Skip to main content
main content, press tab to continue
Rozwiązanie

Wynagrodzenie najwyższej kadry kierowniczej

WTW świadczy strategiczne usługi doradcze dla firm z zakresu wynagrodzeń kadry kierowniczej wyższego szczebla w oparciu o ekspercką wiedzę oraz wyniki badań, pomagając zwiększyć wydajność, a także zrównoważyć ryzyko związane z talentami i zarządzaniem.

Kontakt

Sposób ustalania i komunikowania wynagrodzeń najwyższej kadry kierowniczej oraz zarządzania staje się coraz istotniejsze. Rośnie także złożoność programów wynagrodzeń najwyższej kadry kierowniczej. WTW świadczy strategiczne usługi doradcze dla firm z zakresu wynagrodzeń najwyższej kadry kierowniczej w oparciu o ekspercką wiedzę oraz wyniki badań, pomagając zwiększyć wydajność, a także zrównoważyć ryzyko związane z talentami i zarządzaniem.

Klienci polegają na naszej eksperckiej wiedzy i doświadczeniu w zakresie wynagrodzeń dla zarządu oraz kadry managerskiej. Pomagamy zrównoważyć interesy kluczowych interesariuszy i osiągnąć porozumienie w sprawie płac spełniające wymogi akcjonariuszy, organów nadzoru i innych podmiotów. Zapewniamy Twojej organizacji dostęp do eksperckich zasobów analitycznych, najlepszych danych o konkurencji oraz globalnego zespołu wyspecjalizowanych i doświadczonych konsultantów ds. wynagrodzeń kadry kierowniczej.

Co wyróżnia firmę WTW

Oferujemy specjalistyczne zasoby i ekspercką wiedzę jednej z największych firm doradczych w dziedzinie wynagrodzeń najwyższej kadry kierowniczej na świecie. Nasze wyspecjalizowane zespoły doradcze z całego świata współpracują ze sobą, wykorzystując wspólne doświadczenia, aby zapewnić:

  • Dogłębną specjalistyczną wiedzę branżową ponad 400 konsultantów, którzy pracują dla nas w 35 miastach na pięciu kontynentach.
  • Bogate bazy danych dotyczące wynagrodzeń oraz dedykowane funkcje badawcze, które oferują klientom kompleksowe możliwości badawczo-analityczne.
  • Właściwą równowagę między globalnym wsparciem i lokalną ekspercką wiedzą.
  • Interdyscyplinarne podejście łączące w sobie wiodące rozwiązania firmy WTW z zakresu doradztwa kadrowego, danych i oprogramowania.
  • Lokalne dane rynkowe dla Polski.
Contact us