Prejsť na hlavný obsah
main content, press tab to continue
Riešenie

Celkové odmeňovanie

Prístup zameraný na celkové odmeňovanie je kriticky dôležitý pre schopnosť organizácie súťažiť o talenty na živom, digitálne rozloženom pracovisku súčasnosti. Spoločnosť Willis Towers Watson vám pomôže strategicky investovať do programov, ktoré vašej diverzifikovanej, viacgeneračnej pracovnej sile prinesú najväčšiu hodnotu a vašej organizácii najväčší prospech.

Kontaktujte nás

Nové spôsoby práce, zmenené požiadavky na zručnosti a meniace sa zamestnanecké vzťahy transformujú pracovisko. Dokážu s tým vaše programy celkového odmeňovania držať krok?

Správne celkové odmeňovanie môže znamenať rozdiel medzi efektívnym konkurovaním na globálnom trhovisku talentov a zaostávaním. Zákaznícke portfólio celkového odmeňovania, ktoré obsahuje mzdu, benefity, programy osobnej pohody v práci a programy kariérneho rastu, slúži ako katalyzátor, ktorý stimuluje získanie, udržanie a zapojenie talentov zásadných pre úspech vášho podnikania. Napriek tomu sa v mnohých organizáciách celkové odmeňovanie nevyvíja dosť rýchlo na to, aby udržalo krok s novým svetom práce.

Identifikácia síl meniacich pracovisko

Spoločnosť Willis Towers Watson pomáha organizáciám riešiť problémy a trendy, ktoré menia pracovisko a zvyšujú na zamestnávateľov tlak, aby modernizovali svoje programy celkového odmeňovania:

 • Digitálna transformácia pracoviska, predefinovanie toho, ako a kde sa práca vykoná a kto ju vykoná.
 • Meniace sa očakávania viacgeneračnej pracovnej sily, ktorá si cení transparentnosť a personalizovanú zákaznícky-orientovanú skúsenosť pre talentovaných pracovníkov.
 • Nový legislatívny a regulačný vývoj, ktorý stimuluje zmeny v oblastiach, ako je rovnosť v odmeňovaní a širšia agenda otvorenosti a diverzity.
 • Naliehavá potreba dosiahnuť lepšiu návratnosť investícií.

Môžeme vám ukázať, ako zohľadniť tieto faktory pri navrhovaní a presadzovaní vašich programov celkového odmeňovania.

Vytvorenie rôznorodého portfólia celkového odmeňovania

Nasledujúce prístupy vám pomôžu vybudovať portfólio celkového odmeňovania, ktoré vašu organizáciu odlíši od konkurencie:

 • Uvažujte strategicky. Keďže motivovanie a udržanie talentov si vyžaduje viac ako len finančnú odmenu, vedúce organizácie uvažujú strategicky a do svojich ponúk začleňujú všetky prvky celkového odmeňovania – mzdu, benefity, osobnú pohodu v práci a kariérny rast.
 • Uplatňujte k odmeňovaniu prístup zameraný na budúcnosť. V rýchlom a živom pracovnom prostredí sa organizácie musia zamerať na odmeňovanie talentovaných pracovníkov, ktorí majú zručnosti kriticky dôležité pre budúci úspech organizácie. Proces zahŕňa určenie spôsobov nadobúdania nových zručností pre pracovníkov, ktorých prácu ovplyvní automatizácia a ktorí majú potenciál na nadobudnutie nových zručností.
 • Pochopte, čo si vaši pracovníci cenia. Poznatky zo segmentovania a analýzy prieskumov umožňujú organizáciám jednak pochopiť, aké odmeny si skupiny ich kľúčových talentov – vrátane pracovníkov najímaných na konkrétne pracovné úlohy – cenia najviac, jednak vyvinúť programy šité na mieru s cieľom splnenia ich potrieb.

  Pre zamestnávateľov je tiež zásadne dôležité, aby si všímali zvýšené očakávania zamestnancov, pokiaľ ide o poctivosť pri určovaní miezd a transparentnosť v súvislosti s prijímaním a oznamovaním rozhodnutí o odmenách.
 • Poskytujte zákaznícku skúsenosť. Súčasní zamestnanci v stále väčšej miere očakávajú, že sa k ním na pracovisku bude pristupovať ako k zákazníkom. Z hľadiska celkového odmeňovania to zahŕňa pútavé využívanie technológií s cieľom poskytnúť širší rozsah rozhodovania, väčšiu flexibilitu a personalizáciu.
 • Merajte náklady a dopad. Vzhľadom na značné investície spoločností do programov celkového odmeňovania je zásadne dôležité mať k dispozícii presné meradlo finančnej návratnosti, ako aj dopadu na získanie, udržanie a zapojenie zamestnancov.

  Organizácie, ktoré si uvedomujú hodnotu sofistikovanejších analýz, môžu použiť nástroje, ako je optimalizácia celkového odmeňovania, na meranie podielu výdavkov na kľúčové segmenty talentov a vyhodnotenie, ktoré odmeny majú najväčší vplyv na postoje a správanie zamestnancov. Tento prístup pomôže vyhnúť sa rizikám investovania do nesprávnych programov.
 • Uprednostňujte otvorenosť a diverzitu. Pre zamestnávateľov je zásadne dôležité vyvinúť formálny rámec otvorenosti a diverzity tak, aby programy celkového odmeňovania spĺňali potreby diverzifikovanej pracovnej sily a podporovali otvorenú kultúru.

Tieto opatrenia povedú vašu organizáciu pri vyvíjaní rôznorodého portfólia celkového odmeňovania, čím posilnia vašu schopnosť zabojovať o cenné talenty.

Spoločnosť Willis Towers Watson prijíma záväzok pomáhať vám pri vytváraní a uplatňovaní programov celkového odmeňovania, ktoré prinesú najväčšiu možnú hodnotu vašim kľúčovým skupinám talentov pri najhospodárnejšom dopade na vašu organizáciu.

Contact us