Prejsť na hlavný obsah
main content, press tab to continue
Riešenie

Talenty

Talenty predstavujú najkritickejšie aktívum každej úspešnej organizácie. Objavením potenciálu vašich talentov pomôže spoločnosť WTW stimulovať rast vašej organizácie.

Kontaktujte nás

Sme presvedčení, že sú to práve ľudia, kto vytvára konkurenčnú výhodu. Ambície organizácií sú neoddeliteľne späté s ambíciami ich tímov. Najúspešnejšie organizácie posilňujú ambície zapájaním svojich pracovníkov do vytvárania lepšej pracovnej skúsenosti. Pretože tam, kde sa darí dobre ľuďom, prosperuje aj organizácia.

Vytváranie lepšej pracovnej skúsenosti predstavuje výzvu aj pre najväčších vizionárov medzi lídrami. Koniec koncov, technológie, globalizácia a rýchle inovácie neprestávajú rozkladať súčasné pracovisko a neustále menia povahu toho, čo robíme a aké na to potrebujeme zručnosti. Súčasne platí, že dnešná rozmanitá, viacgeneračná pracovná sila uvažuje a koná rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Dnešní pracovníci sú zvyknutí pracovať kdekoľvek a kedykoľvek a očakávajú, že im práca poskytne stále viac personalizovanú skúsenosť zákazníckeho typu.

Rýchla zmena prináša príležitosť: Ako by sme mohli prepracovať spôsob, ktorým pristupujeme k talentom, tak, aby mohli jednotlivci aj organizácia zhmotniť svoje kolektívne ambície?

Aby pomohla vášmu podniku meniť sa, rásť a prosperovať, spoločnosť WTW intenzívne pracuje na tom, aby porozumela vašim výzvam a cieľom a poskytla vám riešenia, v ktorých sa spoja naše rozsiahle skúsenosti a výskum pracovnej sily s hlbokým pochopením vášho podnikania. Spolupracujeme s vami na získaní praktických poznatkov, ktoré vám pomôžu najímať, rozvíjať, viesť a zapájať talentovaných ľudí, ktorých potrebujete pre svoj úspech. Nakoniec, kombinácia správneho poradenstva, údajov, analýz a softvéru nám umožňuje navrhnúť a poskytovať pracovnú skúsenosť, ktorá podporuje ambície vašich súčasných pracovníkov a formuje pracovnú silu, ktorú budete potrebovať v budúcnosti.

Spolupracujeme s vami na napĺňaní vašich organizačných priorít odhaľovaním príležitostí na zapájanie a inšpirovanie vašej pracovnej sily:

 

Dať zelenú sile analýz a technológií

Poznatky získané z dát a analýz menia spôsob, ktorým zamestnávatelia získavajú, najímajú a riadia talenty a zapájajú ich do vytvárania zmysluplnej pracovnej skúsenosti. Konkrétnejšie vám môžeme pomôcť:

 • Analyzovať súčasné a budúce potreby talentov a posúdiť, či dokážete pritiahnuť a udržať si správne talenty.
 • Identifikovať a predvídať trendy týkajúce sa talentov a výzvy súvisiace s pracovnou silou.
 • Vypracovať holistickú stratégiu počúvania s využitím údajov z rôznych prieskumov a virtuálnych skupinových diskusií na pochopenie hodnôt uznávaných vašou pracovnou silou a podnietenie získavania poznatkov, ktoré podporujú angažovanosť a podnikateľské výsledky.

Formovať pôsobivú pracovnú skúsenosť.

Spolupracujeme s organizáciami na vytváraní vplyvnej a personalizovanej pracovnej skúsenosti, a to formovaním ich:

 1. Cieľ

  Zvýšte zmysluplnosť práce tým, že pomôžete vašim talentom pochopiť a stotožniť sa s cieľmi vašej organizácie, ktoré sú definované víziami, poslaním, hodnotami a talentovou propozíciou (TVP).

 2. Práca

  Očakávania ohľadom pracovnej skúsenosti sa zmenili. Podporujte svoje talenty nástrojmi, zdrojmi, technológiami a prostredím, ktoré potrebujú na vykonávanie zmysluplnej práce, ktorá je v súlade s ich – a vašimi – očakávaniami.

 3. Ľudia

  Vybudujte rozmanitú pracovnú silu, ktorá presadzuje silné vzťahy a vzájomnú podporu medzi spolupracovníkmi, manažérmi a lídrami, prinášajúc hodnotné pracovné skúsenosti.

 4. Celkové odmeňovanie

  Porozumenie tomu, aké odmeny a skúsenosti si vaši pracovníci cenia najviac, vám umožní vytvoriť robustné portfólio celkového odmeňovania, ktoré zahŕňa konkurenčné platy, benefity a kariérne možnosti.

Poskytujte zákaznícku skúsenosť, ktorú vaši zamestnanci očakávajú.

Úspešná realizácia je zásadne dôležitá, aby sa váš plán posunul od dobrých úmyslov k skutočnej vysokoúčinnej skúsenosti. WTW vám môže pomôcť:

 • Postúpiť ďalej. Identifikujte správnu kombináciu technológií a komunikačných kanálov, aby ste prekonali zmätok a pomohli vašim talentom stotožniť sa s organizáciou.
 • Zacieliť. Použite poznatky a údaje o zamestnancoch na vypracovanie špecifického obsahu o pracovnej skúsenosti a riešte ich jedinečné potreby a záujmy.
 • Personalizácia. Doručujte personalizované správy rozličnými komunikačnými kanálmi – od portálov po sociálne siete.

WTW navrhuje a prináša lepšie pracovné skúsenosti pre ľudí, čo pomáha organizáciám meniť sa, rásť a prosperovať.

Contact us