Skip to main content
main content, press tab to continue
Rozwiązanie

Zarządzanie ryzykiem cybernetycznym

WTW podchodzi do zarządzania ryzykiem cybernetycznym w sposób zintegrowany i kompleksowy, aby pomóc Ci zarządzać ryzykiem związanym z ludźmi, kapitałem i technologią w całym przedsiębiorstwie. Jakikolwiek plan, który nie uwzględnia wszystkich tych aspektów, prawdopodobnie zawiedzie.

Kontakt

W dzisiejszych czasach cyberbezpieczeństwo nie dotyczy jedynie zwykłych zagrożeń technologicznych, którymi zajmuje się dział IT. Naruszenie cyberbezpieczeństwa może wpłynąć na możliwość funkcjonowania Twojej organizacji i kosztować miliony. Może mieć ponadto daleko idące skutki wpływające na Twoją reputację i markę jeszcze długo po jego wystąpieniu.

WTW podchodzi do zarządzania ryzykiem cybernetycznym w zintegrowany i kompleksowy sposób, aby pomóc zarządzać wszystkimi aspektami ryzyka w całym przedsiębiorstwie. Stosujemy podejście złożone z trzech etapów, które pomaga naszym klientom ocenić ryzyko cybernetyczne oraz odpowiednio nim zarządzać.

 1. Ocena

  Korzystamy z zestawu narzędzi diagnostycznych w celu identyfikacji i analizy słabych punktów w całym przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń, które mają wpływ na ludzi, kapitał i technologię. Identyfikujemy luki i dostarczamy rozwiązania, które pozwalają je wypełnić oraz stworzyć cybernetycznie świadomą organizację.

  • Diagnostyka profilu ryzyka cybernetycznego
  • Ankieta dotycząca kultury ryzyka cybernetycznego
  • Diagnostyka przygotowania na ryzyko cybernetyczne
 2. Kwantyfikacja

  Wykorzystujemy swoje globalne doświadczenie, wyniki uzyskane na podstawie danych oraz spersonalizowane narzędzia oceny, aby dostarczać strategiczne zestawy najlepszych rozwiązań stworzonych w celu minimalizowania i łagodzenia podatności na zagrożenia.

  • Kwantyfikacja cybernetyczna
 3. Ochrona

  Kolejny krok polega na przeniesieniu ryzyka pozostałego po rozważeniu wszystkich proaktywnych strategii jego łagodzenia. Chronimy klientów także po wystąpieniu naruszenia bezpieczeństwa cybernetycznego poprzez sprawne składanie raportów związanych z zawiadomieniami o roszczeniach oraz poprzez rozliczanie kosztów poniesionych na śledztwo.

  • Doradztwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo i plasowanie
  • Obsługa roszczeń ubezpieczeniowych

Kompleksowy plan ochrony cybernetycznej obejmujący:

Ludzie

Dwie trzecie naruszeń bezpieczeństwa cybernetycznego wynika bezpośrednio z zachowań ludzkich — od zagubionych urządzeń po działania podejmowane przez niezadowolone osoby mające dostęp do systemów. Nasza autorska ankieta na temat kultury ryzyka cybernetycznego pomoże Ci ocenić postawy i zachowania pracowników, aby zidentyfikować słabe punkty, zwiększyć świadomość i opracować kroki, które doprowadzą do ograniczenia ryzyka na poziomie wewnętrznym.

Nasza diagnostyka przygotowania na ryzyko cybernetyczne może pomóc Ci stworzyć i zoptymalizować grupę ds. ryzyka cybernetycznego poprzez określenie ról oraz identyfikację brakujących talentów i umiejętności. Dzięki niej ocenisz także potencjalne źródła ryzyka cybernetycznego i w ramach ciągłej „wojny” o talenty cybernetyczne, opracujesz plan zatrudniania i zatrzymywania odpowiednich osób zgodny z potrzebami przedsiębiorstwa. Nasi konsultanci ds. kapitału ludzkiego i doradcy ds. ryzyka są liderami na rynku i dostarczają spersonalizowane rozwiązania dostosowane do wyjątkowych działań biznesowych i priorytetów poszczególnych klientów.

Kapitał

Zgodnie z The Cybersecurity Imperative Study przeprowadzonymi przez ESI ThoughtLab we współpracy z WTW, z uwagi na wciąż rosnące ryzyko cybernetyczne, przedsiębiorstwa zwiększyły swoje inwestycje na cyberbezpieczeństwo w roku 2018 o 7% w stosunku do roku poprzedniego i planują, że zwiększą je prawie dwukrotne do 13%.

Nasze rozwiązania w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego i plasowania ryzyka, zapewniają ochronę, jakiej potrzebują aktywa Twojej firmy i pozwalają określić ryzyko pozostałe po wdrożeniu odpowiednich zabezpieczeń i praktyk.

Nasze autorskie narzędzia Cyber Quantified oraz Cyber Risk Profil Diagnostic pomogą Ci podejmować strategiczne decyzje dotyczące efektywnego lokowania kapitału w priorytetowych obszarach oraz transferu ryzyka. Nasze rozwiązania po wystąpieniu naruszenia bezpieczeństwa obejmują doradztwo w sprawie roszczeń ubezpieczeniowych i rozliczania kosztów śledczych w celu maksymalnego odzyskania kapitału w ramach danej polisy ubezpieczeniowej.

Technologia

W 2019 roku firmy przeznaczą 39% swojego budżetu na bezpieczeństwo cybernetyczne na technologię, 31% na przetwarzanie i 30% na ludzi. Aby pomóc radzić sobie z generalnie nieprzeszkolonym personelem, stanowiącym obecnie największe zagrożenie dla bezpieczeństwa cybernetycznego, najszybciej rozwijającym się narzędziem technologicznym jest analiza zachowań użytkowników. Obecnie korzysta z niego tylko około 4% przedsiębiorstw, ale 73% planuje rozpocząć korzystanie z niego do 2020 roku - co oznacza wzrost na poziomie ponad 1700%1. Nasze zespoły doradców oceniają poziom ryzyka technologicznego, na jakie narażony jest klient w danej sytuacji, a następnie, we współpracy z naszymi partnerami technologicznymi, pracują na rzecz łagodzenia ryzyka cybernetycznego i zarządzania nim w całym przedsiębiorstwie.

Rozwiązań IT nie można przyjmować ani wdrażać w próżni. Aby strategie cybernetyczne dobrze wpisywały się w przedsiębiorstwo i jego funkcje, konieczna jest symbioza pomiędzy ludźmi a technologią.

W ramach holistycznego podejścia do cyberbezpieczeństwa oceniamy wszystkie potencjalne zagrożenia cybernetyczne — od ludzi, przez kapitał, aż po technologię — aby upewnić się, że Twoje przedsiębiorstwo jest świadome zagrożeń i podejmuje wszelkie niezbędne kroki, by je złagodzić.


1 The Cybersecurity Imperative, przeprowadzony przez ESI ThoughtLab, we współpracy z WTW and other organizations, 2018

Contact us