Prejsť na hlavný obsah
main content, press tab to continue
Priemysel

Prírodné zdroje

Prírodné zdroje (majetkové a zodpovednostné poistenie) je špecializovaný tím s globálnymi odbornými znalosťami, ktorý ponúka rizikové a maklérske produkty a služby pre odvetvia prírodných zdrojov. Naše znalosti priemyslu, trhové vzťahy, globálne pôsobenie a rozsiahle technické zdroje nám umožňujú pomáhať klientom znižovať ich celkové náklady na riziko.

Kontaktujte nás

Odvetvia prírodných zdrojov sú známe komplexnými a jedinečnými výzvami pre riadenie rizík. Na zníženie celkových nákladov na riziká je teda nevyhnutné, aby všetky prvky stratégie riadenia rizík spoločnosti boli efektívne zoskupené. Naši odborníci chápu tieto výzvy a majú dlhoročné skúsenosti, ktoré im umožňujú nájsť správne riešenie pre správnu výzvu.

V rámci WTW vytvárajú správne spojenia tak, aby sa nástroje na identifikáciu, prijatie a zmierňovanie rizík účinne využívali ako doplnenie tradičných riešení prenosu rizika.

Náš tím má v podstate štyri hlavné ponuky:

Návrh programov, Vyjednávanie a RiadeniePoistenie:

  • Navrhujeme a uplatňujeme udržateľné poistné programy, pričom kladieme dôraz na dlhodobé a bezpečné vzťahy s poisťovateľmi.
  • Tieto programy pravidelne testujeme a rozvíjame alternatívne poistné kapacity, aby sme zabezpečili, že naši klienti nie sú príliš závislí od žiadneho konkrétneho poisťovateľa (poisťovateľov) a že ich podnikanie má prospech z hospodárskej súťaže na trhu.

Skúmanie možných rizík:

  • Náš tím skúmania možných rizík (risk engineering) ponúka širokú škálu služieb vrátane hodnotenia rizík a ich porovnávania s referenčnými hodnotami, identifikácie a kvalifikovania strát a technického poradenstva a konzultácií.
  • Pripravujeme individuálne upravené programy skúmania možných rizík s cieľom najlepšieho uspokojovania interných potrieb klientov navyše k plneniu požiadaviek na zabezpečenie poistenia.

Preskúmanie zmluvných a regulačných záväzkov:

  • Naše pochopenie zmluvných a regulačných povinností klientov nám pomáha zavádzať správne stratégie prenosu a zmierňovania rizík a poskytovať dodatočnú istotu a zodpovednosť pri procese riadenia rizík.
  • Úplná integrácia v rámci zmluvných rokovaní nám umožňuje pomáhať a poskytovať poradenstvo už v počiatočných fázach procesu, čo umožňuje vyhnúť sa nákladným záväzkom.

Obhajovanie nárokov:

  • Funkcie uplatňovania poistných nárokov nepresúvame na tretie strany, čím vieme docieliť, že Vaše nároky sú uhradené v plnej výške a včas.
  • Poskytujeme komplexné administratívne riešenia, ktoré podporujú potreby účastníkov aj zamestnávateľov so zameraním na včasnú a presnú správu.

Prečo WTW? Šesť dôvodov:


Contact us