Skip to main content
main content, press tab to continue
Rozwiązanie

Branża spożywcza

WTW wspiera ponad 2 000 firm z branży rolno-spożywczej w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem, wykorzystując narzędzia analityczne i inżynierię ryzyka.

Kontakt

Firmy z sektora rolno-spożywczego stają w obliczu nowych wyzwań, w tym zmian klimatycznych, ryzyka geopolitycznego, degradacji gleb i niedoborów wody oraz zagrożeń cybernetycznych.

Kompleksowa ekspertyza

Aby sprostać wyzwaniom, nasi klienci potrzebują partnera o szerokiej wiedzy w wielu dziedzinach. Oferujemy więcej niż tradycyjny broker ubezpieczeniowy. WTW zapewnia organizacjom z sektora rolno-spożywczego dostęp do najlepszych rozwiązań w następujących obszarach ryzyka:

 • Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia
 • Awaria maszyn
 • Utrata zysku, w wyniku szkody lub warunków klimatycznych
 • Ciągłość działania
 • Skażenie produktu i wycofywanie go z rynku
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zakłócenia łańcucha dostaw
 • Ryzyko niewypłacalności klientów
 • Ryzyko środowiskowe
 • Ryzyko cybernetyczne
 • Ryzyko utraty reputacji
 • Fuzje i przejęcia, ryzyka transakcyjne
 • Ryzyko polityczne
 • Ryzyko pogodowe
 • Ryzyka związane z pracownikami

Jeden globalny zespół z pełnym dostępem do rynku ubezpieczeń

W sekcji rolno-spożywczej łączymy w jednym zespole naszych ekspertów z całego świata. Dzięki temu, korzystając z naszej wiedzy brokerskiej w 120 krajach, możemy zapewnić naszym klientom pełen dostęp do globalnych rynków ubezpieczeniowych, aby pomóc im dobrać najlepszą ochronę ubezpieczeniową i rozwiązania zarządzania ryzykiem.

Całościowe zarządzanie ryzykiem

W ramach WTW możemy zaoferować klientom usługi specjalistów w zakresie inżynierii ryzyka w tym ekspertów od oceny technicznej, analizy danych i analityki, oraz zapewniamy najwyższej jakości obsługę międzynarodową. Poprzez łączenie różnorodnych specjalizacji pomagamy naszym klientom w następujących dziedzinach:

 • Zrozumienie i zminimalizowanie ryzyka w organizacji
 • Wdrażanie najlepszych praktyk w zarządzaniu ryzykiem
 • Budowanie odporności w łańcuchach dostaw
 • Zarządzanie ryzykiem cybernetycznym w kontekście rosnącej automatyzacji
 • Rozwiązania w kontekście wyzwań geopolitycznych
 • Ochrona przed zagrożeniami środowiskowymi i klimatycznymi
 • Zmniejszenie ogólnego kosztu ryzyka w działalności klienta

Obsługa roszczeń

Nasz dedykowany Dział Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowych towarzyszy klientowi na każdym etapie likwidacji szkody, od momentu jej zgłoszenia, aż po wypłatę należnego odszkodowania.

Specjaliści WTW zapewniają bezpieczeństwo i terminowość procesom likwidacji szkód wykorzystując przy tym nowoczesne narzędzia IT oraz fachowe wsparcie prawne.

Ciągłość działania

Business Continuity Plan (BCP)

Szczególnym przykładem działań przed wystąpieniem szkody jest przygotowanie Planu Kontynuowania Działalności (BCP). BCP obejmuje zestaw środków mających na celu zabezpieczenie ciągłości działania organizacji w przypadku różnych scenariuszy kryzysowych, w tym tych ekstremalnych. Plan ten pozwala na kontynuowanie świadczenia usług lub wykonywanie kluczowych operacji czasowo i stopniowo, aż do całkowitego powrotu do normalnej działalności. WTW posiada specjalistyczną praktykę, która zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem Planów Kontynuowania Działalności w organizacjach. Tego typu plan obejmuje:

 • Określenie ram projektu i przydział ról oraz zakresu odpowiedzialności
 • Wypracowanie rozwiązań umożliwiających wznowienie działalności w określonym terminie
 • Formalizację rozwiązań i przygotowanie dokumentu BCP
 • Przeprowadzenie testów wdrożeniowych

Opracowanie Planu BCP jest usługą dodatkową płatną.

Nasi klienci

Oferujemy usługi oparte na zaufaniu oraz specjalistycznej wiedzy. Nasza ekspercka wiedza jest dostępna dla klientów z różnych sektorów branży, w tym:

 • Producenci i przetwórcy żywności w tym m.in. branża mięsna, mleczarska, wyrobów piekarskich i mącznych, olei i tłuszczów, cukiernicza, owoców i warzyw.
 • Rozlewnie oraz producenci napojów
 • Grupy producentów rolnych, hodowcy zwierząt i sadownicy
 • Sieci restauracji
 • Dystrybutorzy
 • Hurtownicy

Co wyróżnia WTW

Interdyscyplinarne podejście: Współpracując z nami, klienci zyskują dostęp do sieci ekspertów WTW. Pomagamy branży rolno-spożywczej nie tylko w obszarze tradycyjnych zagrożeń. Rozumiemy również pojawiające się niebezpieczeństwa wynikające z rosnącej automatyzacji i cyfryzacji, a także zmiany w sposobie funkcjonowania firm i wykonywania pracy. Nasze zespoły ds. kapitału ludzkiego mogą również pomóc klientom w rozwiązywaniu problemów kadrowych.

Zaawansowana technologicznie ocena ryzyka i modelowanie strat: Nasza praca, opiera się także na analityce. Nasze zaawansowane możliwości modelowania strat w WTW, w tym, w wyniku klęsk żywiołowych i ryzyka klimatycznego, mogą pomóc klientom przewidzieć prawdopodobne ryzyko na wiele lat do przodu i zaplanować skuteczne strategie zarządzania nim.

Zrozumienie trendów i zagrożeń: Nasze interdyscyplinarne zespoły mogą zapewnić klientom regularny i dogłębny wgląd w pojawiające się zagrożenia i trendy oddziałujące na branżę rolno-spożywczą oraz rynek ubezpieczeń.

Niezależnie od tego, czy obawy klientów dotyczą środowiska, czy geopolityki, jesteśmy w stanie pomóc im zrozumieć, w jaki sposób czynniki te mogą wpłynąć na ich działalność. Naszym celem jest pomaganie klientom w uprzedzaniu wydarzeń poprzez rzetelną analizę bieżących wydarzeń i wdrażanie odpowiednich rozwiązań w zakresie ryzyka dla ich organizacji.

Minimalizacja kosztów: Nasza ocena i analiza ekspozycji klientów na ryzyko może dostarczyć wiedzy pomocnej w zminimalizowaniu całkowitego kosztu ryzyka dla działalności naszych klientów.

Contact us