Skip to main content
main content, press tab to continue
Rozwiązanie

Captive’y i rozwiązania do zarządzania ubezpieczeniami

Standardowy captive nie istnieje. Dlatego w WTW zapewniamy doradztwo w zakresie retencji ryzyka poprzez konsulting strategiczny, narzędzia analityczne oraz zarządzanie rozwiązaniami ubezpieczeniowymi.

Kontakt
 • Dlaczego WTW?
 • Powiązane rozwiązania
 • Powiązane zagadnienia
 • Powiązane branże

Zakłady ubezpieczeń typu captives jako kluczowy element strategii zarządzania ryzykiem mogą poprawić wyniki finansowe i operacyjne Twojej organizacji. Łącząc naszą wiedzę na temat ryzyka i oparte na danych rozwiązania, zapewniamy jasne ramy ułatwiające podejmowanie decyzji w zakresie strategii retencji i transferu ryzyka.

Co to jest ubezpieczenie z wykorzystaniem struktury captive?

Captive to licencjonowana firma ubezpieczeniowa lub reasekuracyjna, której właścicielem jest grupa nie będąca ani towarzystwem ubezpieczeniowym ani reasekuracyjnym. Jej zadaniem jest ułatwienie retencji oraz transferu ryzyka tej grupy. Organizacje, które tworzą captive’y, są w stanie płacić składki do dedykowanej struktury, tworzącej podział na poszczególne ryzyka oraz dodatkową wartość w postaci rezerw na wypadek przyszłych możliwych strat. Może to być szczególnie pomocne w ochronie kluczowych jednostek biznesowych przed nadmierną zmiennością przepływów pieniężnych.

Kompetencje WTW w zakresie captive’ów

Nasza ekspercka wiedza w projektowaniu, wdrażaniu i zarządzaniu captive’ami dla klientów na całym świecie, wraz z lokalnym doświadczeniem pomoże zoptymalizować Twoje rozwiązanie w zakresie captive. Sprawdzimy czy Twój captive spełnia wszelkie wymagania licencyjne, w kraju, w którym działa oraz czy spełnia Twoje potrzeby w zakresie finansowania ryzyka.

Pomagamy klientom z różnych branż, działającym na różnych kontynentach przekuwać strategię finansowania ryzyka w optymalizację kosztów. Nasze autorskie modele analityczne i oprogramowanie, opracowane przez WTW Risk and Analytics, pomagają klientom uzyskać lepszą wartość z ich programu ubezpieczeniowego i zoptymalizować ich portfel ryzyka.

Nasze narzędzia pomagają przeprowadzić analizę finansową oraz proces due dilligence i uzasadnić wartości płynące z utworzenia struktury captive wszystkim wewnętrznym interesariuszom.

Doświadczeni eksperci WTW z obszaru captive’ów, pomagają na każdym etapie analizy, tworzenia i zarządzania tą strukturą.

Możemy Ci pomóc w następujących obszarach:

Studium wykonalności captive

Nasze ekspercke spojrzenie pozwala uwolnić potencjał w zakresie rozwiązań typu captive i pomóc w tworzeniu najefektywniejszych rozwiązań dla Twojej organizacji.

Identyfikujemy i optymalizujemy możliwości finansowania ryzyka, uwzględniając Twoje cele strategiczne i dokonując przeglądu obecnej struktury programu ubezpieczeniowego.

Prognozując wysokość szkód i składek ubezpieczeniowych, analizując scenariusze retencji ryzyka i oceniając potencjalne lokalizacje dla Twojego captive’u, tworzymy dopasowany do Twoich potrzeb biznesplan. W tym procesie szacujemy wymogi dotyczące kapitału i wypłacalności, tworzymy prognozy finansowe, wytyczne dotyczące underwritingu oraz procesy księgowe. Określamy w nim również kwestie podatkowe.

Studium wykonalności określa również kwestie zarządzania strukturą captive oraz zalecenia w tym obszarze.

Wdrożenie struktury captive

Aby upewnić się, że odpowiednia struktura captive została dobrana do Twoich potrzeb biznesowych i finansowania ryzyka, zbieramy i przygotowujemy informacje potrzebne do ubiegania się o licencję na założenie captive.

Wdrożenie captive dzięki naszej współpracy z organami regulacyjnymi w całym procesie licencjonowania i wsparciu w wyborze dostawców usług zależnych oraz współpracy z brokerami odbywa się bardzo płynnie.

Wspieramy Cię w rozwijaniu infrastruktury captive. Opracowujemy podręcznik zarządczy i operacyjny, aby Twoja struktura captive mogła efektywnie funkcjonować.

Bieżące usługi w zakresie captive’ów

Nasze zespoły działają we wszystkich głównych lokalizacjach, w których tworzymy struktury captive. Proponujemy dodatkową wartość, dostarczając modele operacyjne w poszczególnych domicylach, zapewniamy pełen zakres podstawowych i dodatkowych usług zarządzania ubezpieczeniami, w tym:

 • Wdrożenie captive
 • Sprawozdawczość finansowa i regulacyjna
 • Underwriting programów ubezpieczeniowych oraz zarządzanie szkodami
 • Administracja reasekuracyjna/retrocesyjna
 • Bieżące zarządzanie i opieka nad obszarem zgodności
 • Zarządzanie ryzykiem i kapitałem
 • Lokalne doradztwo
 • Aktuarialne usługi w zakresie taryfikacji I rezerw.

Bieżąca optymalizacja kapitału i analiza ryzyka

Nasi globalni eksperci z obszaru Risk & Analytics są zaangażowani w minimalizowanie zmienności i poprawę rentowności.

Nasze rozwiązania pomagają znaleźć dodatkową wartość dla Twojej organizacji. Analityczne podejście WTW opiera się między innymi na takich obszarach jak:

 • Kwantyfikacja i optymalizacja ryzyka: modelowanie predykcyjne ryzyka w oparciu o pojedynczą linię lub portfel ryzyk, tolerancję na ryzyka oraz optymalizację programu
 • Kwantyfikacja ryzyka klimatycznego: innowacyjne modelowanie scenariuszy, identyfikacja nowych potencjalnych źródeł przychodów
 • Rachunkowość kryminalistyczna: przygotowanie, kwantyfikacja i rozwiązywanie dużych i złożonych szkód, przedszkodowe planowanie i obliczanie wartości przerw w działalności.

Przegląd strategiczny

Nieustannie weryfikujemy wykorzystanie struktury captive w celu jej ciągłej optymalizacji. Wsparcie to może obejmować kontrolę kondycji captive, kontrolę jego struktury oraz długoterminowej odporności z uwzględnieniem czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego do rozwiązań typu captive. Rozwiązania do zarządzania ubezpieczeniami

Wszystkim komercyjnym zakładom ubezpieczeń działającym w domicylach captive’ów WTW również dostarczamy powyższe usługi związane ze studium wykonalności, optymalizacją kapitału i analizą ryzyka. Nasze usługi kierujemy do:

 • Ubezpieczycieli w obszarze affinity
 • Managing general agents (MGAs)
 • Managing general underwriters (MGUs)
 • Legacy/runoff insurers
 • Niszowych underwriterów.
Contact us