Skip to main content
main content, press tab to continue

Oświadczenie o ułatwieniach dostępu

Ułatwienia dostępu w WTW

W firmie WTW wiemy, że różnorodność czyni nas silniejszymi i staramy się zapewnić bezpieczne, inkluzywne i dostępne miejsce pracy. Członkostwo w The Valuable 500, globalnym ruchu promującym integrację osób z niepełnosprawnościami z sektora prywatnego, pomogło nam zdefiniować nasze zobowiązania wobec osób z niepełnosprawnościami i pomogło nam w:

  • Edukowaniu i zwiększaniu świadomości na temat niepełnosprawności,
  • Wyposażaniu naszych pracowników w umiejętności i wiedzę, których potrzebują, aby być bardziej inkluzywnymi dla osób z niepełnosprawnościami,
  • Zapewnieniu, by nasze środowisko pracy było dostępne, inkluzywne i przyjazne dla wszystkich, ponieważ opracowujemy bardziej efektywny proces dostosowania miejsca pracy,
  • Umożliwianiu naszej kadrze zarządzającej stosowania najlepszych praktyk w zakresie zatrudniania, zarządzania i rozwoju neuroróżnorodnych pracowników,
  • Dostosowywaniu naszego podejścia do rekrutacji i utrzymania zatrudnienia osób dorosłych w spektrum autyzmu.

Pracowaliśmy nad tym, aby nasze cyfrowe środowisko pracy było bardziej dostępne:

  • W przypadku wszystkich wirtualnych wydarzeń na żywo wprowadziliśmy transkrypcję głosu na napisy jako standard, aby zwiększyć dostępność transmitowanych treści.
  • Korzystając z nowych funkcji prezentacji w Teams, pracownicy mogą teraz uzyskać dostęp do tłumaczenia prezentowanych slajdów w czasie rzeczywistym na kilka języków i mogą włączyć wysoki kontrast w prezentacjach.
  • Dzięki nowej funkcji, która pokazuje kolejność cyfrowo podniesionych rąk podczas spotkania w Teams, dyskusje podczas spotkań mogą stać się bardziej inkluzywne, tak aby wszyscy uczestnicy mogli brać w nich aktywny udział.

Zapewniamy nowoczesne udogodnienia. Zmieniamy świadomość i promujemy edukację, zapraszając zewnętrznych ekspertów do rozmów z naszymi pracownikami na całym świecie przy okazji kluczowych wydarzeń, takich jak Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego i Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Oferujemy również szkolenia na żywo, które zapewniają pracownikom informacje na temat dostępnych możliwości i integracji cyfrowej w naszym cyfrowym miejscu pracy.

Dostępność strony internetowej

Dążymy do tego, aby pomóc naszym klientom odnieść sukces. W każdej interakcji i każdym proponowanym rozwiązaniu działamy w najlepszym interesie naszych klientów. Staramy się zrozumieć ich potrzeby, szanować ich punkt widzenia i przekraczać ich oczekiwania.

Dokładamy wszelkich starań, aby projektować w sposób inkluzywny i pracować nad osiągnięciem zgodności z WCAG 2.1 AA.

W przypadku zauważenia jakichkolwiek barier w dostępie do naszej witryny internetowej, prosimy o kontakt pod adresem accessibility@wtwco.com.

Contact us