Prejsť na hlavný obsah
main content, press tab to continue
Priemysel

Doprava a logistika

Spoločnosť WTW je uznávaný líder na trhu v poskytovaní ľudí a rizikových a kapitálových služieb pre sektor dopravy. Vyvíjame programy riadenia rizík a ľudského kapitálu pre organizácie, ktoré presúvajú ľudí alebo tovar, a infraštruktúru, ktorá uľahčuje pohyb osôb a tovaru.

Kontaktujte nás

Okrem obchodných združení, regulačných orgánov a vládnych oddelení patria k našim klientom aj niektoré z najväčších prepravných spoločností na svete. Ako aktívni členovia mnohých priemyselných organizácií sme stále informovaní o relevantných vývojových trendoch a problémoch v odvetví, ktoré ovplyvňujú veľké aj malé podniky.

Aktivity našich klientov zahŕňajú širokú škálu rôznych priemyselných sektorov, vrátane nasledujúcich:

 • Ľahká a ťažká železničná preprava
 • Dopravná infraštruktúra
 • Miestna a diaľková autobusová doprava
 • Dopravná logistika
 • Prevádzka prístavov
 • Nákladná doprava
 • Zasielateľstvo
 • Organizácia zájazdov

Výnimočnosť našich služieb vyplýva z veľkosti nášho tímu, hĺbky našich zdrojov a rozsahu našej klientely. Náš tím disponuje odbornými znalosťami odvetvia a poznatkami z dlhoročnej spolupráce s mnohými klientmi zo sektoru dopravy.

Divízia spolupracuje so špecializovanými kolegami v spoločnosti WTW, vrátane odborníkov v oblasti námornej dopravy, stavebníctva a leteckej dopravy, aby ponúkla komplexnú, integrovanú reakciu založenú na najlepších odborných znalostiach v rámci podniku.

Riadenie rizík

Našim klientom ponúkame širokú škálu služieb v oblasti riadenia rizík, od skúmania možných rizík a kontrol prerušenia podnikania až po strategické hodnotenia rizík a riadenie podnikových rizík. Vyvíjame na mieru šité produkty riadenia rizík, ktoré sú nielen prispôsobené požiadavkám dopravných spoločností, ale (čo je dôležitejšie) produkujú výstupy, ktoré prinášajú skutočný prospech a hodnotu.

Uvedomujeme si, že „škodový manažment“ je kritickou oblasťou pre klientov v oblasti dopravy. Zamestnávame pracovníkov špecializovaných na „škodový manažment“, ktorí organizujú vhodné riešenie pre každého z našich klientov. To môže zahŕňať navrhnutie najefektívnejšieho spôsobu priameho jednania s poisťovateľmi, vymenovanie externej firmy zaoberajúcej sa likvidáciou poistných udalostí alebo „škodový manažment“ v rámci podniku.

Ponúkame širokú škálu doplnkových služieb od auditu nárokov až po pomoc klientom pri obhajobe nároku. V prípade rozsiahlejšej alebo komplexnejšej straty nasadzujeme skúsených pracovníkov vymáhania nárokov na osobné riadenie nároku až do vyriešenia.

Ľudský kapitál

Môžeme vám pomôcť vypracovať programy riadenia ľudských zdrojov na pritiahnutie a udržanie kľúčových talentov, ktoré potrebujete pre svoj úspech. Chápeme, že každá organizácia má výrazne odlišné potreby ľudského kapitálu, či už ide o profesionálov na plný úväzok alebo o pracovníkov najímaných na konkrétny projekt. Môžeme vám pomôcť prispôsobiť programy riadenia ľudských zdrojov vašim jedinečným požiadavkám.

Naša ponuka riadenia ľudských zdrojov zahŕňa nasledujúce oblasti:

 • Správa benefitov a outsourcing
 • Riadenie zmien
 • Stratégia a návrh odmeňovania
 • Riadenie pracovníkov najímaných na konkrétne pracovné úlohy
 • Odmeňovanie riadiacich pracovníkov
 • Budúcnosť práce
 • Zdravie a benefity
 • Otvorenosť a diverzita
 • Fúzie a akvizície
 • Dôchodok
 • Talenty
 • Celkové odmeňovanie
 • Pohoda

Divízia WTW Transportation and Logistics Practice vám môže pomôcť pri riešení potrieb vašich ľudí a rizík, ktorým čelíte, čo vám umožní napĺňať vaše ciele a dostať sa k novým príležitostiam.

Contact us