Prejsť na hlavný obsah
main content, press tab to continue
Riešenie

Nástroje a technológie pre riadenie firemných rizík

Naše digitálne ponuky zjednodušujú vaše úlohy riadenia rizík a poskytujú vám informácie, ktoré potrebujete k úspechu. Naše kvantitatívne a diagnostické nástroje zmenia spôsob, akým sa pozeráte na riziká, pričom povzbudia manažérov rizík, aby optimalizovali mechanizmy prenosu rizík a ovplyvňovali firemnú stratégiu.

Kontaktujte nás

Štvrtá priemyselná revolúcia je tu a spoločnosť Willis Towers Watson stojí na poprednom mieste. Prostredníctvom našej sady nástrojov pristupujeme k veľkým dátam a umelej inteligencii, aby sme poskytli prehľad a dosiahli vynikajúce výsledky. Tieto nástroje prinesú revolúciu v spôsobe, akým sa pozeráte na riziká, a zjednodušia vaše úlohy riadenia rizík, pričom povzbudia odvážnych manažérov rizík, aby dosiahli úspech optimalizáciou prenosu rizík a ovplyvňovaním stratégie spoločnosti.

Kvantitatívne prvky

Naše nástroje produkujú finančné výstupy a podporujú lepšiu spoluprácu medzi funkciami riadenia rizík a financií a vyšším manažmentom. Môžeme presne prispôsobiť vaše výstupy a posúdiť prakticky neobmedzené scenáre v reálnom čase na vašom telefóne, tablete alebo akomkoľvek pripojenom zariadení.

Holistický prístup

Kvantifikované kaptívne poistenie

Vyhodnocuje realizovateľnosť kaptívneho poistenia, aby sa pomohlo pri výbere najlepšieho domicilu pre vaše jedinečné potreby, a vykonáva finančnú analýzu a due diligence, ktoré požadujete

Dynamické celkové náklady na poistiteľné riziko

Predstavuje holistický a kondenzovaný pohľad na celkové náklady na poistiteľné riziko (TCOR) vo všetkých triedach poistenia

Optimalizátor rizík

Využíva naše znalosti maklérskej činnosti na vyhodnotenie vašej poisťovacej stratégie a jej porovnanie s tisíckami dostupných alternatív

Objasnenie tolerancie rizika

Nástroj na spoluprácu v oblasti finančnej analýzy, ktorý poskytuje jasný a prispôsobený pohľad na odolnosť voči riziku v celej vašej organizácii a podporuje vás v zadefinovaní vyjadrenia o integrovanej tolerancii voči rizikám

Finančné riziká a riziká súvisiace s riadiacou činnosťou a výkonom povolania (FINEX)

Kvantifikované riziká v kyberpriestore

Najnovšia inovácia v oblasti predikcie rizík v kyberpriestore, ktorá vyhodnocuje váš celkový potenciál kybernetickej straty s podporou rozhodnutia o optimalizácii stratégie riadenia rizík

Kvantifikované riziká riadiacich pracovníkov

Sofistikované prediktívne modelovanie, ktoré vyhodnocuje možnosť straty na základe zodpovednosti riadiacich pracovníkov s podporou rozhodnutia o optimalizácii stratégie riadenia rizík

Kvantifikovanie zodpovednosti v pracovnoprávnych vzťahoch

Vyhodnotenie akejkoľvek kombinácie zodpovednosti v pracovnoprávnych vzťahoch, miezd a hodín a zodpovednosti riadiacich pracovníkov v súkromnej/neziskovej oblasti

Poistenie proti nehodám

Kvantifikované vedľajšie škody

Náš systematický prístup k angažovanosti na trhu a rokovaniu ohľadom vašich požiadaviek týkajúcich sa vedľajších škôd pri nehodách

Dynamická nehodová predpoveď

Generuje odporúčania podložené dátami pre program poistenia proti nehodám vašej organizácie

Majetkové poistenie

Kvantifikácia majetkových strát

Kvantifikuje vaše možné globálne straty na majetku v dôsledku katastrof aj v dôsledku iných udalostí

Diagnostika

Identifikuje rizikové a neefektívne prvky, ktoré zvyšujú možnosť vašich strát.

Holistický prístup

Analýza podobných subjektov

Porovnávanie s referenčnými hodnotami ako súčasť procesu analýzy klienta s dôrazom na vnímanie rizika a trhu

Finančné riziká a riziká súvisiace s riadiacou činnosťou a výkonom povolania (FINEX)

Diagnostika kyberprofilu

Identifikuje kybernetické riziká, ktorým čelí vaša organizácia

Majetkové poistenie

Globálna diagnostika nebezpečenstiev

Vyhodnocuje vaše majetkové portfólio s cieľom vyhodnotiť vystavenie prírodným katastrofám

Poistenie proti nehodám

Diagnostika úrazového poistenia zamestnancov

Hodnotenie so zameraním na riešenia, ktoré vyhodnocuje efektivitu vášho riešenia nárokov

Služba

Naše aplikácie riadia vaše poistné zmluvy, podporujú komunikáciu a zdieľanie dokumentov a pomáhajú vám dôkladne pochopiť vaše portfólio riadenia rizík. To všetko je súčasťou našej centrálnej platformy sledovania rizík, ktorá je v nepretržitej prevádzke a na ktorú môžu klienti pristupovať zo svojho počítača, tabletu alebo smartfónu.

Holistický prístup

Risk Intelligence Link

Väčšia efektivita a služba podporovaná zdieľaním dokumentov, správou kontaktov, zdieľaným kalendárom a profesionálne spracovaným informačným kanálom pomocou našej bezpečnej a kolaboratívnej platformy

Risk Intelligence Market Security

Tento bezpečný a interaktívny webový systém upravený podľa potrieb poskytuje podrobné aktuálne informácie o poisťovacích subjektoch vrátane komplexných informačných dokumentov, hodnotenia informácií a nezávislého výskumu

Risk Intelligence Policy Summary

Sleduje informácie o vašich poistných zmluvách pre potreby sledovania a oznamovania poistných zmlúv uzatvorených spoločnosťou Willis Towers Watson alebo inými maklérmi

Naše pokročilé nástroje riadenia rizík vám umožnia riadiť súčasné riziká a identifikovať objavujúce sa expozície.

Contact us