Prejsť na hlavný obsah
main content, press tab to continue
Riešenie

Poradenstvo o firemných rizikách

Nepredvídateľné časy vyžadujú odvážne myslenie a naša analytická konzultačná skupina na svetovej úrovni poskytuje viac ako zaužívané štandardné prístupy a venuje sa zlepšovaniu výsledkov klientov.

Kontaktujte nás

Naša špičková skupina rizikového poradenstva má vedúce postavenie vďaka presnej analýze, ktorá zahŕňa kvantifikáciu, technológiu a skúsenosti s predmetom.

Náš globálny tím je maximálne oddaný zlepšovaniu výsledkov klientov, pričom stavia na znalostiach odborníkov z rozličných oblastí vrátane technológov, poistných matematikov, forenzných účtovníkov, technikov a expertov na riešenie nárokov a vlastné poisťovanie, ktorí poskytujú plne integrovaný prístup k vašim konzultačným potrebám. Naše hlboké pochopenie špecifických potrieb klientov dopĺňame holistickou analýzou, ktorá pridáva hodnotu prostredníctvom stratégie rizika portfólia, a pozoruhodnými inováciami, ktoré automatizujú kvantifikáciu rizík s cieľom poskytnúť finančný prístup všetkým klientom.

Inovácie nám umožňujú pomôcť minimalizovať volatilitu našich klientov a zlepšiť ziskovosť. Vaše podnikanie je úspešný a udržateľný podnik, nie kolekcia poistiteľných rizík, a náš tím nájde príležitosti na zlepšenie vašich výsledkov.

Naša vlastná špičková technológia nám umožňuje vaše inovatívne zapojenie vďaka identifikovaniu vzorov a objaveniu skrytej hodnoty vo vašich rizikových portfóliách.

Ku každému zapojeniu pristupujeme inak, aby sme vyhoveli jedinečným potrebám každého klienta. Naše možnosti zahŕňajú:

  • Služby poistnej matematiky: prípustnosť vlastného poistenia, prehľady rezerv a poradenstvo pre vernostné programy
  • Služby riadenia vlastného poistenia: vrátane poradenstva pri výbere domicilu a riadenia programov vlastného poistenia
  • Služby súvisiace s nárokmi: riešenie komplexných nárokov, správy o prerušení podnikania atď.
  • Alternatívny prenos rizika: Riešenie individuálne prispôsobeného financovania je kľúčovou odpoveďou na niektoré obmedzenia tradičných poistných trhov a poskytuje prístup k rôznym formám kapitálu.
  • Skúmanie možných rizík (risk engineering): kontrola rizika, prírodné katastrofy (NatCat)
  • Služby pre pracovisko: obmedzenie zdravotných nákladov, ergonómia
  • Kvantifikácia a optimalizácia rizík: tolerancia rizika/vedomé nepoistenie rizika/akceptácia rizika
  • Služby podnikových rizík: by zahŕňali riadenie kontinuity podnikania, riadenie podnikových rizík
Contact us