Prejsť na hlavný obsah
main content, press tab to continue
Riešenie

Odmeňovanie riadiacich pracovníkov

Spoločnosť WTW poskytuje odborné, strategické a na výskume založené poradenstvo v oblasti odmeňovania riadiacich pracovníkov, aby spoločnostiam pomohla vyvážiť výhody talentovaných pracovníkov s rizikami riadenia a podporila podnikateľský výkon.

Kontaktujte nás

Otázky nastavenia, spravovania a komunikovania odmien riadiacich pracovníkov sú stále citlivejšie. Programy odmeňovania riadiacich pracovníkov sú komplikovanejšie, a tiež prísnejšie kontrolované. Spoločnosť WTW poskytuje odborné, strategické a na výskume založené poradenstvo v oblasti odmeňovania riadiacich pracovníkov, aby spoločnostiam pomohla vyvážiť výhody talentovaných pracovníkov s rizikami riadenia a podporila podnikateľský výkon.

Či už pracujeme s manažmentom, predstavenstvom alebo obidvoma organizačnými štruktúrami, klienti stále závisia od uplatnenia našich skúseností a odborných znalostí. Pomáhame im vyvážiť záujmy kľúčových zúčastnených strán a dosiahnuť platové dohody, ktoré vydržia dôkladnú kontrolu zo strany akcionárov, regulačných orgánov a iných subjektov. Vašej organizácii poskytujeme odborné analytické zdroje, najlepšie konkurenčné údaje a globálny personál zložený zo zapálených a skúsených konzultantov v oblasti odmeňovania riadiacich pracovníkov, ktorý je podporovaný rámcom našich„riadiacich princípov“.

Čím je spoločnosť WTW výnimočná

Ponúkame hlboké zdroje a odborné znalosti od jednej z najväčších svetových poradenských firiem v oblasti odmeňovania riadiacich pracovníkov. Naše špecializované poradenské tímy na celom svete pracujú ako jeden celok a využívajú našu kolektívnu skúsenosť, aby poskytli:

  • hlboké a rozsiahle odborné znalosti technickej a priemyselnej povahy, ktoré sú založené na práci viac ako 400 konzultantov v 35 mestách na piatich kontinentoch,
  • rozsiahle databázy odmien a špecializované výskumné kapacity ponúkajúce klientom komplexné výskumné a analytické výsledky,
  • správnu vyváženosť globálnej prepojenosti a praktickej odbornosti,
  • Multiodvetvový prístup prepájajúci riadenie ľudských zdrojov spoločnosti WTW, údaje a softvérové riešenia, ktoré majú na trhu vedúcu pozíciu
400
členov tímov, 35 miest, 5 kontinentov
4.5k+
účastníkov v našich porovnávacích prieskumoch odmeňovania riadiacich pracovníkov
Contact us