Skip to main content
main content, press tab to continue
Rozwiązanie

Narzędzia i technologia ryzyka korporacyjnego

Nasza oferta rozwiązań cyfrowych upraszcza zadania związane z zarządzaniem ryzykiem i dostarcza informacje potrzebne do odniesienia sukcesu. Nasze narzędzia ilościowe i diagnostyczne zmienią spojrzenie na ryzyko, umożliwiając menedżerom ryzyka optymalizację mechanizmów transferu ryzyka i wpływanie na strategię firmy.

Kontakt

Nadeszła czwarta rewolucja przemysłowa, a Willis Towers Watson znajduje się na jej czele. Dzięki zestawowi naszych narzędzi uzyskujemy dostęp do dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji, aby dostarczać wskazówki i wspierać osiąganie lepszych wyników. Narzędzia te zrewolucjonizują spojrzenie na ryzyko i uproszczą zadania związane z zarządzaniem nim, umożliwiając odważnemu menedżerowi ds. ryzyka osiągnięcie sukcesu poprzez optymalizację transferu ryzyka i wpływanie na strategię firmy.

Ilościowe

Nasze narzędzia generują przydatne zestawienia finansowe i wspierają zwiększoną współpracę pomiędzy funkcjami zarządzania ryzykiem i finansami, a zarządzaniem wyższego szczebla. Możemy precyzyjnie dostosowywać wyniki i oceniać praktycznie nieograniczone scenariusze w czasie rzeczywistym na telefonie, tablecie lub innym podłączonym do Internetu urządzeniu.

Holistyczne
 

Captive Quantified

Ocenia wykonalność rozwiązania typu captive, aby wybrać najlepsze miejsce dla Twoich unikalnych potrzeb oraz przeprowadza analizę finansową i badanie due diligence, których potrzebujesz

Dynamic TCOR

Prezentuje holistyczny, zwięzły obraz całkowitego kosztu ubiezpieczalnego ryzyka ubezpieczeniowego (Total Cost of Insurable Risk, TCOR) we wszystkich klasach ubezpieczeń

Określona tolerancja ryzyka

Narzędzie umożliwiające współpracę w ramach analizy finansowej, które zapewnia przejrzysty i dostosowany do potrzeb obraz odporności na zagrożenia w całej organizacji, umożliwiając zdefiniowanie zintegrowanego oświadczenia o tolerancji ryzyka

FINEX

Cyber Quantified

Najnowsza innowacja w prognozowaniu ryzyka cyfrowego, która ocenia Twój całkowity potencjał strat w wyniku cyberprzestępczości, wspierająca decyzje w celu optymalizacji strategii zarządzania ryzykiem

D&O Quantified

Zaawansowany model predykcyjny, który ocenia możliwości strat w wyniku działań dyrektorów i kadry kierowniczej oraz zapewnia wsparcie procesu decyzyjnego w celu optymalizacji strategii zarządzania ryzykiem

Employment Practices Quantified

Pozwala ocenić dowolną kombinację odpowiedzialności za działania pracowników oraz odpowiedzialności prywatnej/niekomercyjnej dyrektorów i kadry kierowniczej

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Collateral Quantified

Nasze systematyczne podejście do zaangażowania rynkowego i negocjowania wymogu zabezpieczenia w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

Dynamic Casualty Forecast

Generuje rekomendacje oparte na danych dla programu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej

Mienie

Property Quantified

Kwantyfikuje potencjalne globalne straty w zakresie mienia zarówno w przypadku katastrof, jak i innych zagrożeń

Diagnostyka

Zidentyfikuj ryzyko i nieefektywność, które generują potencjalne straty.

Peer Analytics

Analiza porównawcza w ramach analitycznej podróży klienta, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i percepcji rynku

Global Peril Diagnostic

Ocenia portfel nieruchomości pod kątem ekspozycji na katastrofy naturalne Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Workers Compensation Diagnostic

ocena zorientowana na rozwiązania w zakresie efektywności likwidacji szkód

Usługa

Nasze aplikacje zarządzają twoimi politykami, wspierają komunikację i dzielenie się dokumentami oraz pomagają Tobie dokładnie zrozumieć portfel zarządzania ryzykiem. Wszystkie są częścią naszej platformy 24/7 Risk Intelligence Central, która jest dostępna dla klientów za pomocą komputera, tabletu i smartfona.

Risk Intelligence Link

Większa wydajność i wyższa jakość usług dzięki udostępnianiu dokumentów, zarządzaniu kontaktami, udostępnianiu kalendarza i doborowi wiadomości dzięki naszej bezpiecznej platformie współpracy

Risk Intelligence Market Security

Ten bezpieczny, zindywidualizowany i interaktywny system internetowy zapewnia szczegółowe i aktualne informacje na temat podmiotów ubezpieczeniowych, w tym obszerne arkusze informacyjne, informacje o ratingach i niezależne badania

Risk Intelligence Policy Summary

Śledzenie informacji o polisie ubezpieczeniowej na potrzeby monitorowania polityki i potrzeb w zakresie raportowania dotyczącego polis obsługiwanych przez Willis Towers Watson lub innych brokerów

Dzięki naszym zaawansowanym narzędziom zarządzania ryzykiem będziesz mieć dobrą pozycję do zarządzania bieżącym ryzykiem i wykrywania pojawiających się ekspozycji.

Contact us