Skip to main content
Rozwiązanie

Zintegrowane podejście do Wellbeing

Willis Towers Watson pomaga klientom uwolnić wartość biznesową wellbeing pracowników, zwiększając efektywność Całkowitych Pakietów Wynagrodzeń (Total Rewards) i Propozycję Wartości dla Talentów (Talent Value Proposition - TVP), angażując pracowników oraz poprawiając ich wydajność i wyniki.

Kontakt

Czym jest zintegrowane podejście do wellbeing?

Wellbeing nie jest odrębnym programem lub inicjatywą. Wellbeing jest ukierunkowany na cel i wpleciony w strukturę wartości organizacji i doświadczenia pracowników. Jest on nierozerwalnie związany z niezliczoną liczbą polityk, programów i ofert świadczeń, a także z pożądaną kulturą, poprawą wydajności, długoterminowym utrzymaniem talentów w organizacji i stabilnością wyników biznesowych.

4 kluczowe wymiary wellbeing

Zintegrowane podejście do wellbeing obejmuje cztery kluczowe wymiary:

 1. Wellbeing fizyczny: Pełnia rozwoju fizycznego oznacza rozumienie i zarządzanie własnym zdrowiem, podejmowanie odpowiednich środków zapobiegawczych, poprawa stanu zdrowia w razie potrzeby, radzenie sobie z przewlekłymi chorobami, radzenie sobie i wychodzenie z ostrej choroby lub nieoczekiwanych obrażeń i powracanie do w pełni sprawnego funkcjonowania w domu i w pracy.
 2. Wellbeing emocjonalny: Bycie zrównoważonym emocjonalnie oznacza bycie samoświadomym, utrzymywanie dobrego zdrowia psychicznego, bycie odpornym poprzez radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie z pozytywnymi i negatywnymi bodźcami emocjonalnymi, radzenie sobie z kryzysami życiowymi i utrzymywanie stabilności podczas choroby lub urazu.
 3. Wellbeing finansowy: Osiągnięcie bezpieczeństwa finansowego oznacza zdolność do zarządzania zobowiązaniami budżetowymi, osiągania celów finansowych, ochrony przed ryzykiem, oszczędzania na nieprzewidziane okoliczności lub przyszłe potrzeby, takie jak studia czy emerytura i radzenie sobie ze wstrząsami finansowymi.
 4. Wellbeing społeczny: Wellbeing społeczny polega na byciu połączonym poprzez zrozumienie, jak dobrze współdziałać z innymi za sprawą akceptacji różnorodności, zdolność wspierania innych i współpracy, umiejętność skutecznego rozwiązywania konfliktów i dostosowywania się do zmian. Bycie połączonym dotyczy rodziny i przyjaciół, miejsca pracy i szerszej społeczności.

Każdy z tych wymiarów jest wyjątkowy, ale i powiązany z pozostałymi. Zintegrowane podejście do wellbeing zaczyna się na poziomie indywidualnym, a gdy zostanie on osiągnięty, rozciąga się na organizacje, rodziny oraz szerszą społeczność.

W rezultacie idealny wellbeing - fizyczny, równowaga emocjonalna, bezpieczeństwo finansowe i powiązania społeczne - lokują pracownika w centrum, w pełni zintegrowanego we wszystkich czterech wymiarach.

Wartość biznesowa wellbeing

Badania Willis Towers Watson wykazały, że firmy o wyższym poziomie wellbeing pracowników osiągają lepsze wyniki biznesowe, mają dwukrotnie wyższy poziom zaangażowania pracowników, wyższe przychody na pracownika, mają niższe koszty opieki zdrowotnej, mniejszą ilość straconych dni i 70% mniej zestresowanych pracowników.

Zapewnianie wellbeing w miejscu pracy jest warte wysiłku. Pomimo wyzwań, jakie pracodawcy mieli w realizacji swoich programów, nie poddają się. Zamiast tego zrozumienie wpływu na biznes wzmacnia ich potrzebę podwojenia wysiłków.

Jak pomagamy klientom uwolnić wartość biznesową wellbeing

Pomagamy klientom opracować zintegrowaną strategię wellbeing w czterech wymiarach, aby pomóc kształtować doświadczenia ich pracowników. W rezultacie firmy tworzą zdrową kulturę pracy zgodną z ogólnymi celami organizacji i Propozycją Wartości dla Talentów (TVP).

Nasze podejście rozpoczyna się od określenia jasnych celów dla inicjatyw dotyczących wellbeing, które wykorzystują aktywa, markę i wartość firmy. Następnie mierzymy wellbeing, łącząc wyniki z celem i wizją.

Pracujemy z klientami, aby:

 • Połączyć cztery wymiary wellbeing
 • Zakorzenić wellbeing w kulturze i wrażliwości biznesowej
 • Umieścić potrzeby i oczekiwania pracowników w centrum doświadczenia zawodowego
 • Umieść doświadczenie pracownika w centrum Propozycji Wartości dla Talentów (TVP)
 • Nakierować, nie oceniać
 • Wykorzystać technologię
 • Przejść ponad zachęty finansowe
 • Wykorzystać środowisko pracy, aby promować odpowiednie zachowania

Pomagamy klientom tworzyć zróżnicowane strategie i taktyki, aby mogli lepiej angażować pracowników i motywować do zmiany zachowań, ostatecznie zmniejszając długoterminowe koszty opieki zdrowotnej, zwiększając oszczędności i umożliwiając pracownikom wykorzystanie w pracy ich potencjału.

Jeśli chcecie się Państwo dowiedzieć, jak wdrożyć zintegrowane podejście do wellbeing pracowników w Waszej firmie, prosimy o kontakt.

Contact us