Skip to main content
main content, press tab to continue
Rozwiązanie

Strategia i projektowanie wynagrodzeń

Połączenie doradztwa, danych i oprogramowania pomaga nam w tworzeniu najlepszych ram, podejmowaniu właściwych decyzji i realizacji strategii wynagrodzeń w efektywny i skuteczny sposób. Pomagamy w tworzeniu programów wynagrodzeń, które spełniają zmieniające się potrzeby biznesowe i oczekiwania pracowników.

Kontakt

Płacenie za to, co jest ważne w nowoczesnym środowisku pracy

Szybko postępująca transformacja globalnego środowiska pracy wymaga od organizacji ponownego przemyślenia tego, w jaki sposób wynagradzają swoich pracowników i tworzą ramy, które umożliwiają im przyciąganie i zatrzymywanie talentów oraz optymalizację wydatków związanych z zasobami ludzkimi. Organizacje muszą upraszczać złożone procesy decyzyjne dotyczące wynagrodzeń i priorytetowo traktować czynniki, które obejmują nagradzanie umiejętności pomagających osiągać przyszłe cele, skutecznie konkurować o talenty, dostrzegać rosnący globalny ruch zmierzający do zrównania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn oraz zapewniać adekwatne wynagrodzenie najlepszym pracownikom.

Jak sprostać tym zróżnicowanym i nakładającym się na siebie oczekiwaniom w dzisiejszym wymagającym środowisku?

Skuteczny kształt i strategia wynagradzania mogą pomóc zbudować silną pozycję i stworzyć jasną wizję przyszłości. Od czego zacząć? Od przyjrzenia się aktualnej strategii całkowitych wynagrodzeń w firmie i oceny jej zgodności z docelową strategią organizacji i wizją przyszłości, a następnie stworzenie programu wynagrodzeń, który zapewni adekwatne wynagradzanie poszczególnych grup pracowniczych.

Stworzenie właściwego systemu wynagrodzeń zaczyna się od odpowiedniej strategii

Strategia efektywnego wynagradzania wykorzystuje kreatywne, ale zdyscyplinowane podejście do zarządzania wynagrodzeniami, dostosowane do strategii całkowitych pakietów wynagrodzeń (Total Rewards) i oferty wartości dla talentów (Employee Value Proposition), oraz pozwala przyciągać, zatrzymywać i zaangażować talenty i stymulować odpowiednie zachowania.

Nasze podejście i proces wyznaczają kontekst za pomocą naszych narzędzi pomiarowych i analiz, aby:

 1. Udokumentować Twoje bieżące plany i ocenić ich skuteczność
 2. Przeprowadzić analizę rynku wraz z analizą branży i porównywalnych firm na rynku
 3. Określić opcje i możliwości zmiany
 4. Modelować wpływ zmian
 5. Opracować skuteczny plan komunikacji i zarządzania zmianą

Odpowiedni model wynagrodzeń dla odpowiednich grup pracowników

Mając wdrożoną strategię, możemy wspólnie opracować plan wynagrodzeń odpowiedni dla Twojej organizacji i kluczowych grup pracowników, w tym kierownictwa i pozostałych pracowników, w czterech kluczowych obszarach.

 • Wynagrodzenie zasadnicze/gwarantowane
 • Wynagrodzenie zmienne krótkoterminowe (Premia za wyniki)
 • Wynagrodzenie zmienne długoterminowe (Long-term Incentives)
 • Wyróżnienia i inne programy

W oparciu o nasze solidne dane o wynagrodzeniach, narzędzia do wartościowania stanowisk i tworzenia architektury stanowisk, a także ramy obejmujące zarządzanie programem i technologię wspomagającą, pomagamy tworzyć programy wynagrodzeń dostosowane do nowoczesnego środowiska pracy.

Dlaczego wybrać WTW?

Unikalne połączenie wiedzy eksperckiej, danych, analiz i oprogramowania firmy WTW umożliwia projektowanie i wdrażanie dostosowanych, najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie wynagrodzeń, które przyśpieszą rozwój Twojej organizacji.

 • Niezrównane analizy i spostrzeżenia

  Głęboka wiedza specjalistyczna w zakresie analiz miejsc pracy, zakresu pracy, nagród i talentów

 • Wiedza specjalistyczna w zakresie komunikacji

  Wielokrotnie nagradzani eksperci w zakresie komunikacji, którzy pomagają organizacjom w zarządzaniu zmianami, a pracownikom w zrozumieniu wartości ich nagród

 • Wiodące na rynku możliwości analizy danych

  Najwyższej jakości dane rynkowe, które oświecają decydentów, dostarczając im informacji na temat trendów w zakresie wynagrodzeń

 • Doświadczenie w analizie sprawiedliwego poziomu wynagrodzeń

  Ponad 30-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów równości i sprawiedliwych wynagrodzeń, w tym luk pomiędzy wynagrodzeniem kobiet i mężczyzn oraz rozwiązań w tym zakresie, a także w zakresie zarządzania sukcesją i planami uczciwej rekrutacji

 • Efektywność sprzedaży i nagradzania

  Wiedza specjalistyczna, która pomoże rozwinąć zarządzanie talentami w obszarze sprzedaży i strategie nagradzania zgodne z unikalnymi potrzebami rozwoju Twojej firmy

 • Doświadczenie w wartościowaniu stanowisk

  Narzędzia oceny i wartościowania stanowisk oraz wiedza na temat podstawowych potrzeb biznesowych: przyciąganie, zaangażowanie i utrzymanie kluczowych talentów; zarządzanie kosztami i ryzykiem; oraz zarządzanie nagradzaniem i pozyskiwaniem talentów

 • Oprogramowanie w zakresie wynagrodzeń

  Interaktywne dane porównawcze, benchmarking konkurencyjny, globalne wartościowanie stanowisk, opracowywanie programów wynagrodzeń oraz solidne raporty i analizy pomagają przyciągnąć i zatrzymać odpowiednich pracowników, jednocześnie optymalizując wydatki na wynagrodzenia

Contact us