Skip to main content
main content, press tab to continue
O nas

Informacje ogólne

Zarządzamy ludźmi, ryzykiem i kapitałem, aby napędzać wiodące na świecie przedsiębiorstwa.

Kontakt

Nasze wartości

Silna koncentracja na kliencie, nacisk na pracę zespołową, niezachwiana uczciwość, wzajemny szacunek oraz ciągłe dążenie do doskonałości to wartości leżące u podstaw bogatej historii WTW.

Koncentracja na kliencie

Naszym celem jest pomoc klientom w odniesieniu sukcesu. We wszystkich kontaktach i w każdym rozwiązaniu kierujemy się najlepszym interesem naszych klientów – dążymy do zrozumienia ich potrzeb, poszanowania ich punktów widzenia i przekraczania ich oczekiwań.

Praca zespołowa

Współpracując z jednym z nas, współpracujesz z nami wszystkimi. Naszym klientom zapewniamy innowacyjne rozwiązania i doradztwo na poziomie międzynarodowym, wykraczające poza standardy biznesowe, pełnione funkcje i granice państw. Współpraca pomaga nam wzajemnie odnosić sukces i tworzyć dodatkowe wartości.

Uczciwość

Nasi klienci inwestują w nas nie tylko swój czas i pieniądze – inwestują również swoje zaufanie. Dążymy do tego, aby zapracować sobie na to zaufanie poprzez nasz profesjonalizm, właściwe postępowanie i prawdomówność. Ponosimy odpowiedzialność za nasze działania i wyniki wobec organizacji i ludzi, z którymi współpracujemy, w tym naszych klientów, udziałowców, organów regulacyjnych i siebie nawzajem.

Szacunek

Słuchamy się nawzajem i uczymy się od siebie. Wspieramy i szanujemy różnice, promujemy kulturę sprzyjającą integracji i działamy, opierając się na otwartości, uczciwości i rozstrzygając wątpliwości na korzyść naszych partnerów. W naszych relacjach wewnątrz i poza spółką kierujemy się uczciwością, sprawiedliwością i dobrą postawą obywatelską.

Doskonałość

Dążymy do osiągania i podtrzymywania doskonałości. Oznacza to przede wszystkim pełne zaangażowanie w doskonalenie zawodowe i rozwój osobisty naszych pracowników. Nasi pracownicy zobowiązują się podnosić poziom swojej wiedzy, kompetencji i rozwijać zawodowo. Jako organizacja inwestujemy w narzędzia i możliwości pozwalające pracownikom na ciągły rozwój. W naszej działalności koncentrujemy się niezmiennie na innowacyjności, jakości i zarządzaniu ryzykiem.

Jak przejść od złożoności do przejrzystości?

Od tego, co nieznane, do tego, co niewykorzystane?

W WTW dostarczamy oparte na danych, wnikliwe rozwiązania w obszarze ludzi, ryzyka i kapitału, które sprawią, że Twoja organizacja będzie bardziej odporna, zmotywuje pracowników i zmaksymalizuje wyniki.

Pracujemy ramię w ramię z naszymi Klientami, wnosząc różne punkty widzenia i duże zaangażowanie w Twój sukces.

Stawiając sobie nawzajem wyzwania, dokonujemy przełomowych zmian, ponieważ tylko najlepsze pomysły są w stanie się obronić. Rezultat? Innowacyjne rozwiązania, które spełniają Twoje potrzeby - oparte na globalnym spojrzeniu i lokalnym zrozumieniu naszych pracowników z całego świata.

Razem poszerzamy Twoje horyzonty i wyostrzamy Twoje spojrzenie.

Przekształcamy najtrudniejsze wyzwania w realne możliwości.

I wyznaczamy drogę do trwałego sukcesu.

Perspektywa, która inspiruje

WTW w Polsce

Willis Towers Watson Polska sp. z o.o. to jeden z czołowych brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych na polskim rynku.

Jesteśmy częścią WTW (NASDAQ: WTW), globalnej firmy brokerskiej, o blisko 200letniej tradycji, która projektuje i dostarcza przemyślane rozwiązania w obszarze zarządzania ludźmi, kapitałem i ryzykiem. Dzięki globalnemu zasięgowi, połączonemu z lokalnym doświadczeniem naszych pracowników, zatrudnionych w 140 krajach, wspieramy klientów w doskonaleniu ich strategii, motywowaniu pracowników i maksymalizowaniu wyników.

W Polsce działamy nieprzerwanie od 1987 roku. Mamy biura w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu i Gdańsku.

Zapewniamy naszym klientom kompleksową obsługę, obejmującą analizę i tworzenie programów zarządzania ryzykiem, administrowanie umowami ubezpieczeniowymi, wycenę ryzyk, przygotowywanie planów kontynuowania działalności oraz kompleksowe wsparcie w zakresie likwidacji szkód.

Specjalizujemy się w zakresie ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych, odpowiedzialności cywilnej i osobowych, ale także w ubezpieczeniach budowlanych, należności, ryzyk cybernetycznych oraz ubezpieczeniach zdrowotnych i benefitach pracowniczych.

Korzystamy z zaawansowanych narzędzi analitycznych, dzięki czemu jesteśmy w stanie lepiej identyfikować ryzyka, związane z działalnością naszych klientów i szybciej reagować na nowe wyzwania.

Rolę brokera ubezpieczeniowego postrzegamy w sposób kompleksowy i uważamy, że efektywność obsługi w zakresie zarzadzania ryzykiem wiąże się z długofalową współpracą.

Współpracujemy z podmiotami z różnych sektorów gospodarki, takich jak rolniczy, spożywczy, produkcyjny, energetyczny, budowlany, transportowy i motoryzacyjny, medyczny, publiczny, medialny, telekomunikacyjny czy finansowy. Nasze podejście opiera się na głębokim zrozumieniu specyfiki każdej branży i dostarczaniu indywidualnych, efektywnych rozwiązań ubezpieczeniowych. Wśród naszych brokerów znajdują się eksperci branżowi, którzy dzięki swojej specjalistycznej wiedzy o danym rynku, dostarczają najlepiej dopasowane rozwiązania dla klientów z różnych sektorów.

Przyświecają nam takie wartości jak skoncentrowanie na kliencie, praca zespołowa, uczciwość, szacunek oraz dążenie do doskonałości.

Pracując ramię w ramię z naszymi klientami, pomagamy im wyznaczać drogę trwałego rozwoju i zapewniamy perspektywę, która inspiruje.


WTW w Polsce

W WTW dostarczamy oparte na danych, wnikliwe rozwiązania w obszarze ludzi, ryzyka i kapitału, które sprawią, że Twoja organizacja będzie bardziej odporna, zmotywuje pracowników i zmaksymalizuje wyniki.

Contact us