Prejsť na hlavný obsah
main content, press tab to continue
Riešenie

Zdravie a benefity

V spoločnosti WTW využívame našu hlbokú odbornosť, výskum, analýzu a zdroje naprieč celým spektrom zdravotných benefitov, aby sme zamestnávateľom poskytli strategický prehľad, inovácie a vedenie.

Kontaktujte nás

Našim klientom pomáhame dosiahnuť celkovú efektivitu programov, efektívnosť nákladov a konkurencieschopnosť pri poskytovaní významných a hodnotných zdravotných a skupinových benefitov pre celú ich organizáciu ako aj zamestnancov.

Pomáhame vám porozumieť segmentom vašich pracovníkov a ich osobným spôsobom zabezpečovania zdravotnej starostlivosti, aby ste mohli posúdiť prekážky, ktoré im stoja v ceste, a príležitosti na zlepšenie.

Naše služby riešia najzávažnejšie problémy, ktorým zamestnávatelia akejkoľvek veľkosti čelia pri uspokojovaní potrieb zamestnancov:

  • stratégia a finančný manažment,
  • náklady, hodnoty a prístup k zdravotnej starostlivosti,
  • začlenenie pohody,
  • výber, personalizácia a skúsenosti zamestnancov.

Stratégia a finančný manažment

Stratégia poskytovania výhod, návrh, subvencovanie a poskytnutie sa musia vyvíjať tak, aby spĺňali strategické ciele zamestnávateľov a potreby meniacej sa pracovnej sily a boli v súlade s hodnotami organizácie. Pomáhame vám preskúmať prínosy benefitov zdravotnej starostlivosti v kontexte zamestnaneckých hodnôt (EVP) a vypracovať stratégiu, ktorá svižne reaguje na tempo zmien.

  • Meriame a analyzujeme vaše údaje o zdravotnej starostlivosti, aby sme pochopili zdravie vašej populácie a vyvinuli správne stratégie a iniciatívy na podporu a dosiahnutie vašich cieľov zdravotnej starostlivosti.
  • Hodnotíme výkonnosť vášho zdravotného plánu na národnej úrovni aj v hlavných lokalitách s cieľom vyhodnotiť príležitosti a identifikovať rozdiely medzi hodnotami. Využívame naše vzťahy s prepravcami a dodávateľmi s vedúcim postavením na trhu, od uzatvorenia obchodu cez riešenie škodových nárokov až po všeobecnú implementáciu, aby sme preskúmali dostupnosť riešení založených na vašich údajoch a stanovili najlepšie riešenia pre vaše ciele a pracovníkov.
  • Poskytujeme aj metriky, aby sme vám pomohli dosiahnuť vyšší výkon a lepšie výsledky. Nadnárodným spoločnostiam poskytujeme naše služby z globálneho hľadiska, pričom zabezpečujeme nákladovo účinné poradenstvo a koordináciu vrátane maklérskych služieb, a to globálne aj na úrovni jednotlivých krajín.

Náklady, hodnoty a prístup k zdravotnej starostlivosti

Viac zamestnávateľov sa zameriava na strategické riešenia poskytovania zdravotnej starostlivosti s cieľom zlepšiť dostupnosť a kvalitu, znížiť náklady a vytvoriť pozitívnejšie skúsenosti pacientov.

  • Pomáhame vám zvýšiť dôraz kladený na schémy založené na hodnotách prostredníctvom návrhov plánov, ktoré podnecujú zamestnancov k využívaniu služieb s vysokou hodnotou (kvalita a nákladová účinnosť) s cieľom maximalizovať hodnotu, ktorú dostávajú zo svojich zdravotných benefitov.
  • Zlepšujeme prístup zamestnancov k zdravotnej starostlivosti prostredníctvom telemedicíny, programov odborných lekárskych posudkov a iných rozšírení zdravotnej starostlivosti na zvýšenie komfortu a produktivity nákladovo účinným spôsobom pre medicínske aj behaviorálne zdravotné stavy.
  • Keďže sa farmaceutické benefity stávajú dôležitou súčasťou nákladov na zdravotnú starostlivosť, a to pre zamestnávateľov ako aj zamestnancov, pomáhame zamestnávateľom prijať opatrenia na zníženie nákladov špecializovanej farmácie zameraním sa na dodávku a sieť poskytovania starostlivosti, jej využitia a ceny.

Začlenenie pohody

Iniciatívy zamerané na pohodu teraz predstavujú kľúčový prvok stratégií spoločností ohľadom benefitov a pokrývajú štyri hlavné aspekty: špičkový fyzický stav, emočnú vyváženosť, finančné zaistenie a spoločenské zapojenie. Každý aspekt je jedinečný a súčasne prepojený s ostatnými. Pohoda začína u jednotlivca a po jej dosiahnutí na úrovni jednotlivca sa šíri ďalej v rámci organizačnej kultúry, rodiny a širšieho spoločenstva.

Pohoda predstavuje pre zamestnávateľov základ zvýšenia angažovanosti a produktivity zamestnancov, ktoré prispievajú k zlepšeným a trvalejším obchodným výsledkom. Zamestnancom prináša väčšiu mieru uspokojenia z práce a kariéry.

Pomáhame zamestnávateľom integrovať stratégiu zabezpečenia všetkých štyroch aspektov pohody, ktorá je v súlade s vašou stratégiou celkového odmeňovania a vašou firemnou kultúrou zahŕňajúcou záväzok pohody, otvorenosti a diverzity.

Pomáhame vám s navrhovaním iniciatív a pracovného prostredia tak, aby sa zo zdravia a pohody stala tá najjednoduchšia alebo predvolená možnosť, a aby sa posilnila podpora a integrácia naprieč všetkými aspektmi pohody.

Výber, personalizácia a dobré skúsenosti zamestnancov

Aby sme riešili rozličné potreby zamestnancov, pomáhame zamestnávateľom rozšíriť výber a flexibilitu a podporiť dobré skúsenosti svojich členov pomocou zdravotných a skupinových benefitov. Začíname identifikáciou želaní a potrieb vašich pracovníkov a vyhodnotením vašej súčasnej ponuky benefitov, aby sme určili, či ponúkate dostatočný výber, flexibilitu a personalizáciu. Okrem toho s vami spolupracujeme na hodnotení celej našej škály dobrovoľných benefitov a služieb na posilnenie a podporu vašej celkovej stratégie.

Naším cieľom je pomôcť vám zabezpečiť, aby sa zdravotné benefity stali významným prvkom vašej EVP, v dôsledku čoho budete schopní zaujať, pritiahnuť a udržať správne talenty ako súčasť vašej pracovnej sily.

Contact us