Skip to main content
main content, press tab to continue
Rozwiązanie

Przyszłość pracy (Future of Work)

Zjawiska takie jak cyfrowa transformacja w miejscu pracy, coraz krótszy cykl życia niektórych umiejętności oraz dynamiczny rozwój rynku freelancerów całkowicie zmieniają tradycyjne pojęcia pracy i zawodu. WTW pomaga poruszać się po dynamicznie zmieniającym się rynku dzięki połączeniu usług doradczych oraz danych rynkowych i narzędzi IT.

Kontakt

Właśnie rozpoczyna się czwarta rewolucja przemysłowa, która zapowiada trwałe zmiany w świecie pracy. Czy Twoja organizacja jest na to gotowa?

Wykładniczy wzrost mocy obliczeniowej w znaczący sposób wpływa na sposób pracy, zacierając linię między światem fizycznym, cyfrowym i biologicznym. Dokonania w dziedzinach takich jak sztuczna inteligencja oraz robotyka są dużo bardziej przełomowe w skutkach niż wcześniejsze rewolucje. Już dziś wywołują radykalne zmiany w każdym kraju w praktycznie wszystkich branżach, znacząco wpływając na sposób pracy i istniejące zawody. Rozbieżność skutków jest ogromna: od powstawania nowych stanowisk pracy po wypieranie starych zawodów, od zwiększenia produktywności po poszerzanie luki w umiejętnościach.

W miejscu pracy poddanemu cyfrowej transformacji poszczególne stanowiska ulegają dekonstrukcji na oddzielne zadania, które można przydzielać pracownikom oraz osobom z zewnątrz, z dowolnego zakątka świata. Można je także rozdzielać między ludzi i maszyny w oparciu o najbardziej skuteczne i efektywne metody działania.

Jak sprostać wyzwaniom nowego ekosystemu pracy

Nasza oferta dotycząca przyszłości pracy ułatwia organizacjom zarządzanie sposobem i miejscem wykonywania pracy oraz przypisaniem jej do konkretnych osób, z uwzględnieniem opcji automatyzacji. W ten sposób możemy odnieść się do wymagań związanych z nowymi sposobami pracy, określając nowo powstające umiejętności oraz czynniki zwiększające zaangażowanie wszystkich osób: pracowników, freelancerów oraz pracowników zewnętrznych.

Dostarczamy metody oraz narzędzia, które pomagają poradzić sobie z najważniejszymi wyzwaniami związanymi z przyszłością pracy:

  • Rozkład i odtwarzanie na nowo stanowisk pracy: Stwórz optymalną kombinację udziału pracowników, freelancerów i automatyzacji pracy.
  • Strategia pracy: Zdefiniuj, jak nowa praca powinna być wykonywana (np. rekonstrukcja stanowisk, sztuczna inteligencja i robotyka).
  • Architektura pracy: Opracuj wewnętrzną strukturę stanowisk, oraz segmentację umiejętności.
  • Ścieżki przekwalifikowania: umiejętności stają się nową „walutą” na rynku pracy. Stwórz jasne ścieżki w oparciu o które pracownicy będą rozwijali swoje umiejętności.
  • Propozycja wartości dla pracowników: Dopasuj pakiety wynagrodzeń całkowitych do zmieniającego się zapotrzebowania na umiejętności oraz do sposobów wykonywania pracy w celu zaangażowania talentu – zarówno pracowników, jak i freelancerów.
  • Zarządzanie pracownikami tymczasowymi: zdefiniuj oczekiwanie w zakresie pracowników tymczasowych/freelancerów i odpowiednio zarządzaj i kontroluj cyklem życia stanowiska.
  • Elastyczna praca: stwórz środowisko pracy, które pomoże angażować i utrzymywać najlepszych pracowników, a także poprawi sytuację pracowników wykluczonych.

Nowe oczekiwania od kierownictwa

W miarę rewolucyjnych zmian technologicznych w miejscu pracy managerowie stają przed zadaniem zarządzania firmą w czasach mniejszej przejrzystości oraz częstszych zmian, bez formalnej władzy wynikającej z zarządzania stałymi pracownikami w organizacji o tradycyjnej strukturze. Dział zasobów ludzkich odgrywa tu kluczową rolę, współpracując z kierownikami i menedżerami w celu określenia najlepszego sposobu wykonania pracy, z uwzględnieniem rozwoju technologii oraz dostępu do różnych form pracy.

Pomagamy organizacjom rozwijać umiejętności przywódcze niezbędne do odniesienia sukcesu w nowym ekosystemie pracy. Zapewniamy narzędzia oraz szkolenia dotyczące talentów czy zarządzania wynikami w celu przyciągania, angażowania oraz utrzymania utalentowanych osób we wszystkich obszarach relacji zawodowych.

Możliwości

WTW podchodzi do wyzwań związanych z przyszłością pracy z poczuciem nowych możliwości, bazując na faktach i badaniach. Wykraczamy poza alarmującą retorykę automatyzacji miejsca pracy i pomagamy organizacjom badać sposób, w jaki współpraca człowieka z maszyną może zapewnić wyższy poziom produktywności, często prowadząc do nowych, bardziej satysfakcjonujących form pracy.

Contact us