Prejsť na hlavný obsah
main content, press tab to continue
O nás

Prehľad

Vidíte budúcnosť. Pomáhame vám sa tam dostať. Riadenie ľudí, rizík a kapitálu s cieľom posunúť vedúce svetové podniky vpred.

Kontaktujte nás

Willis Towers Watson je vedúca globálna spoločnosť v oblasti poradenstva, sprostredkovania a riešení, ktorá pomáha klientom z celého sveta premeniť riziko na úspech. S koreňmi siahajúcimi do roku 1828, Willis Towers Watson má v súčasnosti 45 000 zamestnancov, ktorí pôsobia na trhoch vo viac ako 140 krajinách sveta.

Navrhujeme a prinášame riešenia, ktoré riadia riziká, optimalizujú výhody, rozvíjajú talent a rozširujú silu kapitálu na ochranu a posilnenie inštitúcií a jednotlivcov. Naša jedinečná perspektíva nám umožňuje vidieť kritické priesečníky medzi talentom, aktívami a nápadmi - dynamický vzorec, ktorý riadi výkonnosť podniku.

Spoločne odhaľujeme potenciál.


Naše hodnoty

Jasné zameranie na klientov, dôraz na tímovú prácu, neotrasiteľná integrita, vzájomný rešpekt a neustála snaha o odbornosť – to sú hodnoty, z ktorých vychádza bohatá história spoločnosti Willis Towers Watson.

Zameranie na klientov

Poháňa nás snaha pomôcť našim klientom dosiahnuť úspech. Pri každom vzájomnom kontakte a každom riešení konáme v najlepšom záujme našich klientov. Snažíme sa pochopiť ich potreby, rešpektujeme ich postoje a prekračujeme ich očakávania.

Tímová práca

Keď získate jedného z nás, dostanete všetkých. Prekračujeme geografické hranice aj hranice podnikateľských činností a funkcií, aby sme našim klientom priniesli inovatívne riešenia a poskytli rady svetovej triedy. Navzájom si pomáhame uspieť a spoločnou prácou vytvárame ďalšie hodnoty.

Morálna integrita

Naši klienti u nás investujú viac ako len svoj čas a peniaze – dávajú nám aj svoju dôveru. Každý deň sa snažíme zaslúžiť si túto dôveru naším profesionálnym prístupom, tým, že robíme, čo je správne, a tým, že hovoríme pravdu. Nesieme zodpovednosť za naše činnosti a výsledky voči organizáciám a ľuďom, s ktorými prichádzame do kontaktu – vrátane klientov, akcionárov, regulačných orgánov a iných subjektov.

Rešpekt

Počúvame sa a učíme sa od seba navzájom. Podporujeme a oslavujeme rozdiely, presadzujeme otvorenú kultúru a sme otvorení, čestní a pripravení dôverovať. Naše vzťahy v spoločnosti aj mimo nej riadime čestne, slušne a so zmyslom pre dobré občianstvo.

Výnimočnosť

Usilujeme sa dosiahnuť a udržať výnimočnosť. Najdôležitejšie je, čo to znamená – pevný záväzok profesionálneho rozvoja a osobného rastu našich ľudí. Naši kolegovia prijímajú zodpovednosť za rozvíjanie svojich odborných znalostí, schopností a profesionálnej reputácie, zatiaľ čo spoločnosť investuje do nástrojov a príležitostí, ktoré umožňujú neustály rast. V rámci nášho podnikania sa neochvejne zameriavame na inováciu, kvalitu a riadenie rizík.

Contact us