Prejsť na hlavný obsah
main content, press tab to continue

Vyhlásenie o prístupnosti

Prístupnosť v spoločnosti WTW

V spoločnosti WTW vieme, že rozdiely nás posilňujú a snažíme sa všetkým poskytnúť bezpečné, inkluzívne a prístupné pracovisko. Naše členstvo v programe The Valuable 500, globálnom hnutí, ktoré obhajuje začlenenie zdravotne postihnutých osôb do súkromného sektora, nám pomohlo definovať naše záväzky v oblasti zdravotného postihnutia a viesť nás na našej ceste k:

  • vzdelávaniu a zvyšovaniu povedomia o postihnutí,
  • poskytnutiu zručností a vedomostí, ktoré naši kolegovia potrebujú, aby boli viac inkluzívni voči osobám so zdravotným postihnutím,
  • zabezpečeniu toho, aby bolo naše pracovné prostredie prístupné, inkluzívne a otvorené pre všetkých pri vývoji bezproblémového procesu poskytovania úprav na pracovisku,
  • poskytnutím osvedčených postupov najímania, riadenia a rozvoja kolegov s neurodiverzitou pre našich manažérov,
  • rozšíreniu nášho prístupu k náboru a udržaniu si dospelých s autizmom.

Neustále pracujeme na tom, aby bolo naše digitálne pracovné prostredie dostupnejšie:

  • pre všetky virtuálne udalosti naživo sme štandardne povolili skryté titulky, aby bol obsah vysielania prístupnejší,
  • pomocou nových funkcií prezentácií v aplikácii Teams môžu teraz kolegovia získať prístup k prekladu prezentovaných snímok v reálnom čase do niekoľkých jazykov a majú možnosť zapnúť vysoký kontrast v prezentáciách,
  • vďaka novej funkcii, ktorá ukazuje poradie digitálne zdvihnutých rúk na stretnutí Teams sa diskusie môžu stať inkluzívnejšími, vďaka čomu zabezpečíme, aby sa všetci účastníci mohli aktívne zúčastňovať.

Prirodzene poskytujeme primerané prispôsobenie. Okrem toho sme vybudovali povedomie a podporili vzdelávanie tým, že sme pozvali externých odborníkov, aby sa počas kľúčových okamihov, ako sú Svetový deň duševného zdravia a Medzinárodný deň ľudí so zdravotným postihnutím, rozprávali s našimi kolegami na celom svete. Ponúkame tiež školenie naživo, ktoré kolegom poskytuje prehľad o funkciách prístupnosti a digitálneho začlenenia na našom digitálnom pracovisku.

Prístupnosť na webových stránkach

Snažíme sa našim klientom pomáhať uspieť. Pri každej interakcii a v rámci každého riešenia konáme v najlepšom záujme našich klientov – snažíme sa pochopiť ich potreby, rešpektovať ich perspektívy a prekonávať ich očakávania.

Snažíme sa navrhovať inkluzívne a pracovať na dosiahnutí súladu s normou WCAG 2.1 AA.

Ak pri prístupe do ktorejkoľvek časti našej webovej stránky narazíte na prekážky, obráťte sa na nás na adrese accessibility@wtwco.com.

Contact us