Skip to main content
main content, press tab to continue
Rozwiązanie

Klimat

WTW pomaga sektorowi finansowemu, przedsiębiorstwom i rządom w pomyślnej transformacji gospodarki na zeroemisyjną i odporną na zmiany klimatyczne.

Kontakt

Zarządzanie ryzykiem klimatycznym teraz, dla przyszłości

Zmiany klimatyczne i przejście na gospodarkę zeroemisyjną stwarzają nowe wyzwania dla wszystkich organizacji i rządów. Nasz globalny, multidyscyplinarny zespół ekspertów może pomóc Ci teraz w zarządzaniu współczesnym ryzykiem klimatycznym i opracowaniu strategicznej odpowiedzi na tę kwestię w dłuższej perspektywie. Bazując na globalnej wiedzy specjalistycznej, zapewniamy usługi analityczne, doradcze i wdrożeniowe, aby pomóc Ci zidentyfikować i zmierzyć zagrożenia i możliwości związane z klimatem oraz zareagować na nie.

Dlaczego warto wybrać WTW

 1. Ryzyko klimatyczne jest w naszym DNA. Zarządzanie ryzykiem jest podstawą wyzwania klimatycznego i od dziesięcioleci pomagamy naszym klientom przekształcać ryzyko w możliwości rozwoju.
 2. Modelowanie ryzyka klimatycznego od 30 lat: Od najwcześniejszego pojawienia się modelu katastroficznego na początku lat 90. XX wieku byliśmy na czele w dziedzinie modelowania i kalkulacji kosztów związanych z ryzykiem klimatycznym.
 3. Najszerszy możliwy zasięg. Zmiany klimatyczne to globalne wyzwanie dla całej gospodarki. Pracujemy w ponad 140 krajach i utrzymujemy relacje z 85% amerykańskich firm z listy Fortune 1000 oraz 90% globalnych firm z listy Fortune 1000.
 4. Połączona wiedza i doświadczenie. Wdrażamy multidyscyplinarny zespół specjalistów ds. ryzyka klimatycznego, inżynierów, analityków, konsultantów ds. katastrof naturalnych oraz konsultantów ds. ryzyka korporacyjnego, aby sprostać złożonym wyzwaniom klimatycznym.

Od planowania do wdrożenia

Nasze kompleksowe podejście wyróżnia nas spośród innych. Rozumiemy, że dostosowanie się do porozumienia paryskiego, spełnienie zobowiązań dotyczących przejrzystości i zarządzania oraz zarządzanie fizycznym ryzykiem zmian klimatycznych wymaga praktycznych rozwiązań dostosowanych do złożonych potrzeb. Zapewniamy dodatkową wartość, oferując pełne spektrum rozwiązań w zakresie ryzyka klimatycznego, począwszy od zrozumienia i pomiaru ryzyka klimatycznego do wdrożenia zmian w Twojej działalności, organizacji i łańcuchu wartości. Nasze usługi wykraczają poza dane i analitykę, obejmując kwestie środowiskowe, społeczne i ład korporacyjny (Environmental, Social, and Governance, ESG), zarządzanie zmianami i komunikację oraz zaangażowanie pracowników i wynagrodzenie.

Niezależnie od tego, w którym miejscu jesteś na drodze związanej z zagrożeniem klimatycznym, pomożemy Ci podjąć kolejny krok i zbudować długoterminową odporność na przyszłość.

Jak pomagamy w zarządzaniu ryzykiem klimatycznym

Usługi finansowe

Wspieramy banki, ubezpieczycieli, właścicieli aktywów i zarządzających aktywami w identyfikowaniu i ocenie ryzyka fizycznego i związanego z transformacją oraz reagowaniu na nie. Korzystając z naszych wiodących na rynku danych, narzędzi i porad, możesz:

 • Przeprowadzić testy warunków klimatycznych i analizę scenariuszy dla portfoliów.
 • Ustanowić i wdrożyć strategiczną odpowiedź dla klimatu, w tym ścieżkę dekarbonizacji i przydzielanie rozwiązań klimatycznych.
 • Przestrzegać wymogów regulacyjnych i dotyczących ujawniania informacji w zakresie ryzyka związanego z klimatem (np. zaleceń Zespołu zadaniowego w sprawie ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem [Taskforce on Climate-related Financial Disclosure, TCFD]).
 • Stworzyć zróżnicowane podejście w zakresie zrozumienia ryzyka fizycznego i związanego z transformacją oraz możliwości dla inwestycji i aktywów.
Przedsiębiorstwa

Największe na świecie korporacje ufają nam, korzystając z naszej pomocy w identyfikacji ich narażenia na ryzyko klimatyczne oraz zarządzaniu ryzykiem i możliwościami. Pomagamy firmom we wszystkich sektorach gospodarki:

 • Przeprowadzenie testów warunków klimatycznych i analizy scenariuszy dla portfeli.
 • Ustanowienie i wdrożenie strategicznej odpowiedzi dla klimatu, ścieżki dekarbonizacji i przydzielania rozwiązań klimatycznych.
 • Przestrzeganie wymogów regulacyjnych i dotyczących ujawniania informacji w zakresie ryzyka związanego z klimatem (np. zaleceń Zespołu zadaniowego w sprawie ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem – TCFD).
 • Stworzenie zróżnicowanego podejścia w zakresie zrozumienia ryzyka fizycznego i związanego z transformacją oraz możliwości dla inwestycji i aktywów.
Rządy i rozwój

Współpracujemy z rządami, instytucjami finansowymi zajmującymi się rozwojem i organizacjami pozarządowymi w celu zintegrowania ryzyka klimatycznego z politykami, planami oraz programami humanitarnymi i programami rozwoju na całym świecie. Pomagamy budować odporne społeczności poprzez:

 • Analizę ryzyka transformacyjnego, która identyfikuje i ocenia ryzyko systemowe, w tym krajowe, regionalne i lokalne finanse publiczne.
 • Analizę ryzyka klimatycznego i podatności na zagrożenia na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym w celu wsparcia przygotowania projektu, planowania lub rozwoju.
 • Rozwiązania w zakresie finansowania ryzyka katastrofy i transferu ryzyka, w tym rozwój produktów ubezpieczeniowych i papiery wartościowe powiązane z ubezpieczeniami.
 • Innowacyjne mechanizmy ubezpieczeń i finansowania wspierające odporność ekosystemu i rozwiązania oparte na zasobach naturalnych.
W sercu transformacji klimatycznej

WTW odgrywa główną rolę w ogólnogospodarczych wysiłkach zmierzających do przejścia na zerową emisyjność i odporność na zmiany klimatyczne:

 • W 2019 r. WTW i Światowe Forum Ekonomiczne założyły Koalicję na rzecz inwestycji odpornych na zmiany klimatyczne, której celem jest poprawa kalkulacji kosztów związanych z fizycznymi zagrożeniami klimatycznymi i odpornością na zmiany klimatyczne w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.
 • Pracujemy nad wyeliminowaniem luki w ochronie ubezpieczeniowej w wielu rozwijających się krajach. W 2016 roku założyliśmy Forum Rozwoju Ubezpieczeń, aby kontynuować tę pracę.
 • Jesteśmy sygnatariuszami Zasad Odpowiedzialnych Inwestycji ONZ, Zasad Zrównoważonego Ubezpieczenia oraz Zasad Stabilności Finansowej
 • Ściśle współpracujemy z organami regulacyjnymi i bankami centralnymi w celu opracowania testów i ujawniania informacji dotyczących wpływu czynników klimatycznych oraz zgłaszania zagrożeń związanych z klimatem.
 • Nasza praca w zakresie klimatu jest wspierana przez naszą wartą 50 milionów dolarów inwestycję w wielokrotnie nagradzaną sieć WTW Research Network (WRN). Założona w 2006 roku firma WRN wspiera badania nad zagrożeniem klimatycznym i naturalnym we współpracy z wiodącymi uniwersytetami i organizacjami badawczymi.

W 2015 r. stworzyliśmy Thinking Ahead Institure(TAI), który ma na celu wpłynięcie na zmiany w świecie inwestycyjnym.

Contact us