Prejsť na hlavný obsah
main content, press tab to continue
Riešenie

Poistenie úverových a politických rizík a rizík terorizmu

Tím Financial Solutions spoločnosti WTW ponúka transakčné maklérske služby na trhoch poistenia úverových rizík, politických rizík a rizík terorizmu. Našimi klientmi sú medzinárodné banky, lízingové spoločnosti, obchodníci s komoditami, exportné úverové agentúry a nadnárodné korporácie.

Kontaktujte nás

Poskytovanie osvedčených riešení

Tím Financial Solutions spoločnosti WTW ponúka transakčné poistné maklérske služby na trhoch poistenia úverových rizík, politických rizík a rizík terorizmu. Vznikli sme pred viac ako 40 rokmi a poskytujeme prístup na globálne poistné trhy v reálnom čase prostredníctvom tímov v Londýne, Paríži, New Yorku, Chicagu, Los Angeles, Sao Paule, Kodani, Dubaji, Singapure, Sydney, Hongkongu, Tokiu a Washingtone DC. Viac ako 130 odborných pracovníkov, ktorí poskytujú našim klientom riešenia na mieru a odborné znalosti, pochádza z rôznych prostredí vrátane upisovania, firemného a investičného bankovníctva a právneho a účtovného poradenstva.

Investujeme čas a zdroje do porozumenia podnikania každého klienta, ako aj do ekonomických a úverových rizík vznikajúcich pri podnikaní vo svete, kde neustále dochádza k zmene geopolitických hrozieb a predpisov.

Naše oblasti odbornosti pokrývajú:

 • Finančné inštitúcie
  Finančným inštitúciám na celom svete poskytujeme odborné znalosti týkajúce sa nesplácania, obchodných úverov, politických rizík a politického násilia. Zahŕňa to aj poistenie proti terorizmu.
 • Exportné úverové agentúry, nadnárodné inštitúcie a rozvojové banky
  Naše riešenia na mieru pomáhajú zabezpečiť, aby mali exportné úverové agentúry, nadnárodné inštitúcie a rozvojové banky prístup k poistným produktom, ktoré uspokoja všetky ich potreby.
 • Spoločnosti a investori
  Naši makléri pracujú s robustným balíkom produktov, ktorý poskytuje ľuďom i organizáciám poistné krytie od obchodných úverových rizík až po politické riziká a politické násilie.
 • Obchodníci s komoditami
  Vďaka úzkej spolupráci s obchodníkmi s komoditami rozumieme komplexnej povahe rizík, ktorým je tento trh vystavený.
 • Leteckí finančníci a nájomcovia
  Spoločnosť WTW bola priekopníkom v podmienenom leteckom poistení, ktorého cieľom je ochrániť financujúce subjekty, prenajímateľov a nájomcov v prípade, že došlo ku škode a poistenie prevádzkovateľa lietadla je nepostačujúce. Klientom tiež pomáhame získať prístup k podmienenému poisteniu, ktoré poskytuje primárne poistné krytie lietadiel, na ktoré sa už nevzťahujú zmluvy o prenájme alebo financovaní alebo u ktorých práve prebieha proces opätovného nadobudnutia vlastníctva. Naši odborníci úzko spolupracujú s leteckou divíziou, ale pôsobia mimo nej s cieľom minimalizovať riziká a zvládať potenciálne konflikty záujmov.
 • VAPOR – Analýza rizík
  Ide o jedinečný analytický nástroj, ktorý umožňuje spoločnostiam posúdiť finančný vplyv vystavenia sa politickým rizikám podľa odvetvia a krajiny v reálnom peňažnom vyjadrení. Vďaka kombinácii sily geopolitickej analýzy spoločnosti Oxford Analytica a skúseností spoločnosti WTW s politickými rizikami, pokrýva VAPOR šesť rôznych politických rizík v 14 odvetviach vo viac ako 160 krajinách, pričom hodnotenia rizík sa pravidelne aktualizujú.
 • Nároky
  Od roku 2008 pomohli naše špecializované tímy riešenia škôd zabezpečiť úspešné úplné a včasné vyplatenie viac ako miliardy amerických dolárov v nárokoch z poistenia úverových a politických rizík. Ich odborné znalosti nám pomáhajú previesť klientov celým procesom od oznámenia škody cez určenie jej výšky až po urovnanie nároku.
Contact us