernetyczne
  • Fuzje i przejęcia
  • Ryzyko i analityka
  • Risk intelligence w obszarze zarządzania i finansów

Sukces Twojej organizacji zależy od jej reputacji, a także od zaangażowania jej kierownictwa i specjalistów. Nasza wiedza pomaga chronić tę reputację i wspierać dalszy sukces organizacji.

Contact us