Skip to main content
main content, press tab to continue
About Us

Integracja i różnorodność: Zobowiązanie WTW

Wykorzystujemy nasze wyjątkowe perspektywy, aby pracować na sukces naszych klientów, nieustannie dążąc do perfekcji i doskonałych wyników.

Kontakt

Nasza filozofia integracji i różnorodności

Wierzymy, że kultura oparta na integracji i różnorodności to jeden z podstawowych filarów działalności WTW. Inicjatywa ta wiąże się ze wszystkimi aspektami działania WTW i stanowi ich fundament. Ma ona wpływ na proces zatrudnienia i awansu, współpracę z klientami oraz funkcjonowanie naszych zespołów. Powód jest prosty: wymierne postępy w kwestii integracji i różnorodności niosą ze sobą wiele korzyści.

Integracja i różnorodność mają bezpośredni wpływ na nasz rozwój i doskonalenie. Właśnie dlatego tworzymy środowisko pracy nastawione na integrację wszystkich pracowników, w którym każdy jest wysłuchany, szanowany i ceniony za to, kim jest. Wierzymy, że budowanie zróżnicowanych zespołów, które wykorzystują nasze najlepsze pomysły i wysiłki, pomoże nam podejmować trafniejsze decyzje, zwiększać kreatywność i jeszcze lepiej wspierać klientów w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów. To klucz do utrzymania przewagi konkurencyjnej – zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Nasza wizja dotycząca integracji i różnorodności

Mamy ponad 40 tysięcy pracowników zatrudnionych w ponad 140 krajach. Chcemy być docelowym pracodawcą i miejscem, gdzie pracownicy działają wspólnie, tworząc jeden zespół. Wykorzystujemy nasze wyjątkowe perspektywy, aby pracować na sukces naszych klientów, nieustannie dążąc do perfekcji i doskonałych wyników. Nasze priorytety w zakresie integracji i różnorodności łączą się z tą wizją i pomagają nam ją realizować.

Priorytety przedsiębiorstwa dotyczące integracji i różnorodności

  1. Otwarcie drogi dla talentów z niedostatecznie reprezentowanych grup
  2. Znaczące zwiększenie poziomu ogólnej różnorodności wśród przywódców, w tym także zwiększenie liczby kobiet
  3. Promowanie kultury opartej na integracji, poszanowaniu różnic i celebrowaniu wyjątkowości każdego z nas

Aktywne działanie na rzecz integracji i różnorodności w WTW

Nasze zobowiązanie to znacznie więcej niż słowa. Wprowadzamy je w życie każdego dnia w całej organizacji.

Nasz globalny kalendarzopens in a new tab integracji i różnorodności służy do oznaczania wydarzeń z całego spektrum kulturowego, które stanowią okazję do celebrowania różnorodności naszej spółki oraz społeczeństwa, w którym działamy.

We have a full vision at WTW, and that’s to be the best company we can be, and that’s for the benefit of all our stakeholders…And to accomplish this, we need that inclusive culture I’ve talked about, where everyone’s heard, everyone’s respected, everyone’s valued.”

Carl Hess (He/Him) | CEO

Kolejnym celem globalnego kalendarza jest edukowanie pracowników oraz angażowanie ich w różne tematy i wydarzenia związane z różnorodnością.

WTW obchodzi Międzynarodowy Dzień Kobiet

Pracownicy WTW na całym świecie popierają tę celebrację ekonomicznych, politycznych i społecznych osiągnięć kobiet.

Nasze globalne i regionalne rady ds. włączenia i różnorodności

Globalna rada ds. integracji i różnorodności, sponsorowana przez Carl Hess – dyrektora generalnego, oraz Kristy Banas – dyrektora ds. zasobów ludzkich, wyznacza standardy dla naszych globalnych inicjatyw związanych z tymi kwestiami. Jej działalność wspierają regionalne rady ds. integracji i różnorodności, które dostarczają informacje o lokalnych punktach widzenia i przekładają globalne priorytety na efektywne działania w poszczególnych regionach. Członkami rad są osoby zatrudnione w naszych przedsiębiorstwach na różnych stanowiskach. Wszystkie one pracują nad tym, aby wdrażać działania w zakresie integracji i różnorodności na całym świecie oraz upewnić się, że podejmowane inicjatywy stanowią integralną część naszej działalności i są zgodne z naszymi priorytetami.

Nasze sieci integracyjne

Sieci integracyjne zostały stworzone, aby angażować talenty, wzmacniać więzi pomiędzy każdym z nas, a także pogłębiać nasze relacje z klientami oraz społecznościami, w których pracujemy i żyjemy. Stanowią one kluczowy aspekt naszych działań na rzecz angażowania i inspirowania pracowników. Aktywnie wspierają nasz cel, jakim jest rekrutowanie, zatrzymywanie i rozwijanie talentów z niedostatecznie reprezentowanych grup. Każda sieć integracyjna ma dwoje sponsorów z kadry kierowniczej na poziomie globalnym i/lub lokalnym, którzy wykorzystują swoje wpływy, aby promować i wspierać misję sieci.

Dotychczasowe uznanie naszych wysiłków w zakresie integracji i różnorodnościRaport Corporate Equality Index publikowany przez Human Rights Campaign, 2015–2018

Raport Corporate Equality Index publikowany przez Human Rights Campaign, 2015–2018

Wyróżnienie Insurance Insider Honours, 2017, Wielka Brytania

Wyróżnienie Insurance Insider Honours, 2017, Wielka Brytania

Diversity Value Index Talent Management Magazine, 2014–2017

Diversity Value Index Talent Management Magazine, 2014–2017

Wyróżnienie Diversity and Inclusion Honor Roll, 2011–2018

Wyróżnienie Diversity and Inclusion Honor Roll, 2011–2018

Stonewall Diversity Champion

Członek Diversity Champion, 2015–2018

International Association of Black Actuaries (IABA) Consultant of the Year 2012, 2013, 2014, 2015 Towers Watson

IABA, Konsultant Roku, 2015

Contact us