Skip to main content
main content, press tab to continue
Branża

Energetyka

Dla przedsiębiorstw z sektora energetycznego i zasobów naturalnych oferujemy dostosowane do potrzeb Klientów programy ubezpieczeniowe oparte na fachowej wiedzy branżowej, najlepszych praktykach brokerskich i innowacyjnych rozwiązaniach, które mogą zostać wzbogacone o ubezpieczenia.

Kontakt
  • Pogodowe
  • Zanieczyszczenia  środowiska
  • Produkty dedykowane energii odnawialnej

Oferujemy również doradztwo w zakresie:

  • Inżynier Ryzyka (Risk management) to specjalistyczne usługi i doradztwo w zakresie oceny i zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym jakie oferujemy lokalnie i globalnie. Przeprowadzamy ubezpieczeniowe inspekcje techniczne opisujące i oceniające ryzyko wspierając procesy plasowania ryzyka na rynku ubezpieczeniowym.
  • Prawa Zamówień Publicznych, w tym prowadzenie wszystkich lub wybranych etapów postępowania
  • Project Finance, PPP

Wśród klientów Willis Towers Watson Polska znajdują się między innymi największe międzynarodowe koncerny energetyczne, elektrownie wykorzystujące alternatywne źródła energii jak również podmioty prywatne i publiczne świadczące usługi w zakresie usług użyteczności publicznej czy infrastruktury.

Contact us