Skip to main content
main content, press tab to continue
Branża

Surowce naturalne

Zespół ds. surowców naturalnych (ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej) to grupa specjalistów z globalnym doświadczeniem, oferująca usługi i produkty związane z ryzykiem i pośrednictwem dla branży surowców naturalnych. Wykorzystujemy wiedzę branżową, relacje rynkowe, globalny zasięg i rozległe zasoby techniczne, aby pomagać klientom w obniżaniu ogólnych kosztów ryzyka.

Kontakt

Branża surowców naturalnych słynie z tego, że zmaga się ze złożonymi i unikalnymi wyzwaniami dotyczącymi zarządzania ryzykiem. Z tego powodu konieczne jest, aby firmy skutecznie łączyły wszystkie elementy strategii zarządzania ryzykiem w celu obniżenia jego ogólnych kosztów. Nasi specjaliści rozumieją te wyzwania, a wieloletnie doświadczenie nauczyło ich odnajdować właściwe rozwiązanie w każdej sytuacji.

Dzięki odpowiednim kontaktom w całej firmie WTW nasi eksperci skutecznie łączą narzędzia identyfikacji, zatrzymania i łagodzenia ryzyka z tradycyjnymi rozwiązaniami w dziedzinie transferu ryzyka.

Oferta naszego zespołu składa się z czterech podstawowych filarów:

Program ubezpieczeniowy projekt, negocjacje i zarządzanie:

  • Projektujemy i wdrażamy zrównoważone programy ubezpieczeniowe, w ramach których kładziemy szczególny nacisk na długoterminowe i bezpieczne relacje z ubezpieczycielami.
  • Regularnie testujemy te programy i tworzymy możliwości korzystania z alternatywnych ubezpieczeń, aby mieć pewność, że nasi klienci nie będą nadmiernie zależni od konkretnego ubezpieczyciela (lub ubezpieczycieli), a ich przedsiębiorstwa będą mogły czerpać korzyści z konkurencji na rynku.

Inżynieria ryzyka:

  • Nasz zespół ds. inżynierii oferuje szeroki zakres usług, do których należą: ocena ryzyka i benchmarking, identyfikacja i kwalifikacja strat, a także doradztwo i konsultacje techniczne.
  • Tworzymy spersonalizowane programy inżynierii ryzyka, aby jak najlepiej zaspokajać wewnętrzne potrzeby klientów oraz wymogi w zakresie plasowania ubezpieczeń.

Przegląd postanowień umownych i przepisów:

  • Zrozumienie zobowiązań umownych i prawnych ciążących na klientach pozwala wdrożyć poprawne strategie transferu i ograniczania ryzyka, a także umożliwić zarządzanie ryzykiem w pewniejszy i bardziej odpowiedzialny sposób.
  • Dzięki pełnej integracji w ramach negocjowania umów możemy wspierać proces już na wczesnym etapie, aby pomóc klientom uniknąć kosztownych zobowiązań.

Obsługa roszczeń:

  • Aby mieć pewność, że Państwa roszczenia zostaną spłacone w całości i w krótkim czasie, nie zlecamy zadań związanych z roszczeniami ubezpieczeniowymi podmiotom zewnętrznym.
  • Zapewniamy kompletne rozwiązania administracyjne, które wspierają potrzeby zarówno uczestników, jak i pracodawców, a przy tym koncentrują się na terminowej i rzetelnej administracji.

Dlaczego warto wybrać WTW? Sześć powodów:


Contact us