Prejsť na hlavný obsah
main content, press tab to continue
Riešenie

Dôchodok

S organizáciami na celom svete spolupracujeme na určení toho, ako pristupovať k navrhovaniu, financovaniu, riadeniu, správe a komunikovaniu dôchodkových plánov.

Kontaktujte nás

Spoločnosti sa snažia dosiahnuť rovnováhu medzi poskytovaním efektívnych a konkurencieschopných penzijných programov a riadením nákladov a rizika. Dobre zostavená investícia do správnej kombinácie benefitov môže poskytnúť vašej organizácii finančnú výhodu, ktorú potrebuje na získanie a udržanie najlepších talentov, ako aj pomôcť vašim zamestnancom vybudovať dôchodkové sporenie, ktoré potrebujú, aby pri odchode na dôchodok získali finančnú nezávislosť.

WTW spája odborné znalosti v oblasti investičného, dôchodkového a komunikačného poradenstva, aby pomohla organizáciám vytvárať a riadiť dôchodkové programy, ktoré spĺňajú potreby ich pracovníkov.

Sme vedúci poskytovateľ dôchodkových poradenských a poistno-matematických služieb pre súčasné globálne organizácie, pričom poskytujeme poistno-matematické služby pre viac z 300 najlepších svetových dôchodkových fondov ako ktorákoľvek iná spoločnosť.

Naše služby zahŕňajú:

  • Stratégiu a dizajn dôchodkových plánov
  • Služby a podporu poistnej matematiky
  • Finančné riadenie dôchodkových plánov
  • Stratégie riadenia a dodržiavania predpisov
  • Riadenie rizík
  • Správu a outsourcing systémov so stanoveným dôchodkovým plnením

Naši odborníci v oblasti finančného blahobytu a stanoveného príspevku a naši špičkoví konzultanti pre všetky aspekty riadenia systémov so stanoveným dôchodkovým plnením vám môžu pomôcť rozvíjať dôchodkové benefity, ktoré umožňujú maximalizovať výsledky pre zamestnancov a dosiahnuť vaše obchodné ciele.

Contact us