Prejsť na hlavný obsah
main content, press tab to continue
Riešenie

Partnerstvo pri predaji poistenia

WTW je popredný poskytovateľ globálnych partnerských riešení. Náš model obchodného partnerstva bol vytvorený pre organizácie, ktoré chcú predávať poistenie popri svojich hlavných činnostiach a chápu, že predaj poistenia nie je len o zlepšovaní súvahy, ale o vytváraní dlhodobej hodnoty.

Kontaktujte nás

Prečo Partnerský program WTW?

Na rozdiel od tradičných partnerských programov, partnerský model spoločnosti WTW nie je o získavaní produktov a používaní databázy na vyhľadávanie klientov, ktorým sa produkty predajú. Víťazíme zapojením klientov. Spolupracujeme s klientmi ako poskytovatelia riešení s cieľom lepšie pochopiť obchodné výzvy, ktorým čelia, a budovať poistné programy prispôsobené ich potrebám, čím vytvoríme reťazec prospešných krokov, ktorý nakoniec pomôže klientom zlepšiť ich finančné výsledky.

Vysvetlenie partnerskej stratégie

Náš partnerský model sa skladá zo štyroch kľúčových komponentov, ktoré sú hladko spojené prostredníctvom našej partnerskej technologickej platformy, pričom prinášajú výnimočné výsledky našim klientom a poskytujú vynikajúcu službu pre koncového používateľa.

 1. 01

  Odbornosť v odvetví

  Naše návrhy sú založené na našom poznaní trendov, výziev a príležitostí v odvetví.

 2. 02

  Možnosti

  Náš prístup založený na analýze prináša osvedčené riešenia, ktoré sa dajú uplatniť globálne.

 3. 03

  Maklérska stratégia

  Produkty sú prispôsobené priemyselným a distribučným kanálom a sú k dispozícii za konkurenčné ceny.

 4. 04

  Riešenia InsurTech

  Poskytovaním poistných programov prostredníctvom technológií dokážeme poskytovať veľmi kvalitné riešenia v celej dĺžke dodávateľského reťazca a zabezpečiť rýchly vstup na trh.

 5. 05

  Odbornosť v odvetví

  Naše hlboké pochopenie trendov, výziev a príležitostí v odvetví umožňuje našim odborníkom na partnerské programy strategicky spolupracovať s klientmi na navrhovaní veľmi relevantných poistných riešení pre ich koncových zákazníkov.

Bez ohľadu na geografickú polohu našich klientov a na miesto ich pôsobenia nám naše rozsiahle znalosti o ich odvetviach umožňujú pomôcť zlepšiť finančné výsledky predajom poistenia.

Dôvody výrazného zamerania sa na odvetvie

Existuje veľa odvetví, kde je možné nájsť partnerský model, svoje zdroje, možnosti a investície sme však strategicky zamerali na štyri priemyselné segmenty.

Tieto segmenty majú celosvetovú povahu, klientov pôsobiacich vo viacerých krajinách a rozsiahlu zákaznícku základňu. Pociťujú negatívne trendy, ako je silnejúca regulácia, nízke zisky z kľúčových činností a rastúca konkurencia. To znamená, že subjekty v týchto priemyselných odvetviach budú mať všeobecne záujem zapojiť sa do akýchkoľvek činností, ktoré vytvárajú príjmy, ako je napríklad predaj poistenia.

Contact us