Prejsť na hlavný obsah
main content, press tab to continue
Riešenie

Poradenstvo a technológie v poisťovníctve

WTW poskytuje silnú kombináciu poradenských služieb pre poisťovne. Poradenstvo je spojené s najnovšími technologickými riešeniami a softvérom s podporou jedinečných analytických možností.

Kontaktujte nás

Poisťovníctvo aj zaisťovníctvo zažilo a ďalej zažíva nepretržité obdobie transformačných zmien. WTW poskytuje silnú kombináciu poradenských služieb pre poisťovne, spojených s najnovšími technologickými riešeniami a softvérom s podporou jedinečných analytických možností.

Poisťovníctvo je náš život

V spoločnosti WTW pomáhame klientom merať a riadiť riziká a kapitál, zlepšovať podnikateľský výkon a vytvárať trvalo udržateľnú konkurenčnú výhodu. Vychádzame pritom z odborných znalostí v kľúčových oblastiach, ako sú finančné a regulačné správy, fúzie a akvizície, produkty, oceňovanie, riadenie podnikania, distribúcia, prevádzkové riadenie a stratégia.

Naše hlboké odborné znalosti poisťovníctva kombinujeme s našimi technologickými možnosťami podpory klientov v štyroch hlavných oblastiach:

 1. Riadenie rizík a kapitálu

  Naše poradenské skúsenosti a špičkový softvér pre finančné a kapitálové modelovanie spoločne ponúkajú klientom bezproblémové, presvedčivé a praktické riešenia, ktoré spĺňajú regulačné požiadavky a zlepšujú výkonnosť podniku.

 2. Stratégia a rast

  Poskytujeme cielené konzultačné a technologické riešenia, ktoré riešia otázky celopodnikového aj funkčného poistenia, či už vaša spoločnosť chce zabezpečiť stabilizáciu, rast alebo transformáciu podnikania. Rozhodujúce je, že naše riešenia sú komerčne silné, pragmatické a realizovateľné.

 3. Technológie

  Technologický tím a poisťovací konzultanti spoločnosti WTW bez problémov spolupracujú a pomáhajú klientom maximalizovať výhody riešení, ktoré spájajú naše špičkové myslenie s najnovšími technológiami.

 4. Prevádzková účinnosť a ziskovosť

  Pri práci v rámci poistného hodnotového reťazca používame osvedčené techniky a technológie, aby sme klientom pomohli transformovať a zefektívniť prevádzkové procesy. Maximalizujeme výnosy znižovaním nákladov, podporou rastu tržieb a uvoľnením zablokovaného kapitálu.

Contact us