Prejsť na hlavný obsah
main content, press tab to continue
Riešenie

Finančné riziká a riziká súvisiace s riadiacou činnosťou a výkonom povolania (FINEX)

Úspech vašej organizácie závisí od jej reputácie, ako aj od podpory, ktorú dostáva od svojich riadiacich pracovníkov a odborníkov. Naši odborníci pomôžu zabezpečiť túto reputáciu a podporu ďalších úspechov spoločnosti.

Kontaktujte nás

Organizácie čelia zmenám v prostrediach uplatňovania regulácií a vedenia sporov. Vo svete, v ktorom sa technológie používajú čoraz viac, majú výhodu priekopníci a spoločnosti, ktoré dokážu identifikovať príležitosť, skôr než ich konkurenti stihnú zareagovať.

S každou príležitosťou sú však spojené aj riziká. A riziká sú večnou témou na stretnutiach správnych rád, pričom spoločnosti dnes čelia komplikovaným, mnohoodborovým rizikám, aké nikdy v minulosti nemuseli riešiť. Znamená to, že vaša ochrana a ochrana vašej organizácie má zásadný význam.

Máme rozsiahle skúsenosti v oblasti finančných rizík a rizík súvisiacich s riadiacou činnosťou a výkonom povolania Vďaka skúsenostiam z odvetvia naše špecializované globálne tímy vedia poskytnú hĺbkovú analýzu vášho rizikového profilu, identifikovať riešenia na mieru a použiť globálny poisťovací trh na to, aby našim klientom poskytli hmatateľnú hodnotu.

Naši odborníci konajú v mene organizácií, ktorých veľkosť siaha od regionálnych podnikov a malých a stredných organizácií až po globálne konglomeráty a vládne inštitúcie. Poskytujeme služby, ktoré zvyšujú efektivitu a zlepšujú strategické uvažovanie našich klientov, a to nad rámec tradičných limitov poistných produktov a riadenia rizík.

Medzi praktické oblasti, v ktorých pôsobíme, patrí:

  • Zodpovednosť riaditeľov a vedúcich pracovníkov
  • Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania
  • Poistenie zodpovednosti pri pracovnoprávnych vzťahoch
  • Zodpovednosť správcu dôchodkového fondu
  • Poistenie finančných inštitúcií proti sprenevere a kriminálnej činnosti
  • Kybernetické riziká
  • Fúzie a akvizície
  • Riziko a analýza
  • Spravodajské aktivity zamerané na finančné riziká a riziká súvisiace s riadiacou činnosťou

Úspech vašej organizácie závisí od jej reputácie, ako aj od podpory, ktorú dostáva od svojich riadiacich pracovníkov a odborníkov. Naši odborníci pomôžu zabezpečiť túto reputáciu a podporu ďalších úspechov spoločnosti.

Contact us