Skip to main content
main content, press tab to continue
Branża

Budownictwo

WTW zapewnia dostosowane do potrzeb zarządzanie ryzykiem, ubezpieczeniami i reasekuracją dla branży budowlanej. Branża infrastrukturalna, energetyczna, hydrotechniczna, deweloperska, a wśród nich: instytucje finansujące, inwestorzy, wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy, projektanci czerpią korzyści z naszej wiedzy o rynku i pełnej oferty specjalistycznych produktów i rozwiązań związanych z ryzykiem dla branży budowlanej, dostępnych w naszym Global Construction Global Line of Business.

Kontakt

Nasi specjaliści z zakresu budownictwa mają jeden cel: zająć się konkretnymi problemami klientów, zarówno teraz, jak i w przyszłości. Nasze rozwiązania obejmują zarówno spersonalizowane oceny ryzyka, jak i specjalistyczne programy transferu ryzyka. Nasz lokalny zespół, wspierany przez nasz Global Construction Global Line of Business, daje Tobie pewność, że zrozumiemy Twoje potrzeby oraz zapewnimy spokój i bezpieczeństwo.

Poniżej przedstawiamy gamę produktów, dedykowaną kompleksowemu ubezpieczeniu procesu budowlanego, jaką oferujemy firmom z sektora budowlanego:

 • Ubezpieczenia Ryzyka Budowy i Montażu (CAR/EAR),
 • Ubezpieczenie Maszyn Budowlanych i wyposażenia budowy (m.in.: CPM, MB),
 • Ubezpieczenie w fazie operacyjnej (obiekty istniejące, nieruchomości, instalacje i urządzenia),
 • Ubezpieczenie opóźnienia uruchomienia i utraconego zysku (BI, MDSU, ALoP, MLoP),
 • Ubezpieczenie transportów związanych z budowaną inwestycją (CARGO),
 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej, w szczególności Projektanta i Architekta (ubezpieczenie oferowane dla szerokiej gamy wolnych zawodów biorących udział w procesie budowalnym,
 • Ubezpieczone Odpowiedzialności Cywilnej Działalności Gospodarczej związanej z realizacją budowy (w tym m.in.: OC pracodawcy, OC za produkt, OC za szkody osobowe),
 • Ubezpieczenia zawarte w systemach polis rocznych, jako Program Ubezpieczeniowy otwartego pokrycia w systemie Umów Generalnych (CAR/EAR, OC, Mienie, CARGO etc.),
 • Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – zgodnie z wymogami inwestorów,
 • Doradztwo związane z ubezpieczeniem procesu budowlanego i operacyjnego, w tym również audyty fazy przygotowawczej i wykonawczej,
 • Ubezpieczenia nadwyżkowe (brakujących limitów, franszyz, zakresów poszczególnych klauzul/ryzyka etc.),
 • Możliwość wsparcia w aranżacji reasekuracji, koasekuracji ubezpieczeniowych etc.,
 • Wsparcie w implementacji Programów Światowych i dostosowania ich do wymogów lokalnych,
 • Gwarancje Finansowe w systemie Umów Generalnych i dedykowanych.

Naszą misją jest wspieranie wszystkich Stron procesu budowlanego w kwestiach związanych z ubezpieczeniem budowy. W naszej ofercie jest zarówno doradztwo ubezpieczeniowe w zakresie negocjacji warunków kontaktowych jak i interpretacji SIWZ, również opartych na FIDIC.

Contact us