Skip to main content
main content, press tab to continue
Branża

Nieruchomości

Zespół ekspertów WTW pomaga inwestorom w zarządzaniu i ubezpieczaniu ryzyka zarówno w sektorze nieruchomości mieszkaniowych, jak i komercyjnych.

Kontakt

Firmy z branży nieruchomości stoją przed niezliczoną liczbą złożonych wyzwań i ryzyk związanych z ich inwestycjami. W obliczu niepewności ekonomicznej, w połączeniu ze zmianami regulacyjnymi i legislacyjnymi, spółki działające na rynku nieruchomości, aby osiągać zyski, poruszają się w trudnym otoczeniu.

WTW pomaga firmom działającym na rynku nieruchomości w znalezieniu szansy na sprostanie tym wyzwaniom dzięki rozwiązaniom, które pomagają w zarządzaniu ryzykiem w celu optymalizacji kapitału.

Strategiczne podejście do zarządzania ryzykiem

Dostarczamy innowacyjne rozwiązania w zakresie ryzyka, które pozwalają na bardziej efektywne zarządzanie ryzykiem. Jako wiodący, globalny broker ubezpieczeniowy dysponujemy zasięgiem, skalą, przewagą rynkową i specjalistyczną wiedzą.

Nasze doświadczenie i wgląd w to, w jaki sposób organizacje w sektorze nieruchomości tworzą i utrzymują wartość, pozwala nam na dostarczanie innowacyjnych rozwiązań w przedstawionych poniżej specjalistycznych obszarach:

Na etapie projektu i budowy

 • Ubezpieczenia prac budowlanych i montażowych
 • Ubezpieczenia OC dla wszystkich uczestników procesu budowlanego
 • Ubezpieczenia OC zawodowe projektanta i innych uczestników procesu budowlanego
 • Ubezpieczenie gwarancji
 • Ubezpieczenia budynku od wad ukrytych po zakończeniu prac budowlanych

Na etapie eksploatacji

 • Ubezpieczenia budynków i innego majątku
 • Ubezpieczenie utraty zysku /czynszu
 • Ubezpieczenie OC z tytułu posiadania mienia oraz prowadzonej działalności
 • Ubezpieczenie środowiskowe

Na etapie transakcyjnym

 • Audyt ubezpieczeniowy
 • Ubezpieczenie fuzji i przejęć
 • Ubezpieczenie tytułu prawnego do nieruchomości

Bez względu na to, czy jesteś właścicielem nieruchomości, inwestorem, agentem czy deweloperem, mamy doświadczenie w tworzeniu dopasowanych, wiodących na rynku programów ubezpieczeniowych:

 • Dostarczamy wartość realizowanym projektom i inwestycjom
 • Chronimy Twoje aktywa, dochody i zobowiązania
 • Zabezpieczamy Twoje inwestycje

Optymalizacja kapitału

WTW pomaga w optymalizacji kapitału dzięki wiodącemu na rynku modelowaniu finansowemu i kapitałowemu, dostosowanemu zarządzaniu aktywami oraz doradztwu i wsparciu w zakresie fuzji i przejęć po stronie kupna oraz sprzedaży.

Dzięki naszemu innowacyjnemu, holistycznemu podejściu do zarządzania WTW może pomóc uwolnić potencjał do osiągnięcia Twoich celów.

Contact us