Skip to main content
main content, press tab to continue
Raport z badania

Przegląd ryzyka w globalnym sektorze turystyczno-rozrywkowym w roku 2023

styczeń 25, 2023

WTW przeprowadziło ankiety z udziałem 600 decydentów wyższego szczebla w wiodących firmach z branży turystycznej i rozrywkowej (leisure and hospitality) na całym świecie, aby zrozumieć, jak sektor radzi sobie z globalnym ryzykiem i jakie szanse przed nim stoją.
Casualty|Credit and Political Risk|Cyber Risk Management|Medioambiental|Property Risk and Insurance Solutions
N/A

Branża powoli staje na nogi

Twórcy słownika Collins, wybierając „permakryzys” na słowo roku 2022, mogli mieć na myśli branżę turystyczno-rozrywkową.

Niewiele sektorów zostało tak mocno dotkniętych najpierw przez COVID-19, a zaraz potem przez globalny kryzys rosnących kosztów życia.

Firmy odczuwają również wpływ nowych technologii i konkurentów, od platform współdzielenia po aplikacje do monitorowania aktywności.

Preferencje konsumentów szybko się zmieniają, co utrudnia dotrzymanie im kroku i utrzymanie zadowolenia klientów.

Jakie zmiany w sektorze?

Chcieliśmy dowiedzieć się, jak firmy radzą sobie w obliczu tych wyzwań, a także gdzie widzą pojawiające się szanse, które mogą przełożyć się na wzrost w dłuższej perspektywie.

Nasza ankieta obejmuje szeroki przekrój firm z tradycyjnej branży turystyczno-rozrywkowej, jak również dostawców rozrywki domowej, np. gier.

Najważniejsze wnioski

Powrót do stanu sprzed pandemii nadal trwa

COVID-19 mocno uderzył w tradycyjny sektor turystyczno-rozrywkowy. 44% respondentów stwierdziło, że straty związane z ryzykiem były w ciągu ostatnich dwóch lat wyższe lub znacznie wyższe niż oczekiwano.

Firmy biorące udział w naszym badaniu nadal odczuwają długoterminowe skutki, w tym braki w kompetencjach spowodowane odejściem pracowników z branży (47%) i tendencję do spędzania wolnego czasu w domu (45%).

Cyfryzacja będzie najważniejszym dziedzictwem pandemii

Pandemia stała się dla firm bodźcem do przyjęcia nowych technologii i stworzenia nowych innowacyjnych ofert.

Niemal trzy czwarte (70%) ankietowanych firm stwierdziło, że przyspieszone przejście na rozwiązania cyfrowe będzie największym długoterminowym dziedzictwem pandemii COVID-19.

Rentowność jest wyżej pośród priorytetów strategicznych niż wzrost

Biorąc pod uwagę globalny kryzys rosnących kosztów życia, który nastąpił tuż po pandemii, nie dziwi fakt, że strategie firm w ciągu najbliższych dwóch lat bardziej skupiać się będą na poprawie marż (46%) i wzroście poprzez przejęcia (48%) niż na zwiększaniu sprzedaży organicznej (35%).

Firmy mają poczucie, że ryzyko jest poza ich kontrolą

Poczucie, że branża znajduje się w „permakryzysie” może utrudniać zarządzanie ryzykiem. Zaledwie 28% ankietowanych stwierdziło, że podstawowe przyczyny ryzyka są w pewnym stopniu lub całkowicie pod ich kontrolą.

Co ciekawe, prawie trzy czwarte (74%) stwierdziło, że brakuje im danych lub wiedzy potrzebnych do zareagowania na ryzyko.

Zaostrza się konkurencja ze strony wchodzących graczy technologicznych

Począwszy od aplikacji dostarczających produkty do domu, a skończywszy na urządzeniach do monitorowania aktywności fizycznej, nowi gracze rewolucjonizują tradycyjne modele biznesowe w branży i zyskują udział w rynku.

Ponad połowa (52%) respondentów stwierdziła, że rosnąca konkurencja spoza sektora jest jedną z największych przeszkód w realizacji ich celów strategicznych.

Firmom trudno jest nadążyć za zmieniającymi się gustami

Młodsi konsumenci poszukują – zarówno w sieci, jak i na żywo – nowych doświadczeń i momentów nadających się do wrzucenia na Instagram, a dostarczenie ich bywa wyzwaniem.

To może tłumaczyć, dlaczego zmieniające się gusta i upodobania klientów były drugą najczęściej wymienianą przeszkodą w realizacji celów strategicznych (42%).

Ryzyko utraty reputacji przybiera na znaczeniu

Większość firm (59%) mierzy i monitoruje obecnie swoją reputację, aby móc identyfikować potencjalne zagrożenia, które mogłyby zaszkodzić dobremu imieniu firmy, i zapobiegać im.

46% ankietowanych uważa, że posiadanie ubezpieczenia od ryzyka utraty reputacji jest konieczne, a 22% twierdzi, że ma ono wręcz krytyczne znaczenie.

Download your report

Pobierz raport

Więcej dowiesz się z raportu, który można pobrać nieodpłatnie po wypełnieniu krótkiego formularza na górze tej strony. Raport dostępny w języku angielskim.

Kontakt

Leisure and Hospitality Practice Leader – London WTW

Contact us