Skip to main content
main content, press tab to continue
Branża

Branża produkcyjna

W WTW rozumiemy, że kluczem do wzrostu przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem przemysłowym jest rozwój pracowników oraz zwiększanie mocy kapitału.

Kontakt

Wiemy też, że na wysoko konkurencyjnym rynku wygrywają przedsiębiorstwa otwarte na zmiany, dostosowujące do nich swoją działalność i korzystające z solidnych programów zabezpieczenia i transferu ryzyka chroniących ich pozycję i zapewniających sukces.

Przywiązujemy dużą wagę do kluczowych czynników produkcji: koncentracji, zrozumienia klienta, marki i własności intelektualnej, kosztu i wydajności, talentów i innowacyjności, sprawności w działaniu oraz partnerstwa.

  • Zwracamy uwagę na poziom bezpieczeństwa działalności i zdolności do jej odtwarzania, tolerancję ryzyka i możliwości jego transferu a także na efektywność obsługi i redukcję kosztów.
  • Dostarczamy rozwiązania dla ryzyka związanego z łańcuchem dostaw, wycofywaniem produktów, szkodami w środowisku czy fuzjami i przejęciami.
  • Pamiętamy o niebagatelnej roli technologii, automatyzacji produkcji i zwiększającym się poziomie zagrożeń cybernetycznych.
  • Ze szczególną troską pochodzimy do zagadnień związanych z pracownikami – wspieramy wprowadzanie zmian dbając o rozwój systemów wynagrodzeń, benefitów pracowniczych i innych udogodnień budujących zaangażowanie i wspierających motywację.

Współpracujemy z branżą farmaceutyczną, motoryzacyjną, maszynową, elektryczną, mineralną, chemiczną, metalową, włókienniczą, tworzyw sztucznych, drzewną i papierniczą.

Naszym Klientom oferujemy pomoc w optymalizacji zakresu ochrony ubezpieczeniowej i kosztu ubezpieczenia, poprzez dedykowane indywidualne rozwiązania techniczno-ubezpieczeniowe wykorzystujące zaawansowanych narzędzia IT. Wspieramy ich także wiedzą i doświadczeniem w dochodzeniu roszczeń na etapie postępowań likwidacyjnych.

Contact us