Skip to main content
Rozwiązanie

Captive’y i rozwiązania do zarządzania ubezpieczeniami

Zależny zakład ubezpieczeń to innowacyjna odpowiedź na potrzeby w zakresie finansowania ryzyka. Nie istnieje coś takiego jak standardowy zakład zależny, rutynowy klient czy ogólne rozwiązanie. Oferujemy doradztwo w zakresie zatrzymania ryzyka, które obejmuje strategiczne konsultacje skoncentrowane na kliencie, usługi analityczne i zarządzanie instrumentami ubezpieczeniowymi.

Kontakt

Rozwiązania oparte na zależnych zakładach ubezpieczeń mogą poprawić wyniki finansowe i operacyjne organizacji oraz stanowić kluczowy element strategii zarządzania ryzykiem. Dzięki specjalistycznej wiedzy na temat ryzyka i analizie danych, tworzymy jasny obraz długoterminowych możliwości, tym samym umożliwiając Państwu podejmowanie bardziej przyszłościowych decyzji dotyczących strategii zatrzymania ryzyka.

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie projektowania i zarządzania zakładami ubezpieczeń typu captive dla klientów z całego świata. Wykorzystując lokalną wiedzę i doświadczenie w udzielaniu konsultacji, pomagamy upewnić się, że zakłady te przynoszą maksymalną wartość i są zarejestrowane w odpowiednim kraju.

Eksperci WTW w zakresie zależnych zakładów ubezpieczeń pracują w samym sercu rynków ubezpieczeń oraz w największych krajach, w których zlokalizowane są zakłady ubezpieczeń typu captive. Zarządzamy instrumentami ubezpieczeniowymi w różnych branżach, dostosowując je do indywidualnej strategii i modelu działania klienta. Nasze zintegrowane zespoły pomogą wzmocnić Państwa organizację poprzez zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań, które stanowią odpowiednią odpowiedź nie tylko na tradycyjne, ale także nowo powstające ryzyka.

 1. 01

  Captive feasibility

  Studium wykonalności captive: znajdowanie nowych pomysłów na uwolnienie potencjału i pomoc w tworzeniu większej wartości dla Państwa przedsiębiorstwa.

 2. 02

  Captive implementation

  Wdrożenie captive: pomoc w stworzeniu odpowiedniej struktury zależnego zakładu ubezpieczeń, która będzie dostosowana do potrzeb Państwa przedsiębiorstwa oraz wymogów związanych z uzyskaniem licencji.

 3. 03

  Captive ongoing services

  Bieżące obsługa captive: świadczenie gamy usług w zakresie obsługi ubezpieczeń podstawowych i pomocniczych w celu wspierania najlepszych praktyk i tworzenia wartości.

 4. 04

  Strategic review

  Ocena strategiczna: przegląd sposobów korzystania z zakładu ubezpieczeń typu captive w celu optymalizacji wartości.

Contact us