Skip to main content
main content, press tab to continue
Branża

Branża opieki zdrowotnej

Branża opieki zdrowotnej stoi w obliczu niespotykanych zakłóceń, prowadzących do dramatycznych zmian. Organizacje, które potrafią się zmienić tak, aby sprostać tym wyzwaniom, mogą zmienić zakłócenia w szanse. Wsparcie Willis Towers Watson w obszarze opieki zdrowotnej może pomóc Państwu stawić czoła tym wyzwaniom i zidentyfikować możliwości rozwoju.

Kontakt

Problemy stojące przed branżą:

 • Konsumpcjonizm opieki zdrowotnej
 • Konsolidacja branży
 • Wynagrodzenia pieniężne
 • Wycieki danych, cyberprzestępczość i kradzież informacji o pacjentach
 • Utrzymanie talentów
 • Rosnące koszty
 • Rozwój w dziedzinie danych i analiz
 • Reforma służby zdrowia

Instructions- please don’t translate items in blue column. Te zakłócenia stanowią zagrożenie, ale wiele z nich stwarza również organizacjom szanse na przeobrażenie. Aby odnieść sukces w epoce zakłóceń, organizacja potrzebuje odpowiednich ludzi, a także strategii w zakresie ryzyka i kapitału.

Willis Towers Watson współpracuje z kierownictwem wyższego szczebla szpitali, systemów opieki zdrowotnej, grupami lekarzy, firmami prowadzącymi działalność związaną z ochroną zdrowia, domami opieki i innymi usługodawcami, pomagając opracować i wdrożyć strategie, które zapewnią długoterminowy rozwój tych organizacji. Pomagamy naszym klientom rozwijać się w erze zakłóceń, łącząc naszą głęboką wiedzę branżową z bogatym doświadczeniem w tej branży.

Koncentracja na talentach

W ochronie zdrowia największym atutem są Państwa talenty. Pomożemy Państwu opracować programy HR, aby przyciągnąć i utrzymać kluczowe talenty, niezbędne do odniesienia sukcesu.

Rozumiemy, że każda organizacja opieki zdrowotnej ma indywidualne potrzeby związane z kapitałem ludzkim, zwłaszcza gdy dotyczą one nadzwyczajnych zmian w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej.

Nasza oferta w zakresie HR obejmuje następujące obszary:

 • Zarządzanie benefitami pracowniczymi i outsourcing
 • Zarządzanie zmianą
 • Strategia i projektowanie wynagrodzeń pieniężnych
 • Wynagrodzenia kadry kierowniczej
 • Przyszłość pracy
 • Zdrowie i benefity pracownicze
 • Integracja i różnorodność
 • Fuzje i przejęcia
 • Programy emerytalne
 • Talenty
 • Całkowite wynagrodzenia
 • Dobrostan

Zarządzanie ryzykiem

Posiadamy również zasoby niezbędne do zapewnienia klientom z branży opieki zdrowotnej usług brokerskich, analizy ryzyka, doradztwa w zakresie zarządzania ryzykiem klinicznym i zarządzania roszczeniami.

W branży, w której pierwiastek ludzki jest tak ważny, służymy jako praktyczne przedłużenie działu zarządzania ryzykiem. Zdajemy sobie sprawę, że każdy podmiot świadczący opiekę zdrowotną i każda placówka mają unikalny system finansowania ryzyka i kontroli ryzyka, w szczególności w obliczu rewolucyjnych zmian w branży.

Pomagamy podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną zmniejszyć całkowite koszty ryzyka poprzez ściśle powiązaną krajową i międzynarodową sieć brokerów opieki zdrowotnej w naszych biurach, wspartą szeroką wiedzą naszych krajowych konsultantów ds. opieki zdrowotnej oraz globalną zdolnością do plasowania naszych brokerów w Londynie i na Bermudach.

Nasza oferta w zakresie zarządzania ryzykiem obejmuje następujące obszary:

 • Mienie i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Odpowiedzialność zawodowa i ogólna odpowiedzialność cywilna szpitali i ośrodków opieki zdrowotnej
 • Odpowiedzialność zawodowa i ogólna odpowiedzialność domów opieki
 • Odpowiedzialność pozostałych jednostek opieki zdrowotnej
 • Ubezpieczenia w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Odpowiedzialność za pomyłki i przeoczenia w zakresie opieki zdrowotnej
 • Ograniczenie nadwyżki szkodowości jednostek opieki zdrowotnej, świadczeniodawców usług i pracodawców
 • Odpowiedzialność w zakresie produktów medycznych i badań klinicznych
 • Odpowiedzialność dyrektorów i kierownictwa
 • Odpowiedzialność za bezprawne praktyki pracodawcy
 • Błędy i przeoczenia w zakresie rozliczeń
 • Odpowiedzialność za ochronę prywatności/ryzyko cybernetyczne
 • Floty samochodowe
 • Ubezpieczenia od odpowiedzialności lotnictwa

Efektywne wykorzystanie kapitału

Rosnąca presja kosztowa i konsolidacja branży zmuszają organizacje non-profit do wdrażania nowych praktyk zarządzania kapitałem.

Większe organizacje, dysponujące znacznymi funduszami, są finansowo lepiej przygotowane, aby dostosować się do wyzwań epoki zakłóceń. Jednak niektórym mniejszym organizacjom brakuje odpowiedniej skali — zamiast tego decydują się na połączenie lub budowę nowych powiązań.

Niezależnie od tego, czy Państwa organizacja poszukuje nowej strategii zarządzania kapitałem, czy planuje połączenie, usługi doradcze i rozwiązania M&A Willis Towers Watson są po to, aby Państwu pomóc.

W epoce zakłóceń działalność Willis Towers Watson w zakresie opieki zdrowotnej może pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z ludźmi, ryzykiem i kapitałem, dzięki czemu będą mogli Państwo realizować swoje cele i wykorzystywać nowe możliwości.

Contact us