Skip to main content
main content, press tab to continue
Rozwiązanie

Całkowite pakiety wynagrodzeń (Total Rewards)

Aby osiągnąć wyniki biznesowe, potrzebujesz przyszłościowej strategii całkowitego pakietu wynagrodzeń i nagród, który wzmacnia pracowników, promuje zaangażowanie pracowników i pomaga Twojej organizacji rozwijać się w coraz bardziej dynamicznym świecie.

Kontakt

Nowe sposoby pracy, zmieniające się wymagania dotyczące umiejętności i zmieniające się stosunki pracy dokonują transformacji miejsca pracy. Czy Twoje programy wynagrodzeń i nagród nadążają za całością?

Odpowiednie wynagradzanie pracowników może wyznaczać różnicę między organizacjami skutecznie konkurującymi na globalnym rynku talentów i tymi pozostającymi w tyle.

Zintegrowany portfel całkowitych wynagrodzeń i nagród obejmujący wynagrodzenia, świadczenia pracownicze, wellbeing pracowników i programy kariery zachęca do osiągania wyników i umożliwia kulturę dobrostanu i różnorodności, równości i integracji (DEI). Wzmacnia również przyciąganie, zatrzymywanie i angażowanie niezbędnych talentów, których Twoja firma potrzebuje, aby odnieść sukces.

Jednak wiele organizacji nie aktualizuje swoich strategii całkowitych pakietów wynagrodzeń i nagród, aby nadążyć za zmieniającą się dynamiką dzisiejszego otoczenia.

W jaki sposób zmiany w miejscu pracy wpływają na całkowite pakiety wynagrodzeń i nagród?

Pomagamy organizacjom radzić sobie z kwestiami i trendami, które zmieniają miejsce pracy i stawiają przed pracodawcami wyzwania związane z modernizacją ich strategii całkowitych pakietów wynagrodzeń i nagród:

  • Cyfrowa transformacja miejsca pracy, redefiniująca jak, gdzie i przez kogo praca jest wykonywana
  • Zmieniające się oczekiwania zróżnicowanych grup pracowników, którzy cenią przejrzystość i spersonalizowaną obsługę pracowników
  • Nowe zmiany legislacyjne i regulacyjne, które wzmacniają zmiany w obszarach takich jak równość wynagrodzeń i szeroko zdefiniowane programy DEI
  • Pilna potrzeba zwiększenia efektywności całkowitych nakładów na wynagrodzenia i nagrody

Korzystając z naszych solidnych globalnych danych i badań (dotyczących zarówno praktyk pracodawców, jak i nastrojów pracowników), naszej rozległej wiedzy specjalistycznej w zakresie wynagrodzeń, świadczeń, dobrostanu i kariery oraz wiodących rozwiązań technologicznych, będziemy współpracować z Tobą w celu zaprojektowania i dostarczenia strategii i programów całkowitych pakietów wynagrodzeń i nagród, które przekształcą dzisiejsze wyzwania w możliwości jutra.

Co sprawia, że strategia Całkowitego Pakietu Wynagrodzeń i Nagród (Total Rewards) jest konkurencyjna?

Pomożemy Ci zbudować strategię całkowitego pakietu , która wyróżni Twoją organizację na tle konkurencji poprzez:

Właściwą strukturę kosztów: Inwestujesz dużo w programy całkowitych wynagrodzeń i nagród, dlatego ważne jest, aby dokładnie mierzyć stopę zwrotu finansowego i wpływu na przyciąganie, utrzymywanie i zaangażowanie pracowników. Organizacje, które cenią sobie bardziej zaawansowaną analitykę, mogą korzystać z narzędzi takich jak optymalizacja całkowitych pakietów wynagrodzeń i nagród, aby zmierzyć odsetek wydatków na kluczowe segmenty talentów i określić, które nagrody mają największy wpływ na postawy i zachowania pracowników. Takie podejście pomaga uniknąć inwestowania w niewłaściwe programy całkowitych nagród.

Zrozumienie, co cenią pracownicy: Spostrzeżenia z segmentacji i analizy wyników badań pracowniczych pomagają zrozumieć korzyści, które kluczowe grupy talentów – w tym nietradycyjni pracownicy – cenią najbardziej i opracować programy dostosowane do ich potrzeb.

Ocena konkurencyjności rynkowej Twoich programów: Krajobraz konkurencyjny szybko się zmienia i musisz trzymać rękę na pulsie, na temat tego, co się zmienia, co jest trendem i czy Twoja obecna oferta całkowitych pakietów wynagrodzeń i nagród jest nadal aktualna.

Zapewnienie doświadczenia na poziomie klienta: Dzisiejsi pracownicy coraz częściej oczekują, że sposób, w jaki uzyskują dostęp do świadczeń i nagród, będzie przypominał doświadczenia klientów, do których są przyzwyczajeni poza pracą. Jeśli chodzi o programy nagród całkowitych, wymaga to umiejętnego wykorzystania technologii wielokanałowej, aby zapewnić większy wybór, elastyczność i personalizację.

Priorytetyzacja DEI: Musisz opracować formalne ramy DEI, aby programy nagród całkowitych mogły lepiej zaspokajać potrzeby zróżnicowanych grup pracowniczych, promować kulturę integracyjną i budować markę pracodawcy. Ważne jest również, aby rozpoznać zwiększone oczekiwania pracowników dotyczące płacy fair i przejrzystości w sposobie podejmowania i komunikowania decyzji dotyczących nagród.

Realizacja celów z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego: Kapitał ludzki jest kluczem do sukcesu w dziedzinie ESG (ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego). Strategiczne programy całkowitych pakietów wynagrodzeń i nagród mogą być impulsem, który zainspiruje Twoich pracowników do zaangażowania się całymi sobą, aby przyczynić się do realizacji priorytetów ESG Twojej organizacji.

Dostosowanie całkowitych pakietów wynagrodzeń i nagród do nowych modeli pracy: W dynamicznym, zwinnym środowisku pracy należy dostosować wynagrodzenie, programy kariery, podstawowe i dobrowolne świadczenia do transformacji pracy i ewolucji personelu, w tym elastycznej pracy i szerszej automatyzacji i transformacji cyfryzacji.

Środki te poprowadzą Twoją organizację do opracowania zróżnicowanej strategii całkowitych pakietów wynagrodzeń i nagród, zwiększając Twoją zdolność do konkurowania o talenty o wysokiej wartości i bardziej efektywnego zarządzania całkowitymi wydatkami na nagrody.

Dokładamy wszelkich starań, aby pomóc Twojej organizacji w tworzeniu i dostarczaniu programów nagród całkowitych wynagrodzeń i nagród, które zwiększają wartość konkurencyjną dla Twojej organizacji.

Contact us