Prejsť na hlavný obsah
main content, press tab to continue
Riešenie

Kontrola rizík a obhajoba škôd

Našim klientom pomáhame znížiť ich celkové náklady na riziká využívaním odbornosti našich špecializovaných konzultantov a uplatňovaním služieb riadenia technických škôd a rizík. Náš tím riadenia škôd a rizík môže pomôcť klientom zvýšiť návratnosť investícií pre ich podnikanie, pracovníkov a majetok.

Kontaktujte nás

WTW pomáha klientom znížiť ich celkové náklady na riziká využívaním odbornosti svojich špecializovaných konzultantov a uplatňovaním služieb riadenia technických škôd a rizík. Náš tím riadenia škôd a rizík môže pomôcť klientom zvýšiť návratnosť investícií pre ich podnikanie, pracovníkov a majetok.

Odborné znalosti a zdroje tímu pomáhajú:

 • zabezpečiť rýchle, efektívne a vhodné vyplatenie škôd,
 • zabraňovať škodám a zmierňovať škody a ich riziká,
 • získať kontrolu nad prípadnou škodou.

Pomocou taktických, technických a strategických metód riešenia problémov, ktoré sú podporované silnými, na mieru prispôsobenými analytickými nástrojmi, dokáže naša platforma poskytovania služieb riešiť všetky riziká, od najjednoduchších po najzložitejšie.

Taktické služby

 • Oznamovanie škôd
 • Sledovanie škôd

Technické služby

 • Obhajovanie škôd
 • Komplexné riešenie škôd
 • Zmierňovanie škôd
 • Poradenstvo v oblasti riadenia rizík špecifických projektov

Strategické a konzultačné služby

 • Plánovanie rizík
 • Posúdenie rizík
 • Integrované poradenstvo v úrazovom poistení
 • Analýza dát
Contact us