Prejsť na hlavný obsah
main content, press tab to continue
Riešenie

Začlenenie pohody

Willis Towers Watson pomáha klientom plne využiť obchodnú hodnotu pohody zamestnancov, zvýšiť efektivitu celkového odmeňovania a ponuky hodnôt pre talenty, zapojiť zamestnancov a zlepšovať ich výkon a produktivitu.

Kontaktujte nás

Čo znamená začlenenie pohody?

Pohoda nie je izolovaný program alebo iniciatíva. Pohoda je účelovo riadená a obsiahnutá v štruktúre hodnôt organizácie a skúseností zamestnancov. Je neoddeliteľne previazaná s nespočetnými politikami, programami a ponukami výhod, ako aj s požadovanou kultúrou, zlepšovaním produktivity, dlhodobejším udržaním talentov v organizácií a udržateľnosťou obchodných výsledkov.

4 kľúčové aspekty pohody

Začlenenie pohody zahŕňa štyri kľúčové aspekty:

 1. Fyzická pohoda: Dosiahnutie dobrého fyzického stavu znamená pochopenie a riadenie zdravia, prijímanie vhodných preventívnych opatrení, zlepšovanie zdravotného stavu podľa potreby, zvládanie chronických stavov, zvládanie a zotavenie sa z akútnej choroby alebo neočakávaného zranenia a úspešné obnovenie maximálnej funkčnosti doma aj v práci.
 2. Emocionálna pohoda: Emočná rovnováha znamená byť si vedomý samého seba, udržiavať si dobré duševné zdravie, byť odolný pri zvládaní stresu, vyrovnávať sa s pozitívnymi a negatívnymi emocionálnymi spúšťačmi, vyrovnať sa so životnými krízami a udržiavať si stabilitu počas choroby alebo zranenia.
 3. Finančná pohoda: Dosiahnutie stavu finančného zabezpečenia znamená schopnosť riadiť rozpočtové záväzky, plniť finančné ciele, chrániť sa pred rizikami, šetriť pre prípad nepredvídateľných udalostí alebo budúcich potrieb, ako je štúdium na vysokej škole alebo dôchodok, a vyrovnať sa s finančnými otrasmi.
 4. Sociálna pohoda: Sociálna pohoda znamená byť angažovaný pochopením správnej interakcie s inými ľuďmi, akceptovaním diverzity, uplatňovaním otvorenosti, chápaním toho, ako podporovať druhých ľudí a spolupracovať s nimi, schopnosťou úspešne riešiť konflikty a prispôsobovať sa zmenám. Zapojenie sa funguje v rámci rodiny a medzi priateľmi, na pracovisku aj v širšej komunite.

Každý aspekt je jedinečný a súčasne prepojený s ostatnými. Začlenenie pohody sa začína u jednotlivca a po jeho dosiahnutí na úrovni jednotlivca sa šíri ďalej v rámci jeho organizácie, rodiny a širšieho spoločenstva.

To vedie k ideálnemu stavu pohody zameranej na zamestnanca, ktorý je  v dobrom fyzickom stave, emočne vyrovnaný, finančne zabezpečený a sociálne zapojený  a ktorý je plne začlenený z hľadiska všetkých štyroch aspektov.

Obchodná hodnota pohody

Výskum spoločnosti Willis Towers Watson zistil, že spoločnosti s vyššou úrovňou pohody zamestnancov majú lepšie obchodné výsledky a dosahujú dvojnásobne vyššiu mieru angažovanosti zamestnancov, vyššie príjmy na zamestnanca, nižšie náklady na zdravotnú starostlivosť, menší počet stratených dní a o 70 % menej vystresovaných zamestnancov.

Dosiahnutie pohody priamo na pracovisku stojí za námahu. Napriek výzvam, ktorým zamestnávatelia doteraz čelili so svojimi programami, sa spoločnosti nevzdávajú. Namiesto toho chápanie obchodných dopadov posilňuje ich potrebu zdvojnásobiť vynakladané úsilie.

Ako pomáhame klientom plne využiť obchodnú hodnotu pohody

Pomáhame klientom rozvíjať stratégiu začlenenia pohody v štyroch aspektoch, aby pomohli formovať skúsenosť svojich zamestnancov. Vďaka tomu si spoločnosti uvedomujú zdravú kultúru pracovnej sily, ktorá je v súlade s celkovými organizačnými cieľmi a ponukou hodnôt pre talenty v spoločnosti.

Náš prístup sa začína stanovením jasných cieľov pre vaše iniciatívy pohody, ktoré využívajú vaše zdroje, značku a hodnoty. Následne meriame pohodu pomocou prepojenia výsledkov s vaším zámerom a víziou.

S našimi klientmi pracujeme na tom, aby:

 • Zapájali všetky štyri aspekty pohody
 • Začlenili pohodu do svojej firemnej kultúry a inteligentného rozhodovania
 • Zabezpečili, že hlavným bodom pracovnej skúsenosti zamestnanca budú jeho želania a potreby
 • Urobili zo skúsenosti zamestnanca kľúčový prvok ponuky hodnôt pre talenty
 • Nehodnotili, ale povzbudzovali
 • Využívali technológie
 • Posunuli sa mimo rámca finančných stimulov
 • Používali prostredie na pracovisku na podporu zdravého správania

Pomáhame klientom vytvárať diferencované stratégie a taktiky s cieľom lepšie zapojiť zamestnancov a motivovať k zmene správania, ktorá v konečnom dôsledku znižuje dlhodobé náklady na zdravotnú starostlivosť, zvyšuje úspory a umožňuje zamestnancom pracovať naplno.

Kontaktujte nás, ak sa chcete dozvedieť ako uplatniť stratégiu začleňovania pohody pre zamestnancov vo vašej spoločnosti.

Contact us