Prejsť na hlavný obsah
main content, press tab to continue
Riešenie

Budúcnosť práce

Digitálna transformácia pracoviska, skracovanie úžitkovej životnosti zručností a rast zákazkovej ekonomiky menia tradičné predstavy o práci a povolaniach. Kombináciou poradenských služieb, údajov v našom vlastníctve a softvéru pomáhame podnikom pohybovať sa v meniacom sa svete práce.

Kontaktujte nás

Sme na prahu štvrtej priemyselnej revolúcie – éry, ktorá prináša prísľub trvalej zmeny sveta práce. Je vaša organizácia pripravená?

Exponenciálny rast výpočtovej sily transformuje prácu zásadným spôsobom, pričom stiera hranice medzi fyzickým, biologickým a digitálnym svetom. V porovnaní s predchádzajúcimi priemyselnými revolúciami dochádza k dramatickým prelomovým zmenám v oblastiach, ako je umelá inteligencia a robotika. Zmeny už zasiahli takmer každé odvetvie v každej krajine so značným dopadom na prácu a povolania. Účinky siahajú od zásadnej tvorby nových pracovných miest k strate existujúcich pozícií, od zvýšenej produktivity práce po rozširujúcu sa medzeru v zručnostiach.

Na digitálne narušenom pracovisku sú práce rozkladané na samostatné úlohy, ktoré sa môžu zveriť talentovanému pracovníkovi (či už je alebo nie je zamestnanec) kdekoľvek na svete alebo rozdeliť medzi človeka a stroj podľa najefektívnejšieho a najproduktívnejšieho spôsobu vykonania práce.

Riešenie výziev nového pracovného ekosystému

Naša budúcnosť pracovných ponúk pomáha organizáciám riadiť ako, kde a kto vykoná prácu vrátane možností automatizácie. Rieši požiadavky na nové spôsoby práce, identifikuje objavujúce sa zručnosti a stimuly zapojenia pre všetky vaše talenty: zamestnancov, pracovníkov na voľnej nohe aj pracovníkov najímaných na konkrétne pracovné úlohy.

Poskytujeme prístupy a nástroje, ktoré vám pomôžu vyrovnať sa s kritickými výzvami súvisiacimi s budúcnosťou práce.

  • Preskúmanie práce: Hodnotí prácu vo vašej organizácii s cieľom rozobratia vybraných pracovných pozícií a analýzy nových pracovných alternatív.
  • Pracovná stratégia: Definuje, ako bude nová práca vykonaná (napr. rekonštrukcia pracovných miest, umelá inteligencia a robotika).
  • Pracovná architektúra: Vyvíja základnú architektúru a vyvažujúci prístup pre pracovné miesta, prácu a starostlivosť o zručnosti.
  • Trh talentov: Vytvára platformy na hladké zosúladenie talentov v organizácii aj mimo nej s novou prácou.
  • Spôsoby rekvalifikácie: Zaisťuje nepretržitú rekvalifikáciu talentov na základe meniacich sa požiadaviek.
  • Ponuka hodnôt pre talenty: Zosúlaďuje odmenu s meniacimi sa požiadavkami na zručnosti a prostriedkami vykonávania práce s cieľom zapojiť všetky typy talentov, bez ohľadu na to, či sú to zamestnanci alebo niekto zvonka.

Nové očakávania na vodcovstvo

S rastúcim narušením pracoviska, ktoré umožňujú technológie, sa od vodcov očakáva riadenie v časoch neistoty a zmien bez formálnych právomocí, ktoré sa uplatňujú pri riadení stálych zamestnancov v tradičných organizáciách. Riadenie ľudských zdrojov hrá kľúčovú úlohu pri spolupráci s vedúcimi podnikateľskými osobnosťami a riadiacimi pracovníkmi na stanovení najlepšieho spôsobu vykonania práce pri rozširujúcom sa prístupe k rôznym typom pracovnej sily a rozvoji technológií.

Pomáhame organizáciám vyvinúť si vodcovské schopnosti potrebné na prežitie v tomto novom pracovnom ekosystéme. A poskytujeme nástroje a školenia v oblastiach od získania talentov po riadenie výkonov s cieľom pritiahnuť, zapojiť a udržať talenty v celej škále pracovných vzťahov.

Príležitosť

V spoločnosti WTW pristupujeme k výzvam súvisiacim s budúcnosťou práce so zmyslom pre príležitosť založeným na faktoch a výskume. Nehľadiac na poplašnú rétoriku o zautomatizovaní pracovísk pomáhame organizáciám preskúmať, ako môže spolupráca medzi človekom a strojom viesť k vyššej úrovni produktivity a súčasne často poskytnúť ľuďom nové, viac uspokojivé pracovné príležitosti.

Contact us