Skip to main content
main content, press tab to continue
Informacja prasowa

Globalne wyniki rynku M&A notują odbicie w trzecim kwartale

październik 11, 2022

Mergers and Acquisitions
N/A
  • Chociaż aktywność w zakresie fuzji i przejęć wytraca rekordowe tempo z 2021 r., rynek pozostaje odporny w obliczu poważnych wyzwań geopolitycznych.
  • Wymowny brak wielkich transakcji i mniejsza liczba dużych transakcji sugerują ostrożność w górnym segmencie rynku.

WARSZAWA, 11 października 2022 roku — Globalne wyniki rynku fuzji i przejęć (M&A) notują odbicie w trzecim kwartale roku, jak wynika z analizy zakończonych transakcji w ramach Kwartalnego Monitora Transakcji (QDPM) autorstwa WTW. Wnioskując na podstawie cen akcji, kupujący wyprzedzili rynek ogółem2 o +3,9 pp (punktów procentowych) w wypadku transakcji o wartości ponad 100 milionów dolarów w okresie od lipca do września 2022 roku.

Badanie QDPM, prowadzone we współpracy z ośrodkiem badań nad fuzjami i przejęciami przy Bayes Business School, ujawnia również stopień ochłodzenia nastrojów związanych z ryzykiem. Globalna aktywność transakcyjna znacznie spadła – w III kwartale 2022 r. zrealizowano 210 transakcji w porównaniu z 264 w tym samym kwartale 2021 r. Wskazuje to jednak na powrót do zdrowych poziomów sprzed pandemii po rekordowej dynamice roku 2021 r. napędzanej wyjątkowymi okolicznościami.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy, po raz pierwszy od drugiego kwartału 2019 roku, nie sfinalizowano żadnej wielkiej transakcji (o wartości ponad 10 mld USD). Liczba dużych transakcji (o wartości powyżej 1 mld USD) również znacznie spadła w porównaniu z tym samym okresem w 2021 roku (49 wobec 67). Ten spadek aktywności w zakresie większych transakcji sugeruje, że nabywcy stają się bardziej ostrożni, unikają ryzyka związanego z bardziej złożonymi transakcjami, a także poświęcają więcej czasu na procesy due diligence w odpowiedzi na rosnącą kontrolę regulacyjną na kilku kluczowych rynkach.

Na rynkach obserwuje się „ucieczkę w kierunku jakości”

Gabe Langerak | dyrektor ds. M&A Consulting na Europę

Pomimo wybuchowej mieszanki wyzwań stojących przed rynkiem – rosnących stóp procentowych, wzrostu inflacji, napięć geopolitycznych i perspektywy recesji – które wyraźnie wpłynęły na nastroje wśród nabywców, rynek M&A i tak wykazuje znaczną odporność.

Gabe Langerak, dyrektor ds. M&A Consulting na Europę, WTW, mówi: „Na rynkach obserwuje się „ucieczkę w kierunku jakości” – inwestorzy unikają aktywów wysokodochodowych lecz egzotycznych, skupiając się na bardziej stabilnych i zachowawczych przedsiębiorstwach o jakości wystarczającej do złagodzenia krótkoterminowych zawirowań na rynku.

W miarę zbliżania się do końca roku aktywność w zakresie fuzji i przejęć będzie prawdopodobnie nadal utrzymywała się na raczej ostrożnym poziomie. Ucieczka w kierunku jakości skłania firmy do skupiania się na aktywach z jasnym, dobrze wyartykułowanym uzasadnieniem strategicznym. Aktywa postrzegane jako „zaledwie w porządku” raczej nie będą przedmiotem transakcji w warunkach niższej toleracji ryzyka.”

Ogólnie rzecz biorąc, tylko europejskie spółki przejmujące osiągnęły gorsze wyniki niż ich indeks regionalny. Nabywcy z regionu Azji i Pacyfiku (APAC) prześcignęli rynek o +14,4 pp. dzięki 49 transakcjom zamkniętym w III kwartale 2022 r. Nabywcy z Ameryki Północnej również wyprzedzili swój indeks o +4,5 pp z 98 transakcjami zamkniętymi w okresie od lipca do września. Firmy z Europy, które najbardziej odczuły negatywne skutki napięć geopolitycznych i globalnej niepewności finansowej, ze swoimi 51 transakcjami osiągnęły wynik o -6,7 pp gorszy niż ich indeks.

Gabe Langerak dodaje: „Po raz pierwszy od pokolenia mamy do czynienia z niestabilnym koktajlem gwałtownie rosnącej inflacji i wyższych stóp procentowych, w połączeniu ze zwiększoną aktywnością regulacyjną, dodatkowo zwiększającą presję na i tak już kruchą gospodarkę światową. Pomimo tych poważnych czynników geopolitycznych i finansowych oraz możliwości wystąpienia kolejnych wstrząsów, dynamika fuzji i przejęć utrzymuje się na dobrym poziomie.

Po raz pierwszy od pokolenia mamy do czynienia z niestabilnym koktajlem gwałtownie rosnącej inflacji i wyższych stóp procentowych”

Gabe Langerak | dyrektor ds. M&A Consulting na Europę

Chociaż warunki finansowe uległy gwałtownemu zaostrzeniu w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2022 r., wciąż dostępnych jest mnóstwo wolnych środków, tzw. dry powder, ponieważ niektórzy inwestorzy postrzegają obecne warunki jako okazję do kupna, a firmy private equity muszą uklokować duże ilości gotówki do końca roku. W miarę jak firmy oswajają obecne niepewne warunki rynkowe i planują długoterminowy wzrost, spodziewamy się, że końcówkę tego i początek przyszłego roku na rynku M&A cechować będzie konkurencja o najbardziej pożądane technologie, nacisk na priorytety ESG, zwiększanie odporności łańcucha dostaw i poszukiwanie transakcji odpornych na recesję.”

Metodologia WTW QDPM

  • Wszystkie analizy przeprowadzane są z perspektywy nabywcy.
  • Kursy akcji w ramach badania kwartalnego mierzone są jako procentowa zmiana ceny akcji z sześciu miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia transakcji w porównaniu z końcem kwartału.
  • Wykluczono wszelkie transakcje, w ramach których nabywca stał się po przejęciu właścicielem mniej niż 50% akcji spółki docelowej, gdyż nie brano pod uwagę nabycia pakietów mniejszościowych. Wykluczono również wszelkie transakcje, w ramach których nabywca już przed przejęciem posiadał ponad 50% akcji spółki docelowej, gdyż nie brano pod uwagę transakcji przejęcia pozostałych akcji.
  • W badaniu uwzględnione są jedynie zakończone transakcje fuzji i przejęć o wartości co najmniej 100 milionów dolarów, spełniające kryteria badania.
  • Źródłem danych o transakcjach jest Refinitiv.

O WTW M&A

Praktyka działu M&A (Fuzje i Przejęcia) WTW łączy naszą wiedzę ekspercką w dziedzinie ryzyka i kapitału ludzkiego, oferując pełen zakres usług i rozwiązań w sektorze M&A, obejmujących wszystkie etapy transakcji M&A. Dysponujemy szczególną wiedzą w obszarach planowania, analiz due diligence, transferu ryzyka oraz integracji po transakcji, które to obszary definiują sukces każdej transakcji.

1 Badanie uwzględnia zakończone transakcje fuzji i przejęć o wartości powyżej 100 mln dolarów oraz wyniki cen akcji nabywcy wg indeksu MSCI World Index, chyba że wyraźnie zaznaczono użycie innego wskaźnika.
2 Badanie uwzględnia zakończone transakcje fuzji i przejęć o wartości powyżej 100 mln dolarów oraz wyniki cen akcji nabywcy wg indeksu MSCI World Index, chyba że wyraźnie zaznaczono użycie innego wskaźnika.

Related content tags, list of links Informacja prasowa Fuzje i przejęcia
Contact us