Prejsť na hlavný obsah
main content, press tab to continue
Riešenie

Investovanie

Inštitucionálni investori požadujú portfóliá, ktoré sú nákladovo efektívne a prispôsobené ich cieľom a prinášajú vysoké výnosy s kontrolovaným rizikom. Keďže naša spoločnosť pracuje ako splnomocnenec s mnohými typmi aktív, naši investiční profesionáli môžu našim klientom pomôcť optimálne investovať, pričom naším širším poslaním je zmeniť spôsob fungovania investičného priemyslu.

Kontaktujte nás

Naša klientela zahŕňa širokú škálu inštitucionálnych investorov vrátane penzijných fondov, poisťovní, štátnych investičných fondov, vládnych fondov, majetkových správcovských spoločností a nadácií. Úspech nášho podnikania spočíva v schopnosti pomôcť našim klientom dosiahnuť úspech a v schopnosti získať si a udržať konkurenčnú výhodu.

Naše riešenia tvorí:

  • Delegované investovanie (externý hlavný investičný riaditeľ): Tím navrhuje riešenia, ktoré klientom umožnia delegovať zodpovednosť za implementáciu majetkových stratégií pri zachovaní strategickej kontroly a rozhodovania v oblastiach, v ktorých získavajú najväčšiu hodnotu. Naše riešenia obsahujú naše najlepšie investičné nápady založené na rozsiahlom výskume a robustnej implementácii. K septembru 2018 spravujeme viac ako 119,6 miliardy delegovaných aktív na celom svete a snažíme sa poskytovať nižšie riziko a/alebo vyššie výnosy.
  • Fondy a stratégie: Spravujeme špecializované portfóliá pre našich klientov s využitím prístupu otvorenej architektúry k alternatívam, nelikvidným aktívam, úverom, aktívam so zaisteným výnosom a kmeňovým akciám. Vytvorili sme tiež niekoľko združených fondov, ktoré umožňujú našim klientom investovať na kapitálových trhoch a u správcov, ktorí by mohli byť inak ťažko dostupní alebo príliš drahí.
  • Investičné poradenstvo: Radíme ohľadom zásadných zodpovedností majiteľov aktív vrátane poslania a presvedčení, plánov riadenia rizík, prideľovania aktív a rizikových rozpočtov, zostavovania portfólií a výberu nezávislých správcov majetku. Náš tím prieskumu správcov sa špecializuje na hľadanie, skúmanie a monitorovanie správcovských spoločností, o ktorých sa domnievame, že patria medzi najlepšie na svete, a ktoré pokrývajú širokú škálu hlavných a alternatívnych tried aktív.

Inovácie prenikajú našou kultúrou. Snažíme sa dôsledne a aktívne prinášať našim klientom najlepšie a najinovatívnejšie nápady a príležitosti, ktoré získavame z našej rozsiahlej celosvetovej praxe a od našej špecializovanej skupiny Thinking Ahead Group.

 
Contact us