Skip to main content
main content, press tab to continue
Rozwiązanie

Ubezpieczenie kredytów, ryzyka politycznego i ryzyka terroryzmem

Zespół ds. rozwiązań finansowych WTW oferuje usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń kredytów, ryzyka politycznego i ryzyka terroryzmem. Naszymi klientami są międzynarodowe banki, firmy leasingowe, podmioty przeprowadzające transakcje towarowe, agencje kredytów eksportowych i międzynarodowe korporacje.

Kontakt

Dostarczamy sprawdzone rozwiązania

Zespół ds. rozwiązań finansowych WTW oferuje usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń kredytów, ryzyka politycznego i ryzyka terroryzmu. Nasza powstała ponad 40 lat temu firma zapewnia dostęp w czasie rzeczywistym do globalnego rynku ubezpieczeń, poprzez swoje zespoły w Londynie, Paryżu, Nowym Jorku, Chicago, Los Angeles, São Paulo, Kopenhadze, Dubaju, Singapurze, Sydney, Hongkongu, Tokio i Waszyngtonie. Ponad 130 profesjonalistów wywodzących się z różnych środowisk, w tym z ubezpieczeń, bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, środowiska prawniczego i rachunkowości, zapewnia naszym klientom indywidualne rozwiązania i ekspercką wiedzę.

Inwestujemy czas i zasoby w zrozumienie biznesu każdego klienta, a także ryzyka ekonomicznego i kredytowego wynikającego z funkcjonowania w świecie, w którym nieustannie powstają nowe geopolityczne zagrożenia i nowe regulacje.

Specjalizujemy się w następujących obszarach:

 1. Instytucje finansowe

  Zapewniamy instytucjom finansowym na całym świecie wiedzę o zaległościach płatniczych, kredycie kupieckim, ryzyku politycznym i przemocy na tle politycznym. Obejmuje to ubezpieczenie zagrożenia terroryzmem..

 2. Agencje kredytów eksportowych, organizacje multilateralne i banki rozwoju

  Nasze indywidualne rozwiązania pomagają zapewnić agencjom kredytów eksportowych, organizacjom multilateralnym i bankom rozwoju dostęp do produktów ubezpieczeniowych dostosowanych do ich potrzeb.

 3. Firmy i inwestorzy

  Nasi brokerzy mają do dyspozycji solidny zestaw produktów, które zapewniają zarówno osobom, jak i organizacjom ochronę w różnych sytuacjach, od ryzyka kredytu towarowego po ryzyko polityczne i przemoc polityczną.

 4. Podmioty przeprowadzające transakcje towarowe

  Ponieważ ściśle współpracujemy z podmiotami przeprowadzającymi transakcje towarowe, rozumiemy złożony charakter problemów związanych z ryzykiem na tym rynku.

 5. Podmioty finansujące lotnictwo i leasingodawcy

  Firma WTW jest pionierem w zakresie ubezpieczania sektora lotniczego, w tym ochrony finansujących i leasingodawców w sytuacji, gdy w przypadku roszczenia nie zadziała polisa operatora statku powietrznego. Pomagamy również klientom uzyskać dostęp do zawartych polis zapewniających podstawowe ubezpieczenie samolotów, które nie są już przedmiotem umów leasingu lub finansowania, lub też są w trakcie zmiany właściciela. Nasi eksperci ściśle współpracują z działem lotnictwa, ale funkcjonują poza nim, aby minimalizować i zarządzać potencjalnymi konfliktami interesów.

 6. VAPOR — Analiza ryzyka

  To unikalne narzędzie analityczne, które umożliwia firmom ocenę realnego finansowego wpływu ekspozycji na ryzyko polityczne, w zależności od branży i kraju. Łącząc zalety geopolitycznej analizy Oxford Analytica i doświadczenia firmy WTW w zakresie ryzyka politycznego, VAPOR uwzględnia sześć różnych ryzyk politycznych z regularnie aktualizowanymi ocenami ryzyka w 14 branżach i w ponad 160 krajach.

 7. Roszczenia

  Nasze wyspecjalizowane zespoły obsługi roszczeń ubezpieczeniowych pomogły w pomyślnej wypłacie roszczeń dotyczących ryzyka kredytowego i politycznego, o łącznej wartości ponad 1 mld USD od 2008 r. — w terminie i w pełnej wysokości. Wiedza i doświadczenie naszych zespołów pomagają w przeprowadzeniu naszych klientów przez cały proces, od zgłoszenia przez likwidację po rozliczenie szkody.

Contact us