Prejsť na hlavný obsah
Riešenie

Poistenie vlastnou poisťovňou

Kaptívna poisťovňa môže poskytnúť inovatívne riešenie vašich potrieb financovania rizík. Neexistuje nič také ako štandardná kaptívna poisťovňa, zvyčajný klient či všeobecné riešenie. Poskytujeme poradenstvo v oblasti prijatia rizík prostredníctvom strategického poradenstva, analýzy a riadenia poistných schém.

Kontaktujte nás

Riešenia vo forme poistenia kaptívnou poisťovňou môžu zvýšiť finančnú a prevádzkovú výkonnosť vašej organizácie ako kľúčový prvok vašej stratégie riadenia rizík. Spájame naše odborné znalosti o rizikách a poznatky založené na dátach a poskytujeme jasný pohľad na dlhodobé príležitosti s cieľom umožniť rozhodovanie zamerané na budúcnosť, pokiaľ ide o vašu stratégiu prijatia rizík.

Sme odborníci na navrhovanie a riadenie poistenia kaptívnou poisťovňou pre klientov na celom svete a využívame naše miestne znalosti a konzultačné skúsenosti, aby sme zabezpečili, že vlastné poisťovne vytvoria maximálnu hodnotu a majú licenciu pre správnu oblasť.

Špecializovaní odborníci spoločnosti WTW sa nachádzajú v samom centre poisťovacích trhov a v každej významnej oblasti pôsobenia kaptívných poisťovní. Riadime poisťovacie schémy v širokej škále odvetví. Všetky schémy sú prispôsobené individuálnym stratégiám a prevádzkovým modelom. Naše integrované tímy vám pomôžu posilniť vašu organizáciu navrhnutím a zavedením riešení, ktoré primerane reagujú na tradičné aj nové riziká.

 1. 01

  Uskutočniteľnosť poistenia kaptívnou poisťovňou

  Hľadanie nových nápadov na uvoľnenie potenciálu a pomoc pri vytváraní väčšej hodnoty pre vaše podnikanie.

 2. 02

  Realizácia poistenia kaptívnou poisťovňou

  Pomoc pri zabezpečení vhodnej štruktúry pre poistenie kaptívnou poisťovňou, ktorá je v súlade s vašimi obchodnými potrebami a licenčnými požiadavkami.

 3. 03

  Priebežné služby pri poistení kaptívnou poisťovňou

  Poskytovanie širokej škály základných a doplnkových prevádzkových služieb v oblasti poistenia, ktoré vám pomôžu uplatňovať najlepšiu prax a zvyšovať hodnotu.

 4. 04

  Strategické preskúmanie

  Preskúmanie využívania poistenia kaptívnou poisťovňou s cieľom optimalizovať hodnotu.

Contact us