Prejsť na hlavný obsah
main content, press tab to continue

Vy vidíte budúcnosť. Pomôžeme vám sa tam dostať. Riadenie ľudí, rizík a kapitálu, ktoré poháňajú najväčšie svetové podniky vpred.

Preskúmajte WTW

Ľudia

Vysoko výkonné firmy si vychovávajú a pestujú rozmanité talenty pri starostlivom vyvažovaní nákladov a odmeňovania. V tejto oblasti ponúkame celistvý pohľad - od zamestnaneckých benefitov k odmeňovaniu vedúcich zamestnancov, od duševnej pohody po pracovné prostredie budúcnosti - založený na inovatívnom myslení, dátach, analytických a softvérových nástrojoch. S klientmi spolupracujeme pri odkrývaní nových spôsobov ako zapojiť a motivovať ľudí, ako riadiť zdroje a zavádzať programy, ktoré spoločnostiam umožnia získať konkurenčnú výhodu.

View all people solutions

Riziko

Odomknite potenciál svojej spoločnosti s pomocou skúseného poradcu v odbore riadenia rizík s prvotriednymi obchodnými znalosťami. Naši klienti na nás spoliehajú pri nastavovaní stratégií pre kvantifikovanie, znižovanie a prenos rizík, využívajúc našu hlbokú expertízu v odbore a v poistnej matematike. Nenechávame sa obmedzovať tradičným pohľadom na riziká, či už pri používaní pokročilých analýz pre využitie Big Data alebo pri nahliadnutí na riziká ako zdroj príjmov. Nachádzame inovatívne spôsoby ako prijímať riziká, ktoré vedú spoločnosti k excelentným výsledkom.

View all risk solutions
FEATURED INDUSTRIES

Kapitál

Úzko spolupracujeme s investormi a poisťovňami za účelom dosiahnutia rovnováhy medzi rizikami a výnosmi. Pri našej práci staviame na prvé miesto inovatívne myslenie, aby sme mohli našim klientom pomôcť nájsť nové spôsoby ako uvoľniť kapitál, optimálne investovať a vykonávať transakcie. Kombináciou pokročilých analytických metód s hlbokou znalosťou spoločností odhaľujeme nové príležitosti vedúce k maximalizácii výkonnosti.

View all capital solutions
Featured solutions
Contact us