Prejsť na hlavný obsah
main content, press tab to continue
Riešenie

Majetkové poistenie

Majetkové poistenie pokrýva celý rad rizík, ktoré môžu viesť k strate majetku a akejkoľvek následnej strate príjmu. Tím WTW Property kombinuje hlboké znalosti trhu a produktov so silnými analytickými možnosťami, aby vám pomohol identifikovať a riadiť vaše jedinečné majetkové riziká.

Kontaktujte nás

Na svojej ceste k úspešným riešeniam riadenia rizík musia organizácie spracovať rozličné typy hrozieb, od prírodných katastrof, ako sú hurikány a zemetrasenia, po prerušenie podnikateľskej činnosti a prerušenie podnikateľskej činnosti v dôsledku konania tretej strany. Spojenie s majetkovými špecialistami WTW vám pomôže riešiť výzvy, ktorým čelíte v oblasti riadenia rizík, identifikovať a kvantifikovať vaše riziká a následne zavádzať riešenia, ktoré zodpovedajú potrebám vašej organizácie v oblasti riadenia rizík.

Analýza má kľúčový význam

Uplatňujeme analytický prístup k riziku, pričom používame modelovacie nástroje a analýzu portfólia na zadefinovanie vašich kľúčových faktorov vyvolávajúcich riziko. Tieto faktory nám pomáhajú rýchlo zistiť, kde by ste mohli mať nedostatky vo vašom programe riadenia rizík, prípadne či si nekupujete príliš veľké poistné krytie.

Návrh programu

Po vykonaní analýzy zameranej na získanie komplexného prehľadu vašich expozícií s vami budeme spolupracovať na stanovení priorít stratégií prenosu rizík na základe vašich firemných cieľov, pričom prispôsobíme poistný program tak, aby zodpovedal vášmu konkrétnemu profilu a potrebám.

Riešenia môžu zahŕňať:

  • Všetky riziká spojené so škodami na majetku a prerušením podnikania
  • Zaistenie vlastnou zaisťovňou
  • Čiastočnú úhradu spoluúčasti
  • Samostatné prírodné katastrofy (vietor, zemetrasenie alebo povodeň)
  • Globálne programy
  • Parametricky aktivované produkty
  • Programy zdieľaného poistenia/rozvrstveného poistenia viacerými poisťovateľmi
  • Samostatné prípady terorizmu

Prečo WTW?

Prístup spoločnosti WTW k dátam a analytickým činnostiam poskytuje našim klientom vedomosti, ktoré potrebujú na podporu strategických obchodných rozhodnutí. Naše odborné znalosti o produktoch nám umožňujú ponúkať prispôsobené riešenia prenosu rizika, ktoré sú navrhnuté pre dnešné neustále sa vyvíjajúce rizikové prostredie a v konečnom dôsledku pomáhajú chrániť majetok našich klientov.

Contact us