Skip to main content
main content, press tab to continue
Rozwiązanie

Mienie

Ubezpieczenie mienia obejmuje szereg zagrożeń, które mogą prowadzić do strat majątkowych i wynikających z nich utraconych korzyści. Zespół WTW zajmujący się ubezpieczaniami majątkowymi łączy bogate doświadczenie rynkowe i produktowe z dużymi możliwościami analitycznymi, które pomagają identyfikować i zarządzać wyjątkowym ryzykiem majątkowym.

Kontakt

Organizacje muszą znaleźć skuteczne rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem — od zagrożeń związanych z katastrofami naturalnymi, takimi jak huragan czy trzęsienie ziemi, po skutki pośrednie i bezpośrednie przerw w działalności. Współpraca ze specjalistami WTW w zakresie ochrony majątku pozwala zarządzać ryzykiem, identyfikować i kwantyfikować ryzyko, a następnie wdrażać rozwiązania dopasowane do potrzeb zarządzania ryzykiem w Państwa organizacji.

Podstawą jest analiza

Mamy analityczne podejście do ryzyka, definiując kluczowe czynniki ryzyka za pomocą narzędzi do modelowania i analizy portfela. Pomagają nam one szybko zidentyfikować luki w programie zarządzania ryzykiem lub też obszary, w których ochrona jest nadmierna.

Stworzenie programu

Po przeprowadzeniu analizy i kompleksowego przeglądu Państwa ekspozycji na ryzyko, wspólnie opracowujemy strategie transferu ryzyka w oparciu o cele korporacyjne, dostosowując program ubezpieczeniowy do Państwa konkretnego profilu i potrzeb.

Rozwiązania mogą obejmować:

  • Wszelkie ryzyko uszkodzenia mienia i przerw w działalności
  • Reasekurację w oparciu o captive
  • Obniżenie udziału własnego
  • Wybrane ryzyka katastroficzne (wiatr, trzęsienie ziemi lub powódź)
  • Globalne programy
  • Produkty uruchamiane po spełnieniu określonych warunków
  • Programy współdzielone/wielopoziomowe
  • Ubezpieczenia od terroryzmu

Dlaczego warto wybrać WTW?

Podejście firmy WTW do danych i analiz zapewnia naszym klientom wiedzę niezbędną do wspierania strategicznych decyzji biznesowych. Dzięki naszemu doświadczeniu produktowemu możemy zaoferować dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania. Są to rozwiązania w zakresie transferu ryzyka, stworzone na potrzeby stale zmieniającego się otoczenia, pomagając w ten sposób chronić wyniki naszych klientów.

Contact us