Skip to main content
main content, press tab to continue
Rozwiązanie

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ryzyka związane z odpowiedzialnością cywilną stale się zmieniają. Nie dość, że nie istnieją dwa jednakowe ryzyka, to jeszcze wydaje się, że ich liczba, zakres i stopień złożoności nieustannie rosną. Dzieje się tak zarówno w środowisku prawnym i regulacyjnym, jak i na pełnym wahań rynku.

Kontakt

Termin ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej opisuje kilka złożonych obszarów ryzyka, od odpowiedzialności z tytułu prowadzenia pojazdów i odpowiedzialności ogólnej, aż po odpowiedzialność za produkt i odszkodowania dla pracownika. Choć tego typu ryzyka często traktowane są jako odrębne, najlepiej zastosować wobec nich pragmatyczną i spójną strategię.

Państwa przedsiębiorstwo może być narażone na ryzyko w związku z posiadaniem dużej floty samochodowej lub floty pojazdów szynowych czy zmienną historię strat. Naszym głównym celem jest zrozumienie Państwa potrzeb i stworzenie spersonalizowanych rozwiązań, które pomogą chronić wyniki finansowe organizacji. Nasza różnorodna oferta obejmuje rozwiązania takie jak:

  • Identyfikacja i kwantyfikacja ryzyka
  • Analiza ekspozycji na ryzyko
  • Analiza zatrzymania ryzyka
  • Nadawanie priorytetów celom związanym z finansowaniem ryzyka
  • Projektowanie programów, w tym personalizacja treści polityk
  • Tworzenie nowych produktów obejmujących nieuwzględnione dotąd obszary ryzyka korporacyjnego
  • Okresowa analiza sytuacji rynkowej wraz z rozpowszechnianiem informacji o rynku w ciągu roku
  • Przygotowywanie porównań formularzy polis
  • Rachunkowość śledcza

Dzięki pracy zespołowej, sile, różnorodności i szerokiej ofercie rozwiązań oraz stabilnym i długoterminowym relacjom na globalnym rynku ubezpieczeń dajemy klientom pewność, że osiągną optymalne korzyści.

Contact us