Prejsť na hlavný obsah
main content, press tab to continue
Riešenie

Stratégia a návrh odmeňovania

Naša kombinácia poradenstva, údajov a softvéru vám pomáha vytvárať najlepšie štruktúry odmeňovania, prijímať správne rozhodnutia a uplatňovať vašu stratégiu odmeňovania účinným a efektívnym spôsobom. Pomáhame vám navrhnúť programy odmeňovania, ktoré vyhovujú rozvíjajúcim sa potrebám podniku a očakávaniam zamestnancov.

Kontaktujte nás

Platenie za to, na čom záleží v novom svete práce

Rýchla transformácia globálnej pracovnej sily vyžaduje, aby podniky prehodnotili spôsob, akým odmeňujú svojich zamestnancov, a vytvárali štruktúry, ktoré im pomôžu pritiahnuť a udržať talenty a optimalizovať výdavky na ľudské zdroje. Organizácie musia zjednodušiť komplexné rozhodnutia o platbách a uprednostňovať faktory súvisiace s odmeňovaním schopností, ktoré pomáhajú spĺňať budúce ciele, efektívne súťažiť v získavaní vyhľadávaných talentov, akceptovať rastúci globálny trend zavádzania genderovej rovnosti v odmeňovaní a zabezpečiť adekvátne odmeňovanie najvýkonnejších pracovníkov za ich prínos.

Ako môžete splniť tieto rôznorodé a impozantné požiadavky v súčasnom náročnom prostredí?

Efektívna stratégia a návrh odmeňovania vám môžu umožniť dostať sa do silnej pozície a získať jasnú víziu budúcnosti. Ako však začať? Realistickým preskúmaním vašej existujúcej stratégie celkového odmeňovania a jej súladu so stratégiou a víziou budúcnosti vašej spoločnosti a následným navrhnutím programu odmeňovania, ktorý správnym spôsobom riadne odmeňuje správne segmenty zamestnancov.

Vytvorenie správneho odmeňovania sa začína správnou stratégiou

Inteligentná stratégia odmeňovania využíva tvorivý, ale disciplinovaný prístup k riadeniu odmeňovania, ktorý je v súlade s vašou stratégiou celkového odmeňovania a ponukou hodnôt pre talenty a umožňuje vám pritiahnuť, udržať a zapájať talenty a podporovať riadne správanie.

Náš prístup a proces stanovuje rámec pomocou našich metrických nástrojov a analýz s cieľom:

 • Zdokumentovať vaše súčasné plány a vyhodnotiť ich efektívnosť
 • Vykonať analýzu trhu v rámci odvetvia a analýzu podobných subjektov
 • Identifikovať možnosti a príležitosti na zmenu
 • Modelovať dopad zmeny
 • Vypracovať účinný plán riadenia a komunikovania zmeny

Návrh riadneho odmeňovania správnych segmentov zamestnancov

Po vypracovaní a zavedení stratégie môžeme spoločne vypracovať plány odmeňovania, ktoré sú zmysluplné pre vašu organizáciu a významné zamestnanecké segmenty vrátane riadiacich pracovníkov a zamestnancov v rámci štyroch kľúčových prvkov.

 • Základná odmena
 • Krátkodobé stimuly (STI)/bonusové odmeny
 • Dlhodobé stimuly (LTI)
 • Programy uznania a iné programy

Vďaka našim robustným dátam o odmeňovaní, analyzovaní hodnoty a architektúre pracovných pozícií v podniku, ako aj štruktúre, ktorá zahŕňa poskytovanie, hodnotenie a kalibrovanie odmeňovania, správu programu a technológiu, ktorá to umožňuje, vám pomáhame riadne stanoviť odmeňovanie v novom svete práce.

Prečo WTW?

Jedinečná kombinácia poradenskej odbornosti, dát, analýz a softvéru spoločnosti WTW podporuje návrh a zavádzanie prispôsobených špičkových riešení odmeňovania, ktoré posúvajú vašu organizáciu vpred.

 • Neprekonateľné analýzy a pochopenie

  Hlboké odborné znalosti širokej škály pracovných pozícií, prác, odmien a analýz talentov

 • Odbornosť v oblasti komunikácií

  Oceňovaní experti na komunikáciu, ktorí excelujú v pomáhaní organizáciám pri riešení zmien a zamestnancom pri pochopení hodnoty ich odmeňovania

 • Možnosti správy najlepších dát na trhu

  Najlepšie dáta na trhu, ktoré pomáhajú osobám prijímajúcim rozhodnutia poskytnutím poznatkov o trendoch v odmeňovaní

 • Skúsenosť s analýzami spravodlivého odmeňovania

  Viac ako 30 rokov skúseností s vykonávaním auditov rovnocennosti v odmeňovaní a analýz spravodlivého odmeňovania vrátane genderových rozdielov v odmeňovaní a ich riešení, a tiež riadení nástupníctva a programov spravodlivého najímania

 • Efektívnosť predaja a odmeňovanie

  Odbornosť umožňujúca pomôcť rozvíjať riadenie a stratégie odmeňovania talentovaných predajcov, ktoré sú v súlade s jedinečnými potrebami rastu vášho podnikania.

 • Odbornosť v analyzovaní a stanovovaní hodnoty pracovných pozícií

  Nástroje a znalosť analyzovania a stanovovania hodnoty pracovných pozícií riešia základné podnikateľské potreby: pritiahnutie, zapojenie a udržanie kľúčových talentov, riadenie nákladov a rizík, riadenie odmeňovania a prípravu programov práce s talentmi

 • Odmeňovací softvér

  Interaktívne referenčné dáta, konkurenčný benchmarking, analyzovanie hodnoty pracovných pozícií na globálnej úrovni, návrh programu odmeňovania a robustné vykazovanie a analýzy vám pomáhajú pritiahnuť a udržať si kľúčových zamestnancov súčasne s optimalizovaním vašich nákladov na odmeňovanie

Contact us